Publicaties en onderzoeksrapporten 2008-2009

Leesbevordering in Vlaanderen in kaart gebracht (pdf - 2.3Mb)
Lore Mertens
Masterproef Taal- en Letterkunde: Nederlands
Universiteit Antwerpen, juni 2009
Op vraag van Stichting Lezen 

Onderzoek naar financieel activisme door niet-gouvernementele organisaties. (pdf 0.3Mb)
Laurence Tanghe
Masterproef Toegepaste Economische Wetenschappen - Bedrijfskunde
Universiteit Antwerpen, juni 2009
Op vraag van Netwerk Vlaanderen (nu FairFin)

Wie discussieert mee (en wie niet)? Een explorerende studie naar de factoren die het succes van een online forum bepalen: casestudy allesoverseks.be (pdf 0.3Mb)
Ellen Van Tichelt
Masterproef Communicatiewetenschappen - Strategische Communicatie
Universiteit Antwerpen, juni 2009
I.s.m. Sensoa 

Gelijke kansen, ongelijke behandeling? Stages van allochtonen als case study. (pdf - 0.3Mb)
Karen Verbruggen
Masterproef Sociologie
Universiteit Antwerpen, juni 2009
Op vraag van het Minderhedenforum

Zijn goede minnaars nog hip? Sluit de concepttekst ‘Goede Minnaars’ nog aan bij de huidige noden van jongeren volgens de visie van jongeren, ouders en experts? (pdf - 0.6Mb)
Bert Brockx, Lennart Broes, An Claessens, Kristiaan Pipijn, Katrien Van Herck en Ellen Van Stappen
Eindverslag Interdisciplinair Project Opleidings- en Onderwijswetenschappen
Universiteit Antwerpen, mei 2009
Op vraag van Sensoa

Een eerste aanzet tot onderzoek naar de hulpverlening aan tienermoeders (pdf - 1Mb)
Anneleen Malcorps
Masterproef Sociologie
Universiteit Antwerpen, september 2009
Op vraag van het centrum voor Relatievorming en Zwangerschapsproblemen (cRZ) (nu Faranet)

Sociale mobiliteit van opgeleide ervaringsdeskundigen in de armoede en de sociale uitsluiting (pdf - 0.3Mb)
Pieter Nijs
Masterproef Sociologie
Universiteit Antwerpen, september 2009
Op vraag van het Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen

Leidt voorlezen tot een betere leesattitude? Een quasi-experimenteel onderzoek in het zesde leerjaar van het basisonderwijs (pdf - 8.7Mb)
Annick De Vylder
Masterproef Opleidings- en Onderwijswetenschappen
Universiteit Antwerpen, September 2009
I.s.m. Stichting Lezen

OVER DREMPELS EN STEMPELS - Afhakend leesgedrag bij jongeren en de mogelijke rol van cross-overliteratuur (pdf - 0.4Mb)
Liesbeth Cornelissen
Masterproef Taal- en Letterkunde: Literatuur van de Moderniteit
Universiteit Antwerpen, September 2009
Op vraag van Stichting Lezen

Monumenten ter ere van gesneuvelden uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog in Gent: een (kunst)historisch overzicht met voorstellen ter bevordering van de instandhouding en eventuele restauratie (pdf - 1Mb)
Sarah Depestel
Masterproef Monumenten- & Landschapszorg
Artesis Hogeschool Antwerpen, September 2009
Op vraag van het Belgisch Nationaal Herdenkingscomité  

Zorg(en) voor morgen? Een analyse van het socio-emotionele zorgbeleid in het Tweedekansonderwijs (pdf - 1.3Mb)
Roeland Van Kerckhove
Masterproef Opleidings- en Onderwijswetenschappen
Universiteit Antwerpen, Mei 2009
Op vraag van de Federatie Tweedekansonderwijs Vlaanderen

Imams in België, Nederland, Frankrijk en Duitsland. Hun opleiding en benoeming onder de loep genomen en getoetst aan de godsdienstvrijheid. (pdf - 0.7Mb)
Isabel Vandermolen
Meesterproef Rechten
Universiteit Antwerpen, Mei 2009
I.s.m. Unie Vrijzinnige Verenigingen

Onderzoek naar absenteïsme in sociale werkplaatsen (II)
Leeronderzoek Personeelswerk
Artesis Hogeschool Antwerpen, academiejaar 2008-2009
Op vraag van het Samenwerkingsverband Sociale Tewerkstelling (SST vzw)

Contact

Wetenschapswinkel Antwerpen
Tine Rams
Campus Middelheim - Gebouw A
A. 220
Middelheimlaan 1
2020 Antwerpen
Tel. +32 3 265 31 85
wetenschapswinkel@uantwerpen.be