Publicaties en onderzoeksrapporten 2012-2013

Discriminiatie op de particuliere huurmarkt. Een exploratief onderzoek naar beeldvorming over huurders met een laag of vervangingsinkomen (pdf - 1.4Mb)
Jorn Dobbelaere
Masterproef Sociologie
Universiteit Antwerpen, juni 2013
Op vraag van het Meldpunt Discriminatie Leuven

Extern rendement meten: verwacht extern rendement BuSO OV 3 en OV4 scholen in kaart gebracht (pdf - 1.72Mb)
Elke Van Averbeke
Masterproef Opleidings- en Onderwijswetenschappen
Universiteit Antwerpen, juni 2013
Op vraag van het Minderhedenforum

Hiv en Disclosure. Een kwalitatief onderzoek in Vlaamse aidsreferentiecentra naar de begeleiding van eerstelijnshulpverleners in het disclosure-proces van mensen die leven met hiv (pdf - 3.41Mb)
Sofie Adriaensens
Masterproef Sociaal Werk
Universiteit Antwerpen, juni 2013
Op vraag van Sensoa

Hoe kiezen jonge lezers hun boeken? Invloed van de peer group en populaire boeken op het keuzeproces van jongeren (pdf - 2.08Mb)
Sarah Maes
Bachelorproef Taal- en Letterkunde: Nederlands-Italiaans
Universiteit Antwerpen, mei 2013
Op vraag van Stichting Lezen

Kinderen en jongeren in een nieuw samengesteld gezin - Een kwalitatieve analyse van gespreksverslagen van Awel (pdf - 1.50Mb)
Karen Winters
Masterproef Master Sociaal Werk
Universiteit Antwerpen, augustus 2013
Op vraag van Awel

Creatief schrijven gaat digitaal - Toepasbaarheid van best practices voor online afstandsonderwijs op het vakgebied creatief schrijven (pdf - 1.50Mb)
Lore De Wolf
Masterproef Meertalige Professionale Communicatie
Universiteit Antwerpen, augustus 2013
Op vraag van Creatief Schrijven

Inhoudsanalyse van websites van organisaties die relationele en seksuele vormingen aanbieden aan scholen (pdf - 1.32Mb)
Sarah Van Gestel
Masterproef Sociaal Werk
Universiteit Antwerpen, augustus 2013
Op vraag van Sensoa

Who’s talking about sex? In welke mate zijn externe organisaties die relationele en seksuele vorming aanbieden bekend in basisscholen in Hasselt en Kortrijk en wordt er met hen samengewerkt? (pdf - 1.07Mb)
Seppe Geerts
Masterproef Sociaal Werk
Universiteit Antwerpen, augustus 2013
Op vraag van Sensoa

Projecten afgerond ihkv het Forum TEW - Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen - Handelsingenieurs Academiejaar 2012-2013

Book of Abstracts (pdf - 4.5 MB)

Het opstellen van een communicatieplan gebaseerd op interne (communicatie)processen op vraag van de Vlaamse Actieve Senioren vzw (Book of Abstracts pg 29)
Team: Deni Saidoulaev, Ellen Bogaert, Laura De Cleen, Lene Pelgrims
Op vraag van de Vlaamse Actieve Senioren vzw

In kaart brengen van processen en verantwoordelijkheden binnen een organisatie voor de opstart van een integraal kwaliteitshandboek  (Book of Abstracts pg 55)
Team: Ooms Dries, Bergmans Tom, Madague Sébastien, Rombouts Joris
Op vraag van Natuurpunt vzw

Een peiling naar de merkbekendheid van Natuurpunt (Book of Abstracts pg 57)
Team: De Smit Jonas, De Belder Sebastiaan, Gérard Ghillain, Ribbens Liesbeth
Op vraag van Natuurpunt vzw

Strategisch onderzoek i.f.v. een gediversifieerd contributiesysteem o(Book of Abstracts pg 61)
Team: Nathalie Snoeckx, Pieter Van der Borght, Lien Thomas, Laurence Docx
Op vraag van OpenDoek vzw

Wat is de naambekendheid van het milieuvriendelijke PEFC-label bij lokale overheden?
Team/ Tom brijs, Wim Somers, Khouseyn Islamov, Wouter Martens
Op vraag van PEFC Belgium