Live overhandiging Bestuurscode Cultuur!

Elk jaar organiseert het Fonds voor Cultuurmanagement een congres over een thema dat leeft in de kunst- en cultuursector. Het Fonds wil daarmee bijdragen tot de kennisdeling binnen de sector. Dit jaar zal het congres in teken staan van Cultural Governance.

In maart 2012 presenteerde het Fonds voor Cultuurmanagement een eerste Vlaamse Leidraad Goed Bestuur voor Cultuur. Acht jaar later bleek een herziening wenselijk en werd een nieuwe Bestuurscode Cultuur ontwikkeld.

Op 26 juni organiseren het Fonds voor Cultuurmanagement, deBuren en Cultuurloket een officieel moment waarop de code aan minister Jan Jambon wordt overhandigd. De minister zal ook de sector toespreken. Dit moment zal online gelivestreamed worden op onze Facebookpagina en het Youtubekanaal van de UAntwerpen.