Laboratorium voor Celbiologie en Histologie

Het Laboratorium voor Celbiologie en Histologie is een onderzoeksgroep van de Faculteit Farmaceutische, Biomedische en Diergeneeskundige Wetenschappen. 

Neem deel aan de studie over huidwratten