Stage Inhoud

Hier vindt u allerlei documentatie die nuttig is zowel voor uw eigen praktijk als voor het begeleiden van stagiaires.

Dit deel van de website geeft u een idee van de huidige inhoud van de opleiding tot arts en  bevat elementen die tijdens de stages belangrijk zijn. We willen hiermee een vlot consulteerbare bron van informatie  zijn zowel voor u als stagebegeleider als voor de stagiair.

Hieronder vindt u een korte omschrijving van de verschillende rollen binnen het competentieprofiel van de huisarts als medisch expert :

MEDISCH EXPERT : de huisarts verweeft alle vakinhoudelijke kennis en vaardigheden met een professionele attitude ten behoeve van een optimale patiëntgerichte zorg en/of werkprocessen voor een optimale patiëntgerichte zorg.

                                                                                                                                                                  

Deze rollen zijn :    

communicator  de huisarts stuurt op een effectieve wijze de arts-patiënt relatie en de communicatie voor, tijdens en na het feitelijke contact met de patiënt.
teamspeler de huisarts werkt effectief samen binnen een multidisciplinair landschap of team ten behoeve van optimale patiëntenzorg.
manager de huisarts draagt als organisatielid bij aan de continuïteit en effectiviteit van de gezondheidszorg.
gezondheidspromotor de huisarts gebruikt op een verantwoorde wijze haar of zijn expertise en invloed ten voordele van de gezondheid en het welzijn van individuele patiënten, de gemeenschap en de bevolking
wetenschapper de huisarts is tijdens zijn dagelijks werk bezig met reflectief leren evenals met het creëren, verspreiden en toepassen van (wetenschappelijke) kennis
professional  de huisarts engageert zich voor de gezondheid en het welzijn van individuen en de samenleving door een ethische beroepsuitoefening, door het vakkundig bezig zijn met haar of zijn beroep en hoge persoonlijke gedragsstandaarden

                                                                                                                                

In het submenu hiernaast kan u meer te weten komen over deze verschillende rollen.