COVID-19 vaccinatie bij zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven

Het Centrum voor de Evaluatie van Vaccinaties (CEV) van de Universiteit Antwerpen voert een klinische studie uit om de veiligheid, immunogeniciteit en werkzaamheid van COVID-19 vaccins te bestuderen bij zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven.
Voor de studie zoeken wij in totaal 160 zwangere vrouwen en 40 vrouwen die borstvoeding geven.

Wie: 

Zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven én die een COVID-19 vaccin ontvangen binnen het nationale vaccinatieplan.

Duur studie:

1 jaar

Waarom doen we deze studie?

Wanneer je besmet bent met het COVID-19 virus valt niet te voorspellen hoe ziek je ervan wordt. Sommigen maken een milde vorm door, vergelijkbaar met een griep, anderen worden er helaas ernstig ziek van en hebben zelfs intensieve zorgen nodig.

Er is aangetoond dat zwangere vrouwen een verhoogd risico hebben op ernstige ziekte ten gevolge van COVID-19 in vergelijking met niet-zwangere vrouwen. Ook zouden vrouwen die een COVID-19 infectie doormaken tijdens hun zwangerschap een verhoogd risico hebben op een aantal complicaties zoals premature geboorte.

Om je te beschermen tegen dergelijke ernstige infectie, zijn de eerste coronavaccins op de markt. Echter, in de studies die momenteel reeds zijn uitgevoerd om de werkzaamheid en veiligheid van deze nieuwe coronavaccins te testen, werden nauwelijks of geen zwangere en lacterende vrouwen onderzocht. Daarom zullen wij in deze studie zwangere en lacterende vrouwen die gevaccineerd worden binnen het nationaal vaccinatieprogramma opvolgen om de veiligheid, immunogeniciteit en werkzaamheid van deze coronavaccins na te gaan.

Wie kan deelnemen?

  • Vrouwen die borstvoeding geven én die gevaccineerd worden met een COVID-19 vaccin binnen het nationale vaccinatieplan
  • Zwangere vrouwen die gevaccineerd worden met een COVID-19 vaccin binnen het nationale vaccinatieplan

Je kan niet deelnemen als

  • Je jonger bent dan 18 jaar
  • Niet wil gevaccineerd worden met een COVID-19 vaccin
  • Een ernstige (immunologische) aandoening hebt
  • Een behandeling ondergaat met immunosuppressieve medicatie
  • Niet beschikbaar bent voor follow-up tot 1 jaar na vaccinatie

Studieschema

Er zal gevraagd worden om u op volgende momenten voor en na COVID-19 vaccinatie binnen het nationale vaccinatieplan beschikbaar te stellen voor afname van bloed-, moedermelk- en speekselstalen, afhankelijk van de studiegroep waarin u zich bevindt.

Inclusie

Vóór toediening van de eerste 1e dosis van een COVID-19 vaccin

Dag van eerste dosis COVID-19 vaccinatie (voor vaccinatie)

Dag 1 na eerste dosis COVID-19 vaccinatie

Dag 49-56 na eerste dosis COVID-19 vaccinatie *

Dag van tweede dosis COVID-19 vaccinatie (voor vaccinatie)

Dag 7 na tweede dosis COVID-19 vaccinatie

Dag 28 na tweede dosis COVID-19 vaccinatie

6 maanden na eerste dosis COVID-19 vaccinatie

*Enkel na toediending van Oxford Astra Zeneca COVID-19 vaccin

Aan deelnemers in de groep van de zwangere vrouwen zal bijkomend gevraagd worden om een bloedstaal van uzelf en een navelstrengbloedstaal af te staan bij de bevalling. Borstvoedingsstalen zullen verzameld worden op 4, 8 en 12 weken na de bevalling, indien u op dat ogenblik nog steeds borstvoeding geeft.

Interesse om deel te nemen?

Schrijf je dan in via onderstaande knop:

Graag meer info, contacteer ons dan via kirsten.maertens@uantwerpen.be