Luwte onder leraren

02.04.2019

Waar is het leraarschap die een manier van zijn is, een liefhebber?
(Masschelein, J. & Simons, M., 2012)

Initiator Mirjam van Tilburg

(seminarie in het Nederlands)

Waarin lijken kunstenaar- en leraarschap op elkaar? Hoe geef jij in jouw kunsteducatieve praktijk vorm aan risico nemen? Heb je hier ruimte voor? Richt jij je op 'aan de gang brengen’ of op ‘tot een goed einde brengen’? Welke blik heeft een goede leraar nodig? Mag een leraar verstoren door kunsteducatie? Hoe verhouden tijd en kunst zich tot elkaar op jouw werkplek? 

Tijdens dit seminar een verkenning van deze vragen voor experts op het gebied van kunst en funderend onderwijs uit Antwerpen en Rotterdam. Het is een ontmoeting tussen geïnteresseerden van o.a. de Specifieke Lerarenopleiding Beeldende Kunsten van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen en leden van The New School Collective (www.thenewschoolcollective.com) op initiatief van Mirjam van Tilburg.

Mirjam van Tilburg is onderzoeker bij ARIA sinds 2018. Haar onderzoek in de kunsteducatie heeft overlap met wijsgerige pedagogie, beeldende kunst en scholing van leraren. Van Tilburg werkt bij Kenniscentrum Cultuureducatie Rotterdam. Ze is opgeleid als beeldend kunstenaar en docent. Ze geeft sinds 2005 aan verschillende Bachelor en Masteropleidingen kunstvakdocentenopleidingen in Nederland les.

Dit seminar is onderdeel van Café Dessiner; een jaarlijks terugkerend initiatief van de Specifieke lerarenopleiding Beeldende Kunsten Antwerpen, waar studenten, alumni, docenten en kunstenaars op een informele manier contacten kunnen leggen.

Deelname is op uitnodiging.
Meer informatie: Mirjam.vanTilburg@student.uantwerpen.be

Tijdstip: 17:30 - 21:30