Wetenschappelijke lijn

Vanaf 3de kandidatuur tot bij het afstuderen als arts, krijgen alle studenten geneeskunde een wetenschappelijke vorming. Binnen de verschillende onderzoekseenheden van de faculteit, worden studenten vertrouwd gemaakt met alle aspecten van het wetenschappelijk onderzoek, en dit aan de hand van conrete onderzoeksprojecten. Ook binnen de onderzoeksgroep Huisartsgeneeskunde, starten jaarlijks enkele studenten met hun master thesis. 

Ze maken kennis met wetenschappelijk onderzoek in de huisartsgeneeskunde. Ze kunnen meewerken aan een welomschreven project binnen één van de onderzoekslijnen : seksuele gezondheid, luchtwegen, palliatieve zorgen, diabetes, onderwijs. Je kan ook meewerken aan één of andere literatuurstudie of meta-analyse. Indien interesse kan je contact opnemen.

Wij bieden een kennismaking met wetenschappelijk onderzoek in de (huisarts)geneeskunde :

- Omgaan met literatuur : systematisch opzoeken en kritisch lezen
- Uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek: theorie en praktijk

* kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden
* hoe observeren en meten ?
* omgaan met databestanden

- Rapporteren van resultaten : mondeling en schriftelijk.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Samuel Coenen.