Wetenschappelijke lijn

Vanaf 3de Bachelor tot bij het afstuderen als arts krijgen alle studenten een wetenschappelijke vorming. Binnen de verschillende onderzoekseenheden van de faculteit worden studenten vertrouwd gemaakt met alle aspecten van het wetenschappelijk onderzoek in conrete onderzoeksprojecten. 

Wij bieden een kennismaking met wetenschappelijk onderzoek in de (huisarts)geneeskunde :

- Omgaan met literatuur : systematisch opzoeken en kritisch lezen
- Uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek: theorie en praktijk

* kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden
* hoe observeren en meten ?
* omgaan met databestanden

- Rapporteren van resultaten : mondeling en schriftelijk.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Samuel Coenen.