Opleiding tot supervisor voor psychotherapie en klinisch-psychologische behandeling

De opleiding tot supervisor staat open voor alle supervisoren/psychotherapeuten die supervisie geven in een geestelijke gezondheidszorgberoep.  De kandidaat deelnemers hebben een psychotherapie opleiding achter de rug of  hebben voldoende klinische ervaring (minimum 3 jaar) met klinische en/of psychotherapeutische behandelingen. Ze superviseren bij de start van de opleiding stagiairs in de GGZ-beroepen.

Doelstelling:  supervisoren in opleiding didactisch bekwamen in het geven van supervisie aan collega’s in opleiding; dit veronderstelt de nodige didactische, relationele en professionele vaardigheden om de supervisanten te begeleiden in hun psychotherapeutisch en/of klinisch werk met patiënten, afgestemd op hun persoonlijke leerbehoefte.

Wanneer? 

10 zaterdagen startend in september 2020; 1 zaterdag per maand. Telkens van 9u30 tot 13u.

Programma

19/09/2020         Kennismaking en contractfase

24/10/2020         Het supervisieproces 

14/11/2020         Beginfase en installeren van het kader van supervisie

12/12/2020         Procesbevorderende technieken binnen supervisie

16/01/2021         Hanteren van de supervisierelatie 

13/02/2021         Emotionele reacties bij de supervisant

20/03/2021          Groepssupervisie

17/04/2021         Wat is van mij? Wat is van jou? Wat is van de patiënt?

15/05/2021         Facultatieve dagdelen

                              Voormiddag: gebruik van videomateriaal

                              Namiddag:  deontologie

05/06/2021         Evalueren en afronden van het supervisieproces

19/06/2021         Eindreflectie

Daarnaast wordt van de opleideling verwacht dat hij of zij participeert aan een supervisiegroep verspreid over twee jaar.

Plaats

UAntwerpen: Campus Drie Eiken te Wilrijk (Antwerpen) of Campus UPC Duffel

Kosten

1200 euro voor de 10 lesdagen, 120 euro per facultatief opleidingsdeel, 700 euro voor de leersupervisies.

Deelnemingsvoorwaarden

De deelnemers worden verondersteld een psychotherapie opleiding achter de rug te hebben en/of minstens 3 jaar klinische praktijk. Het is noodzakelijk dat de opleidelingen die geen therapie-opleiding (beëindigd) hebben, voldoende supervisie geven (minimum 2 supervisanten) om materiaal te kunnen inbrengen in de opleiding. Psychotherapeuten moeten een psychotherapiepraktijk hebben met voldoende therapie uren/week (minimaal 10 patiënten).

Literatuur

  • Beunderman R., Colijn S., Geertjens,L. ; van der Maas F. (2016) Theorie en praktijk van supervisie in de GGZ  De Tijdstroom  Utrecht
  • H.M. van Praag-van Asperen en Ph.h. van Praag (2000) Handboek supervisie en intervisie  De Tijdstroom Leusden.

Bijkomende literatuur wordt afgesproken in functie van het dagthema.

Opleidingsstaf

  • Greet Vanaerschot
  • Sigrid Vandepitte
  • Willy Colin
  • Els Brunfaut

Allen erkende supervisoren van de VVCEPC  en VVGT.

Voor informatie : mail naar supervisorenopleiding@gmail.com

Inschrijving

1. Door storting van 1200 euro (eventueel vermeerderd met het bedrag voor een facultatief dagdeel) op het rekeningnummer van UA:

              IBAN: BE86 7350 0853 2550  

              BIC KREDBEBB 

     Met vermelding  "PGSUPCEP september 2020”en je naam

2. Door een gemotiveerde mail te sturen naar supervisorenopleiding@gmail.com. Indien je je ook hebt ingeschreven voor een facultatief dagdeel, vergeet dan niet te vermelden welk deel je wenst te volgen.

Certificaat

Na het theoretische gedeelte ontvangen de deelnemers een attest van deelname aan het theoretische gedeelte van de postacademische vorming ‘Jaaropleiding tot supervisor voor psychotherapie en Klinisch- Psychologische behandeling’. Aan het einde van de gehele opleiding wordt een certificaat bezorgd.