Gezocht: 40+-ers die hun prikje iets sneller willen

UAntwerpen zoekt nog vrijwilligers tussen 41 en 55 jaar voor een coronavaccinstudie

Zit je op tram 4 en moet je nog even wachten op je coronaprik of komt de datum die je via het vaccinatiecentrum aangeboden kreeg, minder goed uit? Dan is de vaccinstudie van UAntwerpen allicht iets voor u. Je kan onmiddellijk instappen, je weet meteen wanneer je je tweede prik krijgt (handig om die vakantie vast te leggen) en je krijgt bovendien een vergoeding.

Succesvolle vaccins zijn onontbeerlijk om de COVID-19-pandemie onder controle te krijgen. In België begint de vaccinatiestrategie vruchten af te werpen: mede daardoor gaan de coronacijfers al een tijdje in dalende lijn. “In het Westen lopen de vaccinatiecampagnes nu vlot, maar op wereldvlak zijn we er nog lang niet”, zegt vaccinoloog Pierre Van Damme (UAntwerpen). “Om het virus echt een halt toe te roepen, moet er overal succes geboekt worden. Dat gebeurt best ook zo snel mogelijk, om eventuele nieuwe, nog gevaarlijkere varianten geen kans te geven. Maar iedereen weet ondertussen dat het leveren van vaccins een erg delicaat proces is.”

Flexibeler schema

Wetenschappers bekijken daarom meerdere opties om het vaccineren zo snel mogelijk te laten verlopen. Volgens het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) kan een flexibeler vaccinatieschema, waarbij vaccins in een lagere dosis of in een ander schema toegediend kunnen worden, grote voordelen bieden. Ook het toedienen van de tweede prik met een ander vaccin kan de vaccinatiecampagne versnellen. Met financiering van het KCE en onder leiding van de Universiteit Antwerpen zetten vier studiecentra nu de grootschalige nieuwe studie IMCOVAS op.

“De vaccins van Pfizer-BioNTech, AstraZeneca en Moderna zullen tijdens de studie toegediend worden volgens een ander schema of dosering dan momenteel voorgeschreven in de bijsluiter”, legt hoofdonderzoeker Katie Steenackers (UAntwerpen) uit. De deelnemers zullen worden toegewezen aan een van de twaalf verschillende groepen. Elke groep heeft een eigen schema. Zo zullen een aantal deelnemers bijvoorbeeld een eerste prik met Pfizer krijgen om enkele weken later een tweede prik met AstraZeneca te ontvangen.”

Medische opvolging

UAntwerpen is voor de studie nog op zoek naar deelnemers tussen 41 en 55 jaar. Steenackers: “De vijver met kandidaten is kleiner aan het worden, omdat veel vaccinatiecentra vandaag al jongere Vlamingen uitnodigen. Maar sommige centra zijn momenteel nog bezig met de veertigers en de vijftigers. Als zij iets sneller hun prik willen krijgen, kan dat door deel te nemen aan deze studie. Mensen weten bij aanmelding meteen wanneer we hen de komende maanden verwachten op Campus Drie Eiken in Wilrijk. Dat is handig om bijvoorbeeld een vakantie te plannen.”

De deelnemers krijgen ook een financiële vergoeding (360 euro) en worden medisch opgevolgd. De studie kan ook een opportuniteit zijn voor mensen die in eerste instantie niet ingingen op de uitnodiging van hun vaccinatiecentrum. Zij krijgen via het vaccinatiecentrum opnieuw een uitnodiging, maar pas nadat alle meerderjarigen de kans gekregen hebben om hun prikje te komen.