Waar staan wij voor?

De topics waar ons centrum op focust zijn:

  • Studentgericht medisch onderwijs van basisarts tot huisarts
  • Optimalisatie van de zorgorganisatie (bv. EMD, zorgcontinuïteit, zorgsubstitutie,...)
  • Interprofessioneel Samenwerken in de Gezondheidszorg (IPSIG)
  • Infectieziekten
  • Zorg buiten de kantooruren
  • Klinisch relevant epidemiologisch onderzoek
  • Relatie tussen milieu en gezondheid
  • Medische besliskunde en evidence based medicine

Al deze kennis willen we graag met jullie delen!