Update palliatieve zorg in de huisartspraktijk: Denk er TIJDIG aan! Spreek erover! Werk in team!

Palliatieve zorgen kunnen voor een terminaal zieke patiënt en zijn familie zo veel verschil maken. Als huisarts zijn wij ideaal geplaatst om deze essentiële zorg mee aan te bieden, als vertrouwenspersoon, als troostbieder en houvast. Wij houden in deze update een pleidooi om de ‘palliatieve wending’ in een casus tijdig te herkennen, om belangrijke beslissingen rond het levenseinde bespreekbaar te maken en om aan onze terminaal zieke patiënten kwaliteitsvolle, professionele zorg aan te bieden, samen met de mantelzorger, de verpleegkundige en de diensten van PHA.