Protocol van samenwerking tussen Centrum voor Huisartsgeneeskunde en ziekenhuisdiensten betreffende navorming

Het Centrum voor huisartsgeneeskunde-logo kan worden voorzien voor navorming door derden indien:

Voorwaarden

 • Betrokkenheid vanaf ontwerpfase, niet enkel achteraf bv. voor mailinglijsten
 • Betrokkenheid  in zowel inhoudelijke (keuze van topics) als organisatorische aspecten (sprekers, locatie, duur, …)
 • Betrokkenheid in budgetplan dat open en transparant gevoerd wordt, met eerlijke verdeling van risico’s en baten

Onderwerpen

 • Huisarts relevant
 • Gans beleid is – waar mogelijk – ondersteund door medische bewijsvoering (zowel diagnose, screening, medicamenteus beleid, management, …)

Middelen

 • Taakverdeling zowel inhoudelijk als administratief
 • Sponsoring is enkel mogelijk indien aan bepaalde afspraken wordt voldaan
  • Geen enkele betrokkenheid bij inhoudelijke uitwerking van topics, sprekers, …
  • Geen enkele betrokkenheid bij de praktische / administratieve uitwerking
  • Geen enkele visualisering van enige commerciële activiteiten in het lokaal van de voordracht (flyers, banners, …)
  • Enkel standaard vermelding van “naam” op de uitnodiging “deze navorming werd mogelijk gemaakt met de onvoorwaardelijke financiële steun van …”
  • Catering kan gesponsord worden binnen bepaalde af te spreken grenzen waar dan ook visibiliteit van de sponsor kan getolereerd worden