Het Centrum voor Huisartsgeneeskunde en ziekenhuisdiensten werken samen

Wij werken graag samen met de collega specialisten in de streek als zij een navorming willen aanbieden.

Ons logo kan worden worden gebruikt wanneer 

 • wij betrokken zijn vanaf ontwerpfase bij de inhoud en uitwerking
 • er een budgetplan is dat open en transparant gevoerd met eerlijke verdeling van risico’s en baten

Onderwerpen

 • moeten relevant zijn voor de huisarts 
 • ondersteund zijn door onderzoek (zowel diagnose, screening, medicamenteus beleid, management, …)

Middelen

 • er is een transparante taakverdeling zowel inhoudelijk als administratief
 • eventuele sponsoring moet voldoen aan volgende voorwaarden:
  • geen betrokkenheid bij inhoudelijke uitwerking van topics, sprekers, …
  • geen  betrokkenheid bij de praktische / administratieve uitwerking
  • geen visualisering van commerciële activiteiten in het lokaal van de voordracht (flyers, banners, …)
  • enkel standaard vermelding van “naam” op de uitnodiging “deze navorming werd mogelijk gemaakt met de onvoorwaardelijke financiële steun van …”
  • catering kan gesponsord worden binnen bepaalde af te spreken grenzen waar dan ook visibiliteit van de sponsor kan getolereerd worden