In memoriam Christiane Timmerman

Met grote droefheid delen wij u mee dat onze directeur prof. dr. Christiane Timmerman op 10 februari 2019 is overleden. CeMIS verliest hiermee zijn bezielende oprichtster en leidende kracht. Vanaf de start heeft Chris via CeMIS het (inter)nationale onderzoek naar migratie en interculturaliteit in nieuwe richtingen gestuurd en hiermee bijgedragen tot een beter begrip van enkele fundamentele vraagstukken in onze huidige samenleving. 

Chris Timmerman (°1959) behaalde aan de KU Leuven de diploma’s van licentiaat in de psychologie (klinische psychologie en experimentele sociale psychologie, 1983) en in de sociale en culturele antropologie (1987). In 1996 promoveerde zij aan de KU Leuven tot doctor in de sociale en culturele antropologie met een proefschrift over onderwijs als diacriticum, naar de socio-culturele praxis en etniciteitsbeleving bij jonge Turkse vrouwen.  Zij was vanaf 1987 als onderzoekster actief bij het Tropisch Instituut in Antwerpen, de KU Leuven en de Universiteit Antwerpen. Tussen 1997 en 2006 coördineerde zij de onderzoekslijn Migratie en Etnische Minderheden binnen Oases, de toenmalige onderzoeksgroep armoede, sociale uitsluiting en de stad. Tussen 2004 en 2011 was zij academisch directeur van UCSIA, het Universitaire Centrum Sint Ignatius Antwerpen, waarvan zij sinds 2004 lid van de raad van bestuur was. Zij was medeoprichter van het Centrum voor Migratie en Interculturele Studies (CeMIS), het onderzoeksinstituut aan de Universiteit Antwerpen waarvan ze sinds 2006 ook directeur was. Als hoogleraar was zij verbonden aan de Faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Antwerpen.

Zij doceerde antropologie aan de Université Libre de Bruxelles (1997-2001) en de Universiteit Antwerpen, waar ze tevens cotitularis was van het vak ‘Interdisciplinaire perspectieven op Migratie en Integratie’.

Als onderzoekster, onderzoekscoördinatrice en als directeur van CeMIS heeft Chris Timmerman het onderzoek over migratie en interculturaliteit in Vlaanderen en in België mee op de kaart gezet. Ze was promotor van verschillende nationale en internationale onderzoeksprojecten en begeleidde als promotor talrijke doctoraatsstudenten in het domein van migratie en integratie. Onder haar leiding heeft CeMIS internationale faam verworven door participatie en leiding in verschillende grootschalige en door de EU gefinancierde onderzoeksprojecten uit het 7de kaderprogramma en Horizon2020. Chris Timmerman vertegenwoordigde CeMIS in het directiecomité van het IMISCOE-netwerk, het Europese netwerk over migratie, integratie en sociale cohesie.

Zij was de auteur van talrijke nationale en internationale publicaties over migratie, interculturaliteit en aanverwante thema’s.

Bovenal was Chris de inspirerende kracht binnen CeMIS die het academisch onderzoek naar migratie en interculturaliteit binnen en buiten haar eigen vakdomein en universiteit wist te stimuleren en samen te brengen, met aandacht voor hedendaagse ontwikkelingen en noden, en met grote zorg voor en hoffelijkheid naar haar collega’s en medewerkers. Haar inspiratie zal ons blijvend sterken in het verderzetten van ons onderzoek.

Namens alle medewerkers van CeMIS bieden wij ons medeleven aan haar familie aan, in het bijzonder aan haar echtgenoot, dochter en zoon, voor wie zij een zeer warme familievrouw was.

De medewerkers van CeMIS