Uw toestemming

Uw deelname aan een studie gebeurt volledig op vrijwillige basis .

U kunt dan ook op ieder ogenblik besluiten om niet deel te nemen of uw deelname vroegtijdig te beëindigen.

Wanneer u besluit om deel te nemen, vragen wij u een formulier voor geïnformeerde instemming (ICF) te ondertekenen.
Dit is een document dat belangrijke informatie bevat over der studie zoals:

  • het vaccintype
  • het doel van de studie
  • de studieprocedures (= het aantal visites, vaccinaties, bloedafnames etc)
  • de mogelijke ongemakken die u zou kunnen ondervinden
  • de mededeling dat het gaat om vrijwillige deelname, welke op elk moment door u (en door ons) kan worden beëindigd.

‚ÄčDe Geïnformeerde Instemming is geen bindend contract: u bent op elke moment vrij om uit de studie te stappen