Annelies Focquaert

Jacques-Nicolas Lemmens

Leven en werk van een Belgisch organist, gezien vanuit de 19e-eeuwse orgelpraktijk

Jaar: 2014

Promotor UAntwerpen: Henk De Smaele
Promotor KCA: Eugeen Schreurs

Over dit doctoraat:

De Belgische organist Jacques-Nicolas Lemmens (1823-1881) werd geboren in een stil dorp in de Antwerpse Kempen. Zijn naam en faam als organist, pedagoog en kerkmusicus verspreidden zich over heel Europa en vanaf circa 1860 stond hij te boek als één van de meest belangrijke, zo niet de belangrijkste organist van de 19de eeuw.

Het gevoerde doctoraatsonderzoek had tot doel om vanuit de historische bronnen en vanuit de praktijkervaring met de orgelwerken van Lemmens het grote verhaal te vertellen van zijn leven en werk, om zo te komen tot een globaal en evenwichtig beeld van Lemmens als organist. Het proefschrift bestaat dan ook uit twee delen: een biografisch luik en een artistiek-praktijkgericht tweede luik.

Het globale beeld dat van Lemmens uiteindelijk naar voren komt, is dat van een organist tussen twee werelden in, een 'fusionalist', een 'klassieke progressist'. Hij blijft een controversieel en tegelijkertijd inspirerend figuur; hij was, is en blijft een uitdager.