Missie

Het Centrum voor Huisartsgeneeskunde (CHA) maakt deel uit van ELIZA - de Vakgroep Eerstelijns- en Interdisciplinaire Zorg - van de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen van de Universiteit Antwerpen,  onderdeel  van de Associatie van Hogescholen en Universiteit Antwerpen (AHUA).  ELIZA omvat naast huisartsgeneeskunde volgende deeldomeinen: palliatieve zorg, handicapstudies, geriatrie en vaardigheidsonderwijs in de medische opleiding.

Het hoofddoel van het CHA is het aanbieden van  onderwijs  in de opleiding tot basisarts en tot huisarts, in overeenstemming met de onderwijsvisie van de Universiteit Antwerpen.  Het CHA staat in voor onderzoek in de eerstelijnsgezondheidszorg, wat de voedingsbodem vormt en de garantie is voor het academisch karakter van het onderwijs.

Bovendien wenst het CHA zich te profileren als een maatschappijgerichte kennisorganisatie, betrokken op de noden en uitdagingen van de maatschappij en de eerstelijnsgezondheidszorg.

De stakeholders van het CHA zijn in de eerste plaats de studenten geneeskunde en huisartsgeneeskunde aan de Universiteit Antwerpen. Het CHA heeft ook een belangrijke opdracht voor de huisartsen uit het netwerk van stagemeesters, de huisartsen uit het netwerk van onderzoekers, de huisartsen van de Provincie Antwerpen,  en ten slotte alle beroepen en organisaties die werkzaam zijn in de eerstelijnsgezondheidszorg.

Contact

Centrum voor Huisartsgeneeskunde
Chris Monteyne, Cil Leytens
Campus Drie Eiken - gebouw R
R3.07
Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk
Tel. 03/265.25.29
Fax 03/265.25.26
chris.monteyne@uantwerpen.be