Publicaties en onderzoeksrapporten 2013-2014

Wie leest het gemeenteblad? Een onderzoek naar de doelgroepgerichtheid van het Boomse gemeenteblad naar jongeren en kansarmen 
Yana Tilleman
Masterproef Meertalige Professionele Communicatie
Universiteit Antwerpen, januari 2014 (3e zitperiode)
Op vraag van het OCMW Boom

Evaluatieonderzoek naar de website van het CLB van het gemeenschapsonderwijs
Laura Lefever
Masterproef Meertalige Professionele Communicatie
Universiteit Antwerpen, juni 2014
Op vraag van de Raad Directeurs CLB-centra GO!

Wat de puber niet kent, gebruikt zij niet. Welke determinanten beïnvloeden de keuze van Vlaamse  meisjes voor een voorbehoudsmiddel bij de start en het verdere verloop van hun seksuele leven?
Geertrui De Backer
Masterproef Sociaal Werk
Universiteit Antwerpen, augustus 2014 
Op vraag van Sensoa

Tweedekansonderwijs als keerpunt?! Welke  onderliggende mechanismen motiveren vroegtijdige schoolverlaters om terug te studeren?  
Veerle Weyn
Masterproef sociaal-economische wetenschappen
Universiteit Antwerpen, augustus 2014
Op vraag van de Federatie TKO (Tweedekansonderwijs)

Zich ‘thuis’ voelen aan de universiteit? Een onderzoek naar de sociale en academische integratie van studenten van Centraal-Afrikaanse afkomst aan de Universiteit Antwerpen
Charlotte Kabaya Mbuyi Bil Tamlay
Masterproef Opleidings- en Onderwijswetenschappen
Universiteit Antwerpen, augustus 2014

Op voorhand nadenken over later? Onderzoek naar toekomstige levensplanning van ouderen in Vlaanderen
Sofie Quirynen
Masterproef Sociologie
Universiteit Antwerpen, augustus 2014
Op vraag van LBV (Liberale Beweging voor Volksontwikkeling)

Vak: Project Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)
Opleiding Handelsingenieur  binnen de Faculteit Toegepaste Economische Wetenschappen
Universiteit Antwerpen, juni 2014

Uitwerken en implementeren van een intranetomgeving 
Van den Driessche Katheleyn, Heusdens Ivy, Niemba Suka Michael, Ntibashirakandi Eddy

Op vraag van :Koraal vzw

Analyse van huidig CRM-systeem
Maïté Janssens, Lyn Van Camp, Rafael Steenhoudt, Mathieu Verdugt

Op vraag van: Creatief Schrijven vzw

Doelgroep- en externe communicatieanalyse
Stephanie Van de Weyer, Tom Van Dijck, Stephanie Pollet, Elias Uyttebroeck

Op vraag van: De Open Deur vzw

Bekendheid PEFC label in geselecteerde sectoren
Wim Somers, Jan Bosman, Maxim Peeters, Astrid Van den Broeck

Op vraag van: PEFC Belgium vzw