Onderzoeksmissie

In de AXES onderzoeksgroep (Antwerp X-ray Analysis, Electrochemistry and Speciation) staat de ontwikkeling en het gebruik van diverse analytische technieken voor fundamenteel, methodologisch en toepassingsgericht onderzoek centraal. Een terugkerend thema in ons onderzoek is het gebruik van state-of-the-art methoden voor de bepaling van lage concentraties van componenten en/of voor de beeldvorming van (een of meerdere) analyten; vaak, maar niet uitsluitend, in de context van milieuvraagstukken.