13 december 2014

U KAN ALLEEN NOG TER PLAATSE INSCHRIJVEN

 

Zaterdag 13 december 2014, organiseert het Centrum voor Huisartsgeneeskunde een colloqiuim "EHBO" Eerste hulp bij opvoeden. Rol van de huisarts bij opvoedingsvragen.

“Huisartsen worden steeds meer geconfronteerd met opvoedingsvragen. Hoe gaan wij hier mee om? Zijn mijn adviezen adequaat en wetenschappelijk onderbouwd? Ken ik de bestaande verwijsmogelijkheden voldoende?”

Voor wie? Onze doelgroep?

We richten ons op huisartsen, kinderartsen, kinderspsychiaters, CLB-artsen, kind en gezin, pedagogen en overheden. Ook studenten geneeskunde kunnen zich inschrijven.

Wanneer en waar? 
zaterdag 13 december 2014 , 9u - 13u
Universiteit Antwerpen - Campus Drie Eiken
Gebouw S - lokaal S.001
Parking 3