Welkom

Stages zijn één van de hoekstenen van het onderwijs geneeskunde.

Studies geven aan dat de kwaliteit van ervaringen in de huisartsenpraktijk in de vroege studiejaren bijdraagt tot het kiezen voor huisarts als latere carrière. Studenten wegen de verschillen af tussen huisarts of specialist worden.

Daarom, beste stagebegeleider, is deze website voor u gemaakt, maar ook voor de stagiair om u beiden te helpen tijdens de stages.

Hier vindt u bij het draaiboek de beschrijving van de stages in uitgebreide tekstversie en verder onderdelen met een overzichtsfiche per stage, de opdrachten behorend bij elke stage en de evaluatiefiche per stage.

Onder stageinhoud vindt u allerlei documentatie die nuttig is zowel voor uw eigen praktijk als voor het begeleiden van stagiaires. Het geeft een idee van de huidige inhoud van de opleiding tot arts, bevat elementen die tijdens stages belangrijk zijn, en beoogt een vlot consulteerbare bron van informatie te zijn zowel voor u als stagebegeleider als voor de stagiair.

Het onderdeel interactief is nog volop in aanbouw. Voorlopig vindt u hier informatie over bijscholingsmomenten georganiseerd door het Logo CHA en enkele praktische tools, zoals bv de kennismakingstool

Melden we nog dat uit de terugkomdagen voor stagiaires blijkt dat studenten erg blij zijn met de onmiddellijke feedback die ze veelal krijgen van hun stagebegeleider.  Ook het vertrouwen krijgen om als stagiair zelf dingen te mogen doen valt erg in goede aarde*. Om uw inbreng nog beter te ondersteunen hebben we deze website ontwikkeld.

Als stageteam zijn wij, en met ons de stagiaires, u erg dankbaar voor uw blijvende inzet. Ook uw ideeën rond stagebegeleiding zijn welkom, evenals uw bedenkingen, kritiek of wat dan ook. Samen kunnen we goede huisartsen opleiden.