Enkele grotere onderzoeksprojecten hebben een eigen website. Deze websites zijn bereikbaar via onderstaande links.

PERCEPTIONS

Zie: website PERCEPTIONS

The Horizon2020 project ‘PERCEPTIONS - Understand the Impact of Novel Technologies and Social Media on Perceptions of Europe in Countries Abroad’ aims to identify and understand narratives, imaginations and perceptions of the EU – held outside of Europe – and the way they are distributed via various channels. Furthermore, it investigates how the information flow might be distorted and how false narratives might lead to security threats. Based on this knowledge, the project will create toolkits of creative and innovative measures to react to or even counteract on them considering social, societal and structural aspects.

MICADO

Zie: website MICADO

In 'MICADO: Migrant Integration Cockpits and Dashboards', experts from public administration, migration research, and IT create an EU-wide applicable business intelligence solution in support of migrant arrival and participation processes, and pilot it in Antwerp, Bologna, Hamburg, and Madrid. The solution leverages existing and new data to design attractive digital services for three user groups: 1) public authorities for labour, health, education and housing, 2) engaged civic society, and 3) migrants and refugees. Added value is generated by a) delivery of customized information and services via user-centric interfaces (dashboards, cockpits); b) gathering of data consensually provided by migrants and helpers in their cockpits; c) creation of strategic operational knowledge through data analysis and visualisation; and d) direct communication and data exchange between involved stakeholders and institutions. Key technical elements are chatbot language interfaces and automatic translation services for the migrants’ cockpit, which facilitate access to integration services, communication with authorities, and data acquisition.

 

ACCORD

Zie: website ACCORD

ACCORD - Attain Cultural integration through COnflict Resolution skill Development

RACCOMBAT

Zie: Website RACCOMBAT

Het door de EU gefinancierde project RACCOMBAT zoekt instrumenten en mechanismen ter voorkoming en bestrijding van racisme en vreemdelingenhaat tegen niet-onderdanen tijdens hun volledige integratie in de samenleving. Een belangrijk onderdeel van dat proces is maatschappelijke oriëntatie, die ervoor zorgt dat de deelnemers zich goed settlen in de gastlanden, hetgeen zowel henzelf als de maatschappij ten goede komt. Integratie en oriëntatie moeten plaatsvinden in volledige naleving van de fundamentele rechten en wettelijke verplichtingen van alle partijen. Deelnemers moeten aldus op de hoogte worden gebracht over deze rechten en verplichtingen en over de handelingen van haat die ze kunnen tegenkomen, leren om dergelijke handelingen te erkennen en zich bewust zijn van alle juridische instrumenten die het gastland hen aanbiedt.

Rapporten:

Cohousing and case management for Unaccompanied young adult Refugees in ANTwerp (CURANT) (2016 – 2019)

This project is co-financed by the European Regional and Development Fund through the Urban Innovative Actions Initiative”.

Zie: CURANT-Website

Stad Antwerpen leidde een uniek en vernieuwend cohousingsproject waarbij jonge erkende vluchtelingen en jongeren samenwonen gedurende minstens 1 jaar.  Door het samenwonen met een leeftijdsgenoot en intensieve begeleiding wilde de Stad Antwerpen de integratie van jonge vluchtelingen bevorderen. Het Urban Innovative Actions-fonds van de Europese Commissie (http://www.uia-initiative.eu/en) koos het project van Stad Antwerpen (samen met enkele andere projecten) uit voorstellen van 378 Europese steden. Het project kostte 6.117.879 euro, waarvan Stad Antwerpen 20% zelf betaalde.


De meest kwetsbare vluchtelingen zijn vaak niet-begeleide minderjarigen die zonder ouders in België toekomen. Een deel van hun ondersteuning (voogd, Onthaalklas anderstalige nieuwkomers (OKAN), huisvestiging) valt echter weg zodra ze meerderjarig worden. Daardoor hebben ze een grotere kans om ongekwalificeerd de schoolbanken te verlaten en voor lange tijd afhankelijk te worden van de sociale bijstand. Een onderzoek van het Europees Integratiefonds uit 2014 toont een aantal knelpunten in het onderwijs- en opleidingstraject voor 16 tot 18-jarige nieuwkomers. Stad Antwerpen bood daarom tussen 2016 en 2019  een intensief begeleidingstraject aan waarbij een jonge vluchteling (tussen 17 tot 22 jaar) minstens 1 jaar samenwoonde met een jongere (een ondersteunende “buddy”). In totaal woonden 81 jonge nieuwkomers en 77 buddy’s samen in het kader van dit project.  Stad Antwerpen werkte een ondersteuningstraject uit met verschillende partners:

  • Vormingplus Antwerpen zocht, screende en begeleidde vrijwilligers als “buddies”. 
  • Atlas zorgde voor een inburgeringstraject en begeleidde naar het aanbod aan Nederlandse lessen en naar een passend vrijetijdsaanbod
  • JES vzw begeleidde de jonge vluchtelingen mee op naar een passend opleidings- en/of arbeidstraject
  • Solentra bood psychotherapie aan de vluchtelingen, en ondersteunde projectmedewerkers.
  • Het Centrum voor Migratie en Interculturele studies van de Universiteit Antwerpen (CeMIS) evalueerde de aanpak van CURANT


CeMIS was verantwoordelijk voor het evaluatieonderzoek van CURANT. De resultaten van dit onderzoek vindt u hier:

Meer informatie over CURANT vindt u hier:


CeMIS onderzoeksteam:

Reducing Early School Leaving in the EU (RESL.eu) (2013 - 2018)

Zie: website RESL.eu

Het RESL.eu-project wil meer inzicht krijgen in het proces van vroegtijdig schoolverlaten door te vertrekken van de individuele leerling, maar rekening houdend met factoren in de school- en thuisomgeving. Het bestudeert eveneens de bestaande maatregelen en programma’s die erin slagen om het risico op vroegtijdig schoolverlaten te beperken of compenseren om deze inzichten en goede praktijken te promoten bij diverse belangengroepen.

Steunpunt Inburgering en Integratie (2012 - 2016)

Zie: website van het Steunpunt Inburgering en Integratie.

Het Steunpunt Inburgering en Integratie (SI&I) is een initiatief van de Vlaamse overheid en is een van de 21 Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek.
 
Dit Steunpunt, met een looptijd van 2012 tot 2016, is opgericht om het Vlaamse beleid wetenschappelijk te ondersteunen bij het snel, proactief en adequaat inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen en uitdagingen.

De thema's van inburgering en integratie worden op een onafhankelijke, brede en diepgaande wijze bestudeerd in een aantal belangrijke sociale domeinen. In de onderzoeksprojecten is er niet enkel aandacht voor de situatie en ervaringen van 'nieuw-' en 'oudkomers' maar ook voor die van de personen en groepen in de 'ontvangende' samenleving.

Imaging Europe from the Outside (EUMAGINE) (2010 - 2013)

Zie: Website EUMAGINE

Het EUMAGINE project bestudeerde hoe percepties over democratie en de rechten van de mens (‘human rights’) een rol spelen in het migratiebeslissingsproces en de migratieaspiraties van potentiële migranten in Turkije, Senegal, Marokko en Oekraïne.  Resultaten gaven aan dat naast economische motieven, percepties over democratie en politieke en socio-economische rechten in Europa en het eigen land, een belangrijke rol spelen in de beslissing van vrouwen en mannen tussen de 18 en 40 jaar oud om effectief te emigreren.