Onderzoek in de eerstelijnsgezondheidszorg

Het onderzoek van het Centrum Huisartsgeneeskunde focust op drie onderzoeksthema’s: infectieziekten in de eerste lijn, continuïteit van zorg en medisch onderwijs.

Ons onderzoek van infectieziekten in de eerste lijn betreft klinisch- en pharmaco-epidemiologisch onderzoek met focus op luchtweginfecties en antibiotica voor doelmatige en veilige zorg.

Ons onderzoek van continuïteit van zorg wil de continuïteit van zorg op maat van de patiënt en zijn/haar zorgcontext met inbegrip van de hulpverlener bevorderen.

Ons onderzoek van medisch onderwijs is student- en docentgericht onderzoek van verschillende aspecten van het onderwijs in de basis- en de vervolgopleiding, gaande van onderwijsvormen en –programma’s tot evaluatie.

Daarnaast zijn we sterk in zowel kwantitatief als kwalitatief onderzoek, beleidsvoorbereidend onderzoek en onderzoek van innoverend onderwijs.

Tenslotte zijn we een veelgevraagde want betrouwbare partner in internationaal, multidisciplinair onderzoek en voor onderzoek in het kader van academische dienstverlening.