Wat als je eerst AstraZeneca en dan Pfizer krijgt?

Vier onderzoekscentra zoeken vrijwilligers voor bijzondere coronavaccinstudie 


In de strijd tegen corona is een snelle vaccinatiecampagne van cruciaal belang. Maar vaccins produceren en leveren is een delicaat proces. Vier Belgische onderzoekscentra starten nu een studie om na te gaan of er met de goedgekeurde vaccins ‘flexibeler’ kan worden omgegaan.

Succesvolle vaccins zijn onontbeerlijk om de COVID-19-pandemie onder controle te krijgen. In België begint de vaccinatiestrategie vruchten af te werpen: mede daardoor gaan de coronacijfers momenteel in dalende lijn. “Heel goed nieuws, want zo herwinnen we stapje per stapje onze vrijheid”, weet vaccinoloog Pierre Van Damme (UAntwerpen). “In het Westen lopen de vaccinatiecampagnes nu vlot, maar op wereldvlak zijn we er nog lang niet. Om het virus echt een halt toe te roepen, moet er overal succes geboekt worden.”

Dat gebeurt best ook zo snel mogelijk, om eventuele nieuwe, nog gevaarlijkere varianten geen kans te geven. Een versnelling van de wereldwijde vaccinatiecampagne is dus cruciaal. Van Damme: “Iedereen weet ondertussen dat het leveren van vaccins een erg delicaat proces is. Heel wat factoren kunnen leiden tot grote vertragingen van de vaccinatiecampagnes.”

Andere dosering

Wetenschappers bekijken meerdere opties om het vaccineren zo snel mogelijk te laten verlopen. Volgens het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) kan een flexibeler vaccinatieschema, waarbij vaccins in een lagere dosis of in een ander schema toegediend kunnen worden, grote voordelen bieden. Ook het toedienen van de tweede prik met een ander vaccin kan de vaccinatiecampagne versnellen.

In het najaar van 2020 kwam koningin Mathilde een kijkje nemen tijdens een vorige coronavaccinstudie op UAntwerpen.

Met financiering van het KCE en onder leiding van de Universiteit Antwerpen zetten vier studiecentra nu de grootschalige nieuwe studie IMCOVAS op. “De vaccins van Pfizer-BioNTech, AstraZeneca en Moderna zullen tijdens de studie toegediend worden volgens een ander schema of dosering dan momenteel voorgeschreven in de bijsluiter”, legt hoofdonderzoeker Katie Steenackers (UAntwerpen) uit.

Cruciale inzichten

“De deelnemers zullen worden toegewezen aan een van de twaalf verschillende groepen. Elke groep heeft een eigen schema. Zo zullen een aantal deelnemers bijvoorbeeld een eerste prik met AstraZeneca krijgen om enkele weken later een tweede prik met Pfizer te ontvangen. De grootschalige studie zal belangrijke info over de veiligheid en immuunrespons van andere schema’s en/of doseringen opleveren. Wanneer blijkt dat de immuunrespons voor een van de groepen lager dan verwacht is, zullen de studiedeelnemers alsnog een standaard vaccinatieschema ontvangen. De inzichten die uit deze studie zullen voortkomen, zijn cruciaal om vaccinatiecampagnes wereldwijd te kunnen versnellen.”

Het Centrum voor de Evaluatie van Vaccinaties (UAntwerpen), het Instituut voor Tropische Geneeskunde, het Centrum voor Vaccinologie (UZ Gent) en Hôpital Erasme (Université Libre de Bruxelles) zoeken voor de studie vrijwilligers tussen 18 en 55 jaar. Er is geen placebogroep. Deelnemers mogen geen COVID19 hebben doorgemaakt en nog niet gevaccineerd zijn tegen het virus. De andere voorwaarden om te kunnen deelnemen vindt u hier. De studie duurt twaalf maanden. Vrijwilligers moeten in die periode zes keer op visite komen en krijgen een vergoeding van 60 euro per visite.

Info en aanmelden: www.uantwerpen.be/vaccinstudies-imcovas