Congres Fonds voor cultuurmanagement 2020

Elk jaar organiseert het Fonds voor Cultuurmanagement een congres over een thema dat leeft in de kunst- en cultuursector. Het Fonds wil daarmee bijdragen tot de kennisdeling binnen de sector.

Dit jaar staat het congres helemaal in het teken van cultural governance. In samenwerking met Vlaams-Nederlands huis voor cultuur deBuren en Cultuurloket werd afgelopen jaar een traject doorlopen rond goed bestuur: zo hebben we een nieuw onderzoek naar de praktijk van governance gedaan in 2019 en een expertengroep zal tussen januari en mei een nieuwe versie van de leidraad Cultural Governance (2012) voorbereiden, die op 25 mei aan de minister van Cultuur zal overhandigd worden. We willen ook tijdens het Congres met u in discussie gaan. Er zal dus voor deze speciale editie gewerkt worden met parallelle workshops en een plenaire sessie

Op het einde van de dag maken we de winnaar van onze jaarlijkse Scriptieprijs Cultuurmanagement bekend.

Schrijf alvast 25 mei in je agenda!