Publicaties en onderzoeksrapporten 2017-2018

MASTERPROEVEN

Hulpverlening en cultuur: naar dynamisch maatwerk. Over cultuur en sociaal werk binnen OCMW Antwerpen
Masterproef voorgelegd met het oog op het behalen van de graad van Master in het Sociaal Werk
Eva Struyf
Promotor: prof. dr. P. Raeymaeckers
Co-promotor: prof. dr. M. Tirions
Faculteit Sociale Wetenschappen
Op vraag van CGG Brussel - Steunpunt Cultuursensitieve Zorg

Genderneutrale studiekeuzebegeleiding: kwalitatief onderzoek naar het genderstrategisch taalgebruik op de website Onderwijskiezer
Masterproef voorgelegd met het oog op het behalen van de graad van Master in de Opleidings- en Onderwijswetenschappen
Shana Robberecht
Promotor: prof. dr. D. Gijbels
Co-promotor: prof. dr. V. Donche
Faculteit Sociale Wetenschappen
Op vraag van de Nederlandstalige Vrouwenraad

 

PROJECTEN

MVO-project (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) van 2e bachelor Handelsingenieur

  • 'Lunch met LEF' op vraag van Wervel VZW (Werkgroep voor Rechtvaardige en Verantwoorde Landbouw)