Doelstellingen

  1. Organiseren van nationale en internationale cursussen in kwalitatieve onderzoeksmethoden (internationale summer-school en wintercursus) voor onderzoekers in de gezondheidszorg;
  2. Organiseren van een tweejaarlijks symposium ‘Kwalitatief Sterk’ voor het Nederlandstalig onderzoeksgebied (samen met de Vakgroep Sociologie);
  3. Professionalisering: verdieping en verbreding naar nieuwe onderzoeksmethodieken;
  4. Netwerking onderhouden binnen en buiten de Faculteit