Opleiding tot supervisor in de psychotherapie

De opleiding tot supervisor staat open voor alle supervisoren/psychotherapeuten die voldoen aan de opgelegde criteria voor (aspirant)supervisoren van de vereniging waarbij ze zijn aangesloten.

De eerste opleiding start in januari 2018

Doelstelling:  supervisoren in opleiding didactisch bekwamen in het geven van supervisie aan collega’s in opleiding ; dit veronderstelt de nodige didactische, relationele en professionele vaardigheden om de supervisanten te begeleiden in hun psychotherapeutisch werk met patiënten, afgestemd op hun persoonlijke leerbehoefte.

Wanneer? 

10 zaterdagen startend in januari 2018 ; 1 zaterdag per maand, niet tijdens de maanden juli en augustus. Telkens van 9uur30 tot 13 uur.

Data : 27/01; 24/02; 24/03; 28/04: 26/05; 23/06; 29/09; 27/10; 17/11; 15/12

Modules

Het programma bestaat uit 6 modules:

Module 1:

27/01/2018 : kennismaking en algemene basiskennis:  verplicht voor alle deelnemers aan het volledige – of aan een gedeeltelijk traject.

Module 2:

24/02/2018 en 23/03/2018: de contractfase; opbouw van de supervisie relatie.

Module 3:

28/04/2018 en 26/05/2018: supervisie als proces; emotionele reacties.

Module 4:

23/06/2018 en 29/09/208: handvatten voor de supervisor: groepssupervisie, overdracht en tegen overdracht, gebruiken van supervisieproces bevorderende oefeningen.

Module 5:

27/10/2018 en 17/11/2018 zorg en zelfzorg; evaluatie en afronden van het leerproces in de supervisierelatie

Module 6:

15/12/2018 : enkel toegankelijk voor zij die het hele traject hebben gevolgd : over verworvenheden en de opleiding/ evaluatie van de opleiding. Ontvangst eindcertificaat.

Er zijn  twee mogelijke routes om deze opleiding te volgen:

 1. De gehele opleiding wordt gevolgd van januari 2018 tot december 2018. De supervisies worden tijdens of na deze opleiding georganiseerd.
  De Universiteit Antwerpen bezorgt het certificaat: “Opleiding tot supervisor in de Psychotherapie”
   
 2. Er worden bepaalde modules gevolgd verspreid over 1 of meerdere jaren en er wordt per module een certificaat van de gevolgde module uitgereikt. Men kan zo de gehele opleiding bij elkaar sprokkelen over jaren. De supervisies worden tijdens of na het traject gevolgd. Men kan ook uit interesse gewoon een module volgen.

Alle deelnemers van hetzelfde opleidingsjaar komen de eerste opleidingsdag wel samen voor de kennismaking en de algemene basiskennis rond “supervisie geven”.

Daarnaast wordt van de opleideling verwacht dat hij of zij participeert aan een supervisiegroep (8 groepssupervisies)verspreid over twee jaar.

Plaats

UAntwerpen: Campus Drie Eiken te Wilrijk (Antwerpen)

Kosten

700 euro voor de 10 lesdagen, 100 euro per opleidingsdag; de supervisies worden afzonderlijk vergoed aan de betreffende supervisor.

Deelnemingsvoorwaarden

De deelnemers worden verondersteld een psychotherapie opleiding achter de rug te hebben en voldoende jaren ervaring in een psychotherapie praktijk (momenteel minimaal 4  jaar na het behalen van het getuigschrift van een erkende opleiding). Het is ook noodzakelijk dat de opleidelingen voldoende supervisie geven (minimum 2) over psychotherapie om materiaal te kunnen inbrengen in de opleiding. Zij moeten zelf ook een psychotherapiepraktijk hebben met voldoende therapie uren/week (momenteel minimaal 10 patiënten) .

Literatuur

 • Beunderman R., Colijn S., Geertjens,L. ; van der Maas F. (2016) Theorie en praktijk van supervisie in de GGZ  De Tijdstroom  Utrecht
 • H.M. van Praag-van Asperen en Ph.h. van Praag (2000) Handboek supervisie en intervisie  De Tijdstroom Leusden.

Bijkomende literatuur wordt afgesproken in functie van het dagthema.   

Opleidingsstaf

 • Linda Van Nuffel (coördinator)
 • Greet Vanaerschot
 • Lieve Van de Wiele
 • Sigrid Van de Pitte
 • Willy Colin

Allen erkende supervisoren van de VVCEPC .

Voor informatie : mail naar vannuffellinda@hotmail.com

Inschrijving

 a) door storting van 700 euro (of het bedrag voor een specifieke module) op het rekeningnummer van UA  IBAN: BE86 7350 0853 2550  

     BIC KREDBEBB  met vermelding  "PGSUPCEP  januari 2018 en je naam"

 b) door een gemotiveerde mail te sturen naar vannuffellinda@hotmail.com.  Gelieve de dagen die je zou willen volgen te vermelden.