De nieuwe huisartspraktijk

Nieuwe opleiding UAntwerpen: verplegers staan dokters bij in de praktijk

In september begint aan de Universiteit Antwerpen een veertigtal verpleegkundigen met de nieuwe opleiding ‘Verpleegkunde in de huisartspraktijk’. Het doel is dat praktijkverpleegkundigen de takenlast van de huisartsen verlichten.

Hoewel steeds meer artsen voor het beroep huisarts kiezen – in het nieuwe academiejaar een recordaantal van 350 studenten – dreigt op termijn een mogelijk tekort aan huisartsen. Bijna een kwart van de erkende huisartsen in België is immers pensioengerechtigd en de nieuwe generatie is niet langer bereid de klok rond beschikbaar te zijn.

“De overheid verwacht een efficiëntere gezondheidszorg waar meer wordt ingezet op de goedkopere eerstelijnszorg bij de huisarts”, zegt professor Roy Remmen van het Centrum voor Huisartsgeneeskunde. “Het is hoog tijd dat we de eerstelijnsgeneeskunde compleet herdenken. Meer samenwerken in groep en meer taken verschuiven naar praktijkassistenten en praktijkverpleegkundigen is dé oplossing.”

De nieuwe opleiding speelt in op deze maatschappelijke evoluties. “Het is nu aan de overheid om een wettelijk en financieel kader te scheppen. Want hoewel sommige huisartspraktijken al verpleegkundigen inschakelen, is er op dit moment geen terugbetaling geregeld voor de prestaties van die verpleegkundigen.”

Het aantal huisartsen neemt af en de nieuwe huisartsen richten hun werk anders in.

Huisartsen worden geconfronteerd met enkele maatschappelijke evoluties:

  • Een snelle toename van het aantal ouderen met co-morbiditeit.
  • Steeds meer vraag om preventieve taken in de eerste lijn te coördineren.
  • Het belang van meer kwalitatieve zorg met protocollaire aanpak bij veelvoorkomende chronische aandoeningen zoals cardiovasculair risico, diabetes en COPD.