Hier vind je ons aanbod aan seminaries, studiedagen, congressen en andere dienstverleningsactiviteiten.

Lunchseminaries

In de lunchseminaries krijgen jonge onderzoekers de mogelijkheid hun (lopend of recent afgerond) project voor te stellen.

Onderzoeksseminaries en methodenfora

De onderzoeksseminaries en methodenfora zijn bestemd voor een academisch publiek.
Tijdens de onderzoeksseminaries wordt een migratiethema toegelicht door een (inter)nationale academische expert. 
In de methodenfora ligt de nadruk veel sterker op specifieke methodologische uitdagingen. Er wordt vertrokken vanuit specifieke projecten om methodologische keuzes te onderbouwen en te motiveren.

Lezingen en 'Voices from abroad'

De lezingen zijn gericht op een ruim publiek. Sinds 2012 is ook een reeks avondlezingen en seminaries gestart, 'Voices from abroad', waarin telkens een expert uit het buitenland een actueel migratiethema toelicht.

Congressen

Elke drie jaar organiseert CeMIS een congres over een thema dat aansluit bij de actualiteit.