Publicaties en onderzoeksrapporten 2014-2015

MASTERPROEVEN

De sociale context van de alleenstaande boer(in). Onderzoek naar de beleving van het netwerk en het sociaal kapitaal van de alleenstaande boer(in)
Carmen Commers
Master in het Sociaal Werk Universiteit Antwerpen - promotor: prof. dr. F. Van Loon
Januari 2015 (3e zit)
Op vraag van Boeren op een Kruispunt vzw

Studiemotieven van ASO jongeren met en zonder migratieachtergrond voor het lerarenberoep
Steffi De Prins
Master in de Opleidings- en Onderwijswetenschappen - promotor: prof. dr. E. Struyf
Juni 2015
Op vraag van het Minderhedenforum

Impactbepaling bij sociaal-culturele organisaties: Moju toolkit
Lana Van Marcke
Master in de Productontwikkeling - promotor: prof. C. Baelus
Juni 2015
Op vraag van Socius

Onderzoek naar de bekendheid en perceptie van het merk ‘Sporting A’
Tina De Pauw
Master in de Meertalige Professionele Communicatie - promotor: prof. dr. N. Dens
Augustus 2015
Op vraag van Stad Antwerpen

De invloed van flexibiliteit in leertrajectorganisatie op leermotivatie van jonge cursisten in het tweedekansonderwijs
Mariska Hendrickx
Master in de Opleidings- en Onderwijswetenschappen - promotor: prof. dr. J. Vanhoof
Augustus 2015
Op vraag van Federatie Tweedekansonderwijs

Onderwijs aan gedetineerden. Een kwantitatief onderzoek naar de evolutie van en de deelname aan het kwalificerend aanbod van centra voor basiseducatie en volwassenenonderwijs voor gedetineerden in Vlaamse en Brusselse gevangenissen sinds 2009 tot en met 2014
Inès Neefs
Master in de Opleidings- en Onderwijswetenschappen - promotor: prof. dr. S. De Maeyer
Augustus 2015
Op vraag van Klasbak (Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs)

De Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen. Het imago van de Academie door de ogen van haar eerstejaarsstudenten
Lyn Bleyen & Eline Janssens
Master in de Meertalige Professionele Communicatie - promotor: prof. S. Van der Auwera
Op vraag van Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen
Online versie volgt 

Vrijwilligers bij vzw Opendoek: dialoog tussen contactpersoon en toneelvereniging
Jasmien O & Emmelie Verbeke
Master in de Meertalige Professionele Communicatie - promotor: prof. S. Van der Auwera
Op vraag van Open Doek
Online versie volgt 

PROJECTEN

De boer op. Professionalisering van de omkadering voor educatie op kinderboerderijen
Projectteam: Ine De Locht, Eveline Janssenswillen, Pieter Schutijser, Lennart Spittael, Bram Van Cauteren, Annelies Vervaet
Interdisciplinair Project Opleidings- en OnderwijswetenschappenKinderboerderijen IP project - procesbegeleider: dr. Jelle Boeve-De Pauw
Op vraag van Federatie van Kinder-, Jeugd- en Gezinsboerderijen