Het optimale tijdspunt voor kinkhoestvaccinatie tijdens de zwangerschap

Het Centrum voor de Evaluatie van Vaccinaties (CEV) van de Universiteit Antwerpen voert een klinische studie uit om het optimale tijdspunt voor kinkhoestvaccinatie tijdens de zwangerschap te bepalen.

Voor de studie zijn we op zoek naar 90 zwangere vrouwen.

Wat is het doel van het onderzoek?

Vaccinatie tegen kinkhoest wordt in België aanbevolen tijdens elke zwangerschap om het kind de eerste weken na de geboorte te beschermen tegen de ziekte. Echter, het optimale tijdspunt van deze vaccinatie tijdens de zwangerschap is nog niet gekend. Deze studie wil daarom voornamelijk onderzoeken wat het effect is van timing van vaccinatie tijdens de zwangerschap op de immuunrespons van zwangere vrouwen en welke beschermende rol moedermelk zou kunnen hebben.

Wie kan deelnemen?

Alle zwangere vrouwen die zich laten vaccineren tegen kinkhoest en die de intentie hebben borstvoeding te geven kunnen zich aanmelden om deel te nemen.   

Deelnemen is niet mogelijk als u:

 • Jonger bent dan 18 jaar
 • De afgelopen 5 jaar een kinkhoestbevattend vaccin gekregen hebt
 • Een mentale of onderliggende immunologische aandoening hebt
 • Niet beschikbaar bent voor de geplande visites beschreven in het studieschema
 • Niet gevaccineerd wil worden met een kinkhoestbevattend vaccin tijdens de zwangerschap
 • Niet de intentie hebt om borstvoeding te geven

Duur van de studie

Tot 6 maanden na de bevalling

Studieschema

De studie omvat enkele bloed- en moedermelkstalen die tijdens en na de zwangerschap afgenomen worden. Het tijdstip van vaccinatie tijdens de zwangerschap hangt af van de studiegroep waarin u terecht komt.

 • Studiegroep 1: kinkhoestvaccinatie tussen week 16-18 van de zwangerschap
 • Studiegroep 2: kinkhoestvaccinatie tussen week 25-27 van de zwangerschap
 • Studiegroep 3: kinkhoestvaccinatie tussen week 34-36 van de zwangerschap

De eerste visite van de studie gebeurt op het Centrum voor de Evaluatie van Vaccinaties aan de Universiteit Antwerpen Campus Drie Eiken te Wilrijk. Op dat moment gebeurt ook de eerste bloedname en wordt het kinkhoestbevattend vaccin (Triaxis®) toegediend. De volgende bloednames gebeuren aan huis door een studie verpleegkundige op volgende tijdstippen:

 • 1 maand na het toedienen van het kinkhoestbevattend vaccin
 • Elke 4 weken tot aan de bevalling
 • 2-5 dagen na de bevalling
 • 2*/4*/8/12* weken na de bevalling (*enkel indien u op dat moment nog steeds borstvoeding geeft)
 • 6 maanden na de bevalling

Er wordt eveneens gevraagd om een bloedstaal van uzelf en een navelstrengbloedstaal af te staan bij de bevalling. Moedermelkstalen zullen verzameld worden <72u na de bevalling, 2, 4, 8 en 12 weken na de bevalling en 6 maanden na de bevalling indien u op dat ogenblik nog steeds borstvoeding geeft.

Hoe kan ik deelnemen?

Indien u geïnteresseerd bent om deel te nemen aan onze studie, neem dan contact op via mail of telefoon.

kirsten.maertens@uantwerpen.be of louise.deweerdt@uantwerpen.be

TEL 032/652.862