Publicaties en onderzoeksrapporten 2011-2012

Knelpunten en Obstakels in de Prenatale Hulpverlening aan de Jonge Romavrouw (pdf - 2.4 MB)
Hans Jacobs
Masterproef Geneeskunde
Universiteit Antwerpen, mei 2012
Op vraag van het Kruispunt Migratie-Integratie
 
De rol van landelijke verenigingen van etnisch-culturele minderheden inzake sociaal beleid in Antwerpen (pdf - 2.5 MB)
Liesbet Bylemans
Masterproef Sociaal Werk
Universiteit Antwerpen, juni 2012
Op vraag van het Minderhedenforum
 
Relationele en seksuele vorming in het secundaire onderwijs: Noden en behoeften van leerkrachten (pdf 2.5 MB)
Ellen Slachmuylders
Masterproef Opleidings- en Onderwijswetenschappen
Universiteit Antwerpen, juni 2012
Op vraag van Sensoa
 
De actieve cultuurparticipatie van jongeren aan beeldexpressie - Een onderzoek naar een versterkte jongerenwerking van het Centrum voor Beeldexpressie (pdf - 3.5 MB)
Laura Peeters
Masterproef Cultuurmanagement
Universiteit Antwerpen, juli 2012
Op vraag van het Centrum voor Beeldexpressie

Werken én studeren: een haalbare kaart? (pdf - 1.9 MB)
Ann Huybrechts
Masterproef Opleidings- en Onderwijswetenschappen
Augustus 2012, Universiteit Antwerpen
I.s.m. Gelijke Kansen en Centrum WeST

Het secundair volwassenenonderwijs opstap naar meer? (pdf - 3.3 MB)
Gert Van Bunderen
Masterproef Opleidings- en Onderwijswetenschappen
Augustus 2012
Op vraag van de Federatie Tweedekansonderwijs Vlaanderen

Genderdiversiteit in het onderwijs
Ken Schampaert
Bachelor Onderwijs: Secundair Onderwijs, Algemene Vakken Nederlands-NCZ
Artesis Hogeschool Antwerpen, januari 2012
Op vraag van çavaria vzw
Onderzoeksrapport niet openbaar
 

Projecten afgerond ihkv het Forum TEW - Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen - Handelsingenieurs Academiejaar 2011-2012

Book of Abstracts (pdf - 6.2 MB)

Het uitwerken van indicatoren voor de competenties uit het competentiewoordenboek (Book of Abstracts pg 13)
Team: Michiel Peeters, Brahim Zafraoui, Matty Demeyer, Sebastien Hottlet
Op vraag van Borgerstein vzw
 
Sponsoring voor renovatie van schoolgebouwen (Book of Abstracts pg 39)
Team: Severine De Laet, Lotte De Meyer, Tom Hendrikx, Georey Lambrechts
Op vraag van CVO Tweedekansonderwijs Antwerpen vzw
 
Onderzoek naar het imago van KLJ bij de bovenlokale vrijwilligers en bestuursleden van KLJ (Book of Abstracts pg 85)
Team: Hanne Stessens, Ken Vanbroekhoven, Nick bogaert, Joris Rombouts
Op vraag van KLJ & Groene Kring vzw
 
Optimaliseren van de communicatie tussen het personeel in opvangcentra voor asielzoekers (Book of Abstracts pg 129)
Team: Nicky Hendrickx, Ward Druart, Maxim Kusse, Maarten Vercammen
Op vraag van het Rode Kruis Vlaanderen
 
Onderzoek naar de relatie tussen de inzet van vrijwilligers en het succes van vrijwilligersorganisaties/-diensten (Book of Abstracts pg 153)
Team: Catherine De Bruyn, Jense Fontyn, Simon Swenters, Toon Bats
Op vraag van het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw