Wij hebben onder andere volgende soorten vaccinstudies uitgevoerd:

 • bij volwassenen:
  • vaccins tegen hepatitis A (een vorm van geelzucht)
  • vaccins tegen hepatitis B (een andere, meer ernstige vorm van geelzucht)
  • gecombineerde vaccins tegen hepatitis A en B
  • gecombineerde vaccins tegen difterie (kroep), tetanus (klem) en pertussis (kinkhoest)
  • vaccins tegen herpes simplex (HSV - veroorzaakt koortsblaasjes)
  • vaccins tegen humaan papilloma virus (HPV - veroorzaakt o.a. baarmoederhalskanker)- profylactisch en therapeuthisch
  • vaccins tegen herpes zoster (Gondelroos)
  • vaccin tegen Ross River virus
  • vaccins tegen de griep (seizoensgriep en pandemische griep)
  • ...

 

 • bij jongeren en adolescenten:
  • hepatitis A vaccins
  • hepatitis B vaccins
  • gecombineerd hepatitis A en B vaccin
  • vaccins tegen griep (influenza)
  • vaccins tegen herpes simplex (HSV - veroorzaakt koortsblaasjes)
  • vaccins tegen humaan papilloma virus (HPV)

 

 • bij zuigelingen en peuters:
  • een nieuw kandidaatvaccin tegen polio (kinderverlamming)
  • een kandidaatvaccin tegen RSV
  • kandidaatvaccins tegen pneumokokken
  • een kandidaatvaccin tegen rotavirus
  • gecombineerde vaccins tegen difterie (kroep), tetanus (klem), pertussis (kinkhoest), Haemophilus influenzae type B (hersenvliesontsteking), poliomyelitis (kinderverlamming) en hepatitis B

 

 • bij specifieke risicogroepen:
  • hepatitis B vaccin bij mentaal gehandicapten
  • griepvaccinatie bij ouderen
  • vaccinatie tegen RSV bij ouderen
  • Kinkhoestvaccinatie bij zwangere vrouwen