Publicaties en onderzoeksrapporten 2009-2010

DILEMMA DIgitale LEermiddelen & Aanbevelingen, Digitale leermiddelen in het Vlaamse onderwijs - Stand van zaken, moeilijkheden, kansen en uitdagingen (pdf - 1.7Mb)
Katleen Abbeel, Marc Goovaerts, Jessica Leppens, Steven Ronsijn, Neel Van Hecken, Kristin Vanlommel, Walter Verbustel
Interdisciplinair Project Opleidings- en Onderwijswetenschappen
Universiteit Antwerpen, mei 2010
Op vraag van Boek.be

Het Triple P magazine: 'Positief opvoeden werkt!' (pdf - 0.4Mb)
Adelina Baleci
Masterproef Communicatiewetenschappen, Afstudeerrichting Strategische Communicatie
Universiteit Antwerpen, mei 2010
Op vraag van Verbal Vision

Zorgt het stelsel van dienstencheques voor jobs die allochtonen verder integreren in de Belgische samenleving? Een case study (pdf - 1.5Mb)
Dieter Baerelle
Masterproef Sociaal Economische Wetenschappen
Universiteit Antwerpen, mei 2010
i.s.m. het Vlaams Minderhedencentrum (nu Kruispunt Migratie-Integratie)

Factoren die de drop-out in het Tweedekansonderwijs in Vlaanderen beïnvloeden: een kwantitatief onderzoek (pdf - 1.4Mb)
Eveline Boden
Masterproef Opleidings- en Onderwijswetenschappen
Universiteit Antwerpen, mei 2010
Op vraag van de Federatie Tweedekansonderwijs

A Fun Read! An Exploration of the Possible Differences Between Reviews of Children’s Books from Specialist Magazines, Newspapers, Amazon.com and Book Reviewing Websites for Children (pdf - 1.6Mb)
Jessica Boeykens
Masterproef Taal- en Letterkunde: Engels
Universiteit Antwerpen, mei 2010
Op vraag van Stichting Lezen

Kampeerautotoerisme: de voor- en nadelen voor Vlaamse steden en gemeenten (pdf - 1.3Mb)
Sophie De Cae
Masterproef Organisatiebeleid
Universiteit Antwerpen, mei 2010
Op vraag van Nocterra vzw

TELEVISIE IN ARMOEDE: Onderzoek naar de manier waarop mensen in armoede omgaan met televisie en andere media (pdf - 0.3Mb)
Anja Oste
Masterproef Communicatiewetenschappen, afstudeerrichting: mediacultuur
Universiteit Antwerpen, mei 2010
Op vraag van het Belgisch Netwerk Armoedebestrijding

Verborgen talent? Over hooggeschoolde migranten met een buitenlands diploma (pdf - 1Mb)
Tinca Secuianu
Masterproef Sociologie
Universiteit Antwerpen, Augustus 2010
Op vraag van het Minderhedenforum

Hoogopgeleide allochtonen van Turkse of Marokkaanse afkomst met een belgisch diploma: knelpunten bij de doorstroming naar de arbeidsmarkt (pdf - 1.7Mb)
Veerle Van den Eede
Masterproef Sociaal-Economische Wetenschappen
Universiteit Antwerpen, augustus 2010
Op vraag van het Minderhedenforum

Hoe kan de werklast op een valide manier gemeten worden rekening houdend met de zorgafhankelijkheid van de patiënt en de organisatorische kenmerken van de dienst?
Carlo Strouven
Masterproef Verpleeg- en Vroedkunde
Universiteit Antwerpen, augustus 2010
Op vraag van vzw Vlaamse Vereniging Verpleegkundigen Spoedgevallenzorg
Masterproef niet openbaar

Werkdrukbelasting op spoedgevallen: meting en validatie van een nieuw meetinstrument
Tom Verbist
Masterproef Verpleeg- en Vroedkunde
Universiteit Antwerpen, augustus 2010
Op vraag van vzw Vlaamse Vereniging Verpleegkundigen Spoedgevallenzorg
Masterproef niet openbaar

Contact

Wetenschapswinkel Antwerpen
Tine Rams
Campus Middelheim - Gebouw A
A. 220
Middelheimlaan 1
2020 Antwerpen
Tel. +32 3 265 31 85
wetenschapswinkel@uantwerpen.be