Aged & Mellow

28 februari 2020

Bob Selderslaghs & De Experten II

Zijn De Experten gerijpt en mild geworden, zoals een goede whisky? Of zijn ze nog even jong en sprankelend als vorig jaar? Of presenteren ze zich ‘jong gerijpt’ misschien? Of ‘mild sprankelend’? De Experten zijn zo onvoorspelbaar als jazzmuzikanten tijdens een jamsessie. Maar één ding is zeker: in “Aged & Mellow” bundelen ze opnieuw hun krachten in een non-scripted theaterperformance. In dit toonmoment zonder vaste tekst zetten ze samen een volgende stap in het performen, en schotelen ze u een wereld voor die even realistisch als imaginair is: een ‘vision of the possible’, die ze maar één keer delen met het publiek. Gedurende acht halve dagen en één volle week trok een groep lagere schoolkinderen tussen 9 en 11 jaar oud de mantel van een expert aan. Ze kregen daarbij de macht en de verantwoordelijkheid die bij de functie horen en dragen de consequenties van hun beslissingen. In de fictie.

“Aged & Mellow” kadert in het doctoraatsonderzoek van Bob Selderslaghs aan het Koninklijk Conservatorium van Antwerpen en de Universiteit Antwerpen: “MoE 2.0 – Mantle of the Expert: van verbeeldend onderzoek tot artistiek product in kunsteducatie”. Deze tweede performance (met dezelfde groep kinderen) is een volgende stap in de richting van een uitgebalanceerde methodiek die proces én product centraal stelt in dramatisch werk met kinderen.

Tickets te koop via DeSingel.