Caen Joost

Onderzoek en besluitvorming inzake gebrandschilderde glaskunst en architecturaal glas. Conservatie-restauratie van glaskunst. Conservatie-restauratie educatie. Erfgoedonderzoek. Erfgoededucatie. Hedendaagse glaskunst.

Techniek

Archiefonderzoek. Visuele en microscopische observatie. Chemische analyse. Transdisciplinaire communicatie. Kruisverbanden uitwerken.

Gebruikers

conservator-restaurator historicus kunstwetenschapper museoloog erfgoedzorger archeometrist collectioneur

Trefwoorden

Kunstgeschiedenis, Erfgoed, Conservatie-restauratie, Archeomotrie

Cattersel Vincent

Conservatie en restauratie en het wetenschappelijk onderzoek van (niet-)gepolychromeerde sculptuur, meubilair en organische materiaal (ivoor, been, schildpad,...).

Techniek

Stratigrafisch onderzoek, p-XRF, FTIR

Gebruikers

Conservators, restaurators, curators, kunst-historici, museum medewerkers, culutureel erfgoed wetenschappers, technische kunst historici.

Trefwoorden

Erfgoedopleiding, Erfgoedpreservatie, Polychromie, Conservatie-restauratie, Erfgoedwetenschappen, Sculptuur, Meubilair, Beeldhouwwerken, Restauratie, Conservatie

De Kock Tim

Expertise in steenachtige materialen in monumenten en sites, in het bijzonder multidisciplinair en microstructureel onderzoek van materiaaleigenschappen, degradatie en conservering in de context van cultureel erfgoed en een veranderende omgeving.

Techniek

Expertise in destructief en niet-destructief onderzoek zowel in laboratorium als in situ voor steenachtige materialen in erfgoed. Specifieke expertise rond microscopie, porosimetrie, petrofysische eigenschappen, watertransport, mechanische eigenschappen, chemische analyse en duurzaamheidstesten.

Gebruikers

Architecten, restauratie-aannemers, archeologen, geschiedkundigen, conservators, erfgoedspecialisten, geologen, materiaaldeskundigen

Trefwoorden

Erfgoed, Steenconservatie, Materiaalkarakterisatie

Hacigüzeller Piraye

De expertise van Piraye Hacıgüzeller ligt in de theorie en methodiek van digitaal erfgoed, digitale archeologie en digitale geesteswetenschappen. Haar theoretische interesses hebben betrekking op de gemeenschappelijke aannames en machtsdynamieken die de "digitale transitie" binnen deze domeinen aandrijven en voortbrengen. Haar methodologische interesses zijn gekoppelde geospatiale gegevens en semantische webtechnologieën, geospatiale gegevenscreatie, aggregatie, beheer en analyse met behulp van machine learning en artificiële intelligentie. Ze werkt aan evaluaties, modellen en reconstructies van menselijk landgebruik tijdens de neolithische periode en bronstijd in het oostelijke Middellandse Zeegebied, waarbij ze zich richt op antropocene archeologie.

Techniek

Geospatiale analyse, het modelleren van interactie tussen mens en omgeving, het genereren van hoogwaardige (meta) data met behulp van machine learning

Gebruikers

GLAM-sector voor het genereren van metadata

Trefwoorden

Digitale menswetenschappen, Digitaal erfgoed, Metadata, Erfgoedlandschappen

Heirman Gert

Gastlector - materialen: eigenschappen en degradatie / hout - interventietechnieken erfgoed / hout

Techniek

nvt (gastlector)

Gebruikers

Studenten

Trefwoorden

Interventietechnieken erfgoed

Jacobs Marc

Erfgoed: theorie, beleid en praktijk Actornetwerktheorie Geschiedenis: cultuurgeschiedenis, volkscultuur, 17de, 18de, 19de en 20ste eeuw, sociale geschiedenis, boekengeschiedenis UNESCO en Europese instellingen 2003 UNESCO Conventie voor het borgen van immaterieel cultureel erfgoed Volkscultuur, folklore, tradities, immaterieel erfgoed Volkskunde, etnologie, Antropologie ambachten, gilden, charivari, rituelen, kalenderfeesten

Techniek

gemengde methodologie, eclectische toolkits transdisciplinaire benaderingen

Gebruikers

wie interesse heeft in de topics

Trefwoorden

Erfgoed, Geschiedenis 17de eeuw, Geschiedenis van boeken, Geschiedenis van cultuur, Erfgoedopleiding, Erfgoedpreservatie, Erfgoedwetenschappen, Folklore

Janssens Koen

- Lokale kwantitieve metaal analyse van sporen tot hoofd-componentenniveau in een varieteit aan vaste materials door middel van LA-ICP-MS (laser ablation inductively coupled plasma mass spectrometry). - Microscopische element analyse aan de hand van micro-XRF (laterale resolutie: ca. 30-40 micrometer; detectievermogen voor transitiemetalen: tot ca 50 ppm in glasachtige matrices). - Microscopische hoofdelementanalyse door middel van scanning electronen microscopie (laterale resolutie: ca 1 micrometer; detectielimiet : ca 0.1 %).

Techniek

- LA-ICP-MS (laser ablatie inductief gekoppelde plasma massa spectrometrie) - Micro-Raman (785 nm laser) - Micro-XANES en XAS (benodigt synchrotronstraling) - Micro-XRD (benodigt synchrotronstraling) - Confocal micro-XRF and micro-XANES (benodigt synchrotronstraling)

Gebruikers

- Milieu agentschappen, metaal (zowel ferro als non-ferro industrie), mijnontginning, geologen, archeologen, ... - Museumcuratoren - Restauratoren - Onderzoekers uit de milieu- en archaeometrie sector

Trefwoorden

Ionenbron, Isotoopmetingen, Sporenanalyse, Milieuchemie, Analytische chemie, Micro analyse, X-stralen fluorescentie (xrf), Duurzame ontwikkeling, 3d-karakterisatie, Archeometrie

Ortega Saez Natalia

Conservatie en restauratie en het wetenschappelijk onderzoek van textiel, kostuum, mode en accessoires, interieurtextiel, archeologisch textiel, natuurlijke kleurstoffen. Een goed begrip van de praktijk van historische technieken vereist een veelzijdige aanpak. De studie van historisch textiel heeft immers vele aspecten die verwijzen naar de technologie, zoals het complexe karakter van de textielvezel, de kleurstoftechnologie en de ingrediënten die gebruikt worden om kleur te verkrijgen. Mijn onderzoek is een geïntegreerd onderzoek naar deze materie. De toegevoegde waarde is in feite de combinatie van de verschillende perspectieven zoals de studie van schriftelijke bronnen enerzijds, materiaalonderzoek naar historisch textiel anderzijds. Historische reconstructies worden gemaakt om a) het maakproces en de deels vergeten bronmaterialen en -technieken te begrijpen, door ze te reconstrueren om zo de techniek en materialiteit te begrijpen. b) De degradatieverschijnselen te bestuderen. Deze geïntegreerde manier van onderzoek naar de historische recepten, technieken, praktische vaardigheden en degradatie wordt uitgevoerd in functie van het behoud van het cultureel textielerfgoed. Volgende onderzoeken werden er uitgevoerd: Zwart Geverfde Wol in Noordwest-Europa, 1680-1850: De Relatie Tussen Historische Recepten en de Huidige Conditie van Zwarte Wollen Textilia’. Unravelling the origins, technical history and sciences behind the colouring of textiles, Conste des ververs, a Flemish dyeing manuscript from Leuven, 1619-1623

Techniek

Onderzoek naar degradatie verschijnselen : treksterkte metingen, kunstmatige veroudering, kleurmeting, FTIR en XRF, Microscopie

Gebruikers

Erfgoedsector, musea, historische collecties en historische huizen

Trefwoorden

Kunstconservering, Historisch erfgoed, Kunst en ambacht, Restauratie, Conservatie, Materiaalkarakterisatie, Materiaalwetenschappen

Storme Patrick

Conservatie van metalen, met inbegrip van onderzoek en behandelingsmethodes.

Techniek

X-stralen Fluorescentie (XRF), UV-VIS (optische lichtmetingen in het UV en visuele licht gebied), elektrolytische technieken en de toepassing van atmosferisch plasma.

Gebruikers

Conservatoren, restauratoren, adviesverleners, onderzoekers, enz. in het gebied van kunst en erfgoed.

Trefwoorden

Erfgoedpreservatie

Van der Snickt Geert

Geert Van der Snickt ontving zijn Master in Conservatie-Restoratie in 2003 aan de Universiteit van Antwerpen. Kort daarna affilieerde hij zich met het Departement Chemie van hetzelfde instituut. In 2012 verdedigde hij met succes een proefschrift getiteld: "James Ensor's Pigmentgebruik bestudeerd met behulp van draagbare en synchrotron straling-gebaseerde analyse: identificatie, evolutie en degradatie" onder leiding van professor Koen Janssens, hoofd van de Antwerp X-ray analysis, Electrochemistry and Speciation (AXES) groep. Van 2014 tot 2018 was hij houder van de leerstoel 'Chemical Imaging for the Arts' binnen dezelfde groep. In 2019 keerde hij terug naar de Conservatie-Restoratie afdeling door een functie als Tenure Track-professor (TTZAP) te aanvaarden. Als cultureel-erfgoedwetenschapper richt zijn werk zich op synchrotron-straling-gebaseerde analyse en de toepassing van chemische beeldvormingstechnieken voor de niet-invasieve karakterisering van schilderijen, kunstmaterialen en hun degradatieproducten. Dit onderzoek wordt op dagelijkse basis uitgevoerd in samenwerking met conservatoren-restauratoren, kunsthistorici, curatoren en museummedewerkers. Experimenten worden uitgevoerd op zowel oude als nieuwe meesters, gaande van Van Eyck tot Pollock. Recente bestudeerde werken omvatten het Lam Gods van Van Eyck, Het Meisje met de Parel van Vermeer, De Schreeuw van Munch en de Zonnebloemen van Van Gogh.

Techniek

Mobiele Chemische Beeldvorming: Macro X-Ray Fluorescence scanning (MA-XRF) Macro X-Ray Powder Diffraction Scanning (MA-XRPD) in reflection and transmission Macro Fourier Transformed Infrared Scanning in reflection (MA-FTIR) Mobiele Spectroscopische Puntmetingen : Portable X-Ray Fluorescence spectromery (PXRF) Fourier Transformed Infrared in reflection (FTIR) X-Ray Powder Diffractio (XRPD) in reflection en transmission mode Synchrotron technieken op micro en nano niveau: XANES, XRD, XRF, FTIR Labo gebaseerde analytische technieken: Raman spectroscopy (RS) Scanning Electron Microscopy with Energy Dispersive X-ray detector detector (SEM-EDX)

Gebruikers

Conservatoren Restauratoren Curatoren Kunsthistorici Museum personeel Erfgoedwetenschappers

Trefwoorden

Erfgoed, Hyperspectrale beeldvormingssystemen, Erfgoedpreservatie, Restauratie, Synchrotronstraling, Conservatie, Beeldvormingstechnieken, Schilderijen, Chemische analyse

Verhoeven Gerrit

Gerrit Verhoeven doet vooral onderzoek op het snijvlak van cultuur- en sociaaleconomische geschiedenis. Daarbij doet hij vooral onderzoek naar de geschiedenis van tijdsbesteding en -bewustzijn, waar hij op zoek gaat naar evoluties in de routine van alledag - de balans tussen werk, huishoudelijke klusjes, vrije tijd, religie en slaap - tussen de late zeventiende en de vroege twintigste eeuw. De Nederlanden zijn zijn favoriete onderzoeksterrein. In het verleden deed hij ook veel onderzoek naar de geschiedenis van reizen en toeirsme.

Techniek

Mijn methodolie is een mix tussen kwalitatieve en kwantitatieve onderzoekstechnieken.

Gebruikers

Naast de universitaire gemeenschap werk ik ook regelmatig samen met musea om tentoonstellingen uit te werken. Verder schrijf ik ook regelmatig opiniestukken en stukken voor een breder publiek in kranten en tijdschriften.

Trefwoorden

Tijdsgebruik, Tijdsbewustzijn

Verreyke Hélène

Hélène Verreyke heeft expertise in de integratie van preventieve conservatie in de museale praktijk, collectiemanagement en museologie. Zij heeft praktijkervaring in de museumsector met het organiseren van internationale bruikleententoonstellingen, collectiepresentaties, strategische planning, tentoonstellingsscenografie en preventieve conservatie. Na het behalen van een doctoraat in de archeologie specialiseerde zij zich verder in het domein van de museologie. Zij deed onderzoek naar hoe historische musea kunnen inzetten op participatie van erfgoedgemeenschappen. Zij zette deze expertise in de praktijk in door innovatieve methodieken te ontwikkelen om co-creatie te stimuleren in het museum.

Techniek

Methoden en technieken die gangbaar zijn in museologie.

Gebruikers

Collectiebeherende cultureel-erfgoedinstellingen, musea, culturele archiefinstellingen en erfgoedbibliotheken.

Trefwoorden

Erfgoed, Museum management, Preventieve conservatie, Erfgoedpreservatie, Conservatie-restauratie, Community participation, Archeologie, Musea