Els Vanden Meersch

Mastering the Curtains

Een artistiek onderzoek naar de verhouding van beeldende kunst met erfgoed, propaganda en censuur in Iran

Jaar: 2017

Promotor UAntwerpen: Philippe Meers
Promotor KASKA: Johan Pas