Lopende projecten

Magnonica "by design" in twee-dimensionale magnetische materialen. 01/11/2022 - 31/05/2026

Abstract

De realisatie van het eerste tweedimensionale (2D) magnetische materiaal in 2017 heeft geleid tot een ware revolutie en ontdekking van verschillende andere 2D magneten. Dankzij hun atomaire dikte, bieden deze materialen gefaciliteerd planair transport van atomaire magnetische spin oscillaties - magnonen. Aangezien dat 2D materialen zeer vatbaar zijn voor manipulatie van hun eigenschappen door, o.a. een mechanische- of elektrische spanning of heterostructurering, bieden magnetische monolagen ons een uitstekend platform voor het ontwerp van 'magnonica' toepassingen die traditionele elektronica zouden kunnen overtreffen. Een opvallende tendens binnen het veld is dat er op experimenteel vlak extreem snel progressie wordt geboekt terwijl de theoretische kennis en vermogen vooralsnog achterophinken. Dit project beoogt daar verandering in te brengen door het ontwikkelen van een multi-schaal methodologie en het opstellen van een roadmap voor het bevordering van magnonica in atomair dunne spin systemen. Eerst zullen de microscopische magnetische 'exchange' interactie in prominente mono- en dubbellagen worden bestudeerd als functie van zowel externe stimuli als interne vrijheidsgraden. Achtereenvolgens zullen de resulterende magnetische spin configuraties en de propagatie, snelheid en frequentie van magnonische excitaties worden gekarakteriseerd, met het oog op de technologische toepassingen gebaseerd op precies controleerbare lange-afstand propagatie van magnonen met hoge frequenties.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

In silico ontwerp van skyrmionica in tweedimensionale magnetische materialen. 01/11/2022 - 31/10/2025

Abstract

Magnetische skyrmionen, topologische spintexturen op nanoschaal, zijn veelbelovend als informatiedragers voor de volgende generatie zuinige spintronische apparaten. Het verbeteren van hun dichtheid, stabiliteit en het gemak van hun creatie, manipulatie en detectie zijn de belangrijkste uitdagingen. De recente ontdekking van intrinsiek magnetisme in tweedimensionale (2D) van der Waals (vdW) materialen heeft de verwachtingen voor skyrmionische toepassingen sterk verhoogd. Het vermogen om eigenschappen van 2D-materialen af te stemmen door spanning, gating, heterostructurering, maakt ze een ideaal platform voor het beheersen van opkomende magnetische fasen, inclusief skyrmionen. De recentste experimentele waarneming van ferromagnetische skyrmionen in vdW-heterostructuren heeft de behoefte aan een skyrmionica-roadmap in 2D-materialen sterk doen toenemen, wat alleen theoretische simulaties kunnen bieden, en dat is het hoofddoel hier. Dit vraagt het ontwikkelen van een geavanceerde meerschalige methodologie om manipulaties in vdW-systemen in rekening te brengen, de fysica te begrijpen tot bij de bron van concurrerende magnetische interacties, en magnetische fasediagrammen van 2D-materialen te detailleren als functie van mechanische, structurele en elektronische vrijheidsgraden, evenals aangelegd magnetische veld en stroom. Onze roadmap zal ook gewenste antiferromagnetische skyrmionen bevatten, die skyrmionica in 2D-materialen verder tot het technologische summum kunnen brengen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Moiré magnonica. 01/11/2022 - 31/10/2024

Abstract

Met de conventionele elektronica bijna aan zijn fysieke limieten, leidt de zoektocht naar technologie voor na het siliciumtijdperk tot een snelle vooruitgang in de magnonica, die eigenschappen van magnetische spingolven (magnonen) gebruikt voor het verzenden, bewaren en verwerken van informatie. In de zoektocht naar steeds kleinere en snellere apparaten, bestaat de uitdaging voor de magnonica erin om toepassingen te verkleinen tot een atomaire schaal en om schakelsnelheden te bereiken in de THz grootteorde. In beide gevallen bieden 2D magnetische materialen opportuniteiten voor verder onderzoek. De recente experimentele observatie van spingolven met THz frequenties, in combinatie met hun verhoogde gevoeligheid voor externe prikkels, maakt van 2D materialen een ideaal platform voor het ontwerp van magnonica. Wat dat laatste betreft is het moiré stappelen van 2D materialen (waar het moiré patroon stamt uit een rooster mismatch of een onderlinge draaiing) een recent verkende weg tot nieuwe functionaliteiten. De verwachting is dat het inprenten van een moiré patroon in een magnetisch materiaal zal leiden tot een overvloed aan nieuwe eigenschappen, zoals een controleerbare magnon propagatie, de formatie van magnonische kristallen en een niet-triviale magnonische dispersie – die verder manipuleerbaar zijn door externe velden en uitrekking van het materiaal – die het onderwerp zijn van dit exploratief project en zeer relevant voor de verdere ontwikkeling van magnonische circuits.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Bevordering van fotokatalytische watersplitsingstechnologie door betrouwbaar in silico-ontwerp van de katalysatoren. 01/10/2022 - 17/11/2025

Abstract

Waterstof is een hernieuwbare, niet-vervuilende energiedrager met hoge energiedichtheid en daarom krijgen de productie en het gebruik ervan de hoogste aandacht van beleidsmakers. De productie van waterstof met behulp van zonne-energie en fotokatalytische watersplitsing biedt zowel levensvatbare als milieuvriendelijke technologie. Om deze technologie naar een breed toepasbaar niveau te brengen is een overvloedige maar zeer efficiënte fotokatalysator nodig. Hoewel veel halfgeleidende materialen hiervoor zijn voorgesteld en gesynthetiseerd, hebben sommige een relatief grote bandgap met slechte absorptie voor zonneflux, terwijl andere last hebben van lage geëxciteerde dragersnelheden, die de fotokatalytische prestatie ernstig verminderen. Bovendien worden excitonische effecten meestal verwaarloosd in het ontwerp van de fotokatalysator, wat leidt tot onjuiste voorspellingen van eigenschappen zoals optische absorptie en bandrand, en uiteindelijk tot onjuiste schattingen van de belangrijkste parameter, de efficiëntie van zon-naar-waterstof. Dit project heeft tot doel dit ongunstige beeld te veranderen en een betrouwbare methode te ontwikkelen om materialen voor fotokatalytische watersplitsing met hoogste efficiëntie te vinden. Dit project zal niet alleen de huidige modellering van fotokatalysatoren bevorderen, maar ook kostenbesparend werken voor gerichte experimenten naar levensvatbare technologie voor het gebruik van water en licht voor de productie van waterstof.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Heterostructuren van supergeleidende 2D materialen als bouwstenen voor opkomende kwantumtechnologieën 01/10/2022 - 30/09/2025

Abstract

Juncties van supergeleidende materialen liggen aan de basis van de nieuwste kwantumtechnologieën, in het bijzonder kwantumcomputers (nagestreefd door Google, IBM, Intel,...), met ongeziene mogelijkheden vergeleken met klassieke systemen. De benodigde kwantumcoherentie lijdt echter onder onzuiverheden en ruwheid bij de grensvlakken in de huidige juncties. Als oplossing worden kristallijne 2D materialen onderzocht als alternatieve bouwstenen voor supergeleidende juncties, omwille van hun hoge zuiverheid en atomair scherpe grensvlakken in hun heterostructuren. Een fundamenteel begrip van hoe supergeleiding beïnvloed wordt door het samenvoegen van verschillende 2D materialen ontbreekt echter. Daarom zal in dit project een nieuw ab initio kader worden ontwikkeld om supergeleiding in 2D heterostructuren volledig te karakteriseren, inclusief hybridisatie tussen de lagen en concurrerende kwantumtoestanden. Dit zal inzicht geven in belangrijke eigenschappen zoals de verdeling en kwantumtunneling van Cooper-paren in de junctie, die de kern vormen van qubit-toepassingen. Gemotiveerd door de recentste experimenten zullen zowel verticale als laterale juncties onderzocht worden, en geoptimaliseerd m.b.v. beschikbare vrijheidsgraden, zoals twist en stacking, een buffermateriaal in de junctie, en het tunen van de junctie d.m.v. gating en deformatie. Deze kennis is onmisbaar om de eigenschappen van qubits en kwantumoperaties gebaseerd op 2D supergeleiders op punt te stellen en te controleren.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Functionele materialen op basis van borofeen. 01/10/2022 - 31/03/2023

Abstract

Borofeen – sterker, lichter en flexibeler dan grafeen maar met dezelfde planaire structuur – belooft een revolutie teweeg te brengen voor de batterijtechnologie, elektronica, sensoren, fotovoltaïsche cellen, spintronica en kwantum computers. Borofeen heeft zichzelf reeds bewezen als een katalysator voor de productie van waterstof, de reductie van zuurstof en elektrochemische reducties, verder is het geschikt voor de opslag voor waterstof dankzij de kleine massa van het boor atoom en het kan gebruikt worden voor het ontwikkelen van gas sensoren. Ondanks dit potentieel loopt het gebruik van borofeen in functionele materialen voorlopig achter, vooral omdat borofeen onmiddellijk oxideert na blootstelling aan lucht waardoor het zijn geleidende- en andere potentieel nuttige eigenschappen verliest. Recent is echter aangetoond dat adsorptie van atomen, zoals bijvoorbeeld waterstof, borofeen stabiliseert en dat zijn hoge reactiviteit kan worden onderdrukt in borofeen dubbellagen en andere gestapelde structuren. In dit project zullen we deze structuren – meer bepaald gedopeerde borofeen monolagen en dubbellagen, selectief gefunctionaliseert en geïntercaleerd om geavanceerde elektronische, magnetische en supergeleidende eigenschappen te bereiken, stabiel buiten een vacuüm kamer en niet chemisch actief – verder onderzoeken zodat ze toegepast kunnen worden in opkomende 21e eeuwse technologieën.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Gevorderd ontwerp van skyrmionica. 12/07/2022 - 11/01/2023

Abstract

Een van de grootste uitdagingen in de materiaalkunde is de miniaturisatie van transistoren en logische circuits die verder rijken dan de huidige CMOS-technologie. Een mogelijk alternatief is het gebruik van spintronica, en in het bijzonder skyrmionen - een topologisch beschermde spin textuur – als dragers van informatie (bits). Echter, voor het ontwerp van zulke toepassingen moet de beweging en interactie van de skyrmionen precies kunnen worden gecontroleerd. In deze PhD, exploreren we de controleerbare dynamica van skyrmionen, aangedreven door een stroom en onder invloed van een periodisch rooster van pinning centra, in twee-dimensionale chirale magneten. Het hoofddoel bestaat erin de verschillende dynamische regimes and collectieve effecten die een rol spelen tijdens de skyrmion-beweging in kaart te brengen, strevend naar op maat gemaakte informatie overdracht en opslag.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Multischaalsimulaties van atomair-dunne supergeleidende elektronica. 01/07/2022 - 31/12/2022

Abstract

Supergeleidende elektronische apparaten zijn belangrijk voor een verscheidenheid aan toepassingen, van zeer gevoelige detectoren tot communicatieapparaten. De toenemende technologische vooruitgang van de afgelopen jaren bracht een doorgedreven zoektocht met zich mee naar miniaturisering van dergelijke elektronische apparaten - tot de ultieme realisatie van supergeleiding in de tweedimensionale (2D) limiet, in de zogenaamde 2D-materialen. Wanneer ze tot deze grootte worden verkleind, ervaren supergeleidende materialen effecten van kwantumopsluiting, wat leidt tot unieke eigenschappen die in hun bulkvorm onbereikbaar zijn. Door zulke speciale eigenschappen, hoge veelzijdigheid en afstembaarheid (door bijvoorbeeld spanning of gating), zijn de atomair dunne supergeleiders kandidaten voor een nieuwe generatie supergeleidende elektronische apparaten, efficiënter en energetisch goedkoper dan de huidige. Het doel van dit doctoraat is het uitvoeren van een multiscale studie van atomair dunne supergeleidende apparaten. Om dit te doen, gebruiken we de beschikbare resultaten van atomistische ab initio-berekeningen op de microscopische materiaalparameters om Ginzburg-Landau-simulaties van de op nanoschaal ontworpen supergeleidende schakelingen verder te parametriseren, om de unieke kenmerken van atomair dunne supergeleiders en paden naar gewenste eigenschappen van de geselecteerde elektronische apparaten te ontdekken.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Ontwerp van vervormbare 2D magneto-elektronica (ShapeME). 01/01/2022 - 31/12/2025

Abstract

Nieuwe materialen met gekoppelde magnetische en elektrische eigenschappen zijn cruciaal om de vraag van de moderne samenleving voor geavanceerde elektronica en IoT te kunnen combineren met een gereduceerd energieverbruik en impact op het milieu. Om nieuwe draagbare, flexibele, integreerbare, biocompatibele, slimme en energiezuinige elektronica te realiseren, is een paradigmaverschuiving nodig naar geoptimaliseerde heterostructuren, waar verschillende functionaliteiten sterk zijn gekoppeld tot een multifunctionele hybride structuur. Dergelijke materialen zijn vandaag moeilijk op klassieke manier te maken met voldoende controle en kwaliteit. In dit project willen we zulke hybride, gelaagde functionele structuren realiseren door verschillende 2D mono-atomaire materialen op elkaar te plaatsen. Dit stelt ons in staat om op een zeer controleerbare manier tot veelzijdige magneto-elektronica materialen te komen, manipuleerbaar in een breed gebied door externe mechanische, elektrische en magnetische interacties. Om de onderliggende kwantum fenomenen achter de flexo-magneto-elektrische koppelingen in 2D-heterostructuren te doorgronden en deze kennis toe te passen op de praktische micrometerschaal, hebben we een consortium samengesteld van toonaangevende Belgische teams op het gebied van simulaties, samen met de pionier van 2D-materialen in het VK voor experimentele validatie, en met imec als technologisch platform.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Modellering op kleine schaal van het oplossingsgedrag van platinum groep nanodeeltjes in autokatalysatoren in pyrometallurgische recyclage processen. 01/11/2021 - 31/10/2023

Abstract

Platinum Groep Metalen (PGM) nanodeeltjes, meer bepaald platinum, rhodium en palladium, zijn essentiële componenten in autokatalysatoren, daar zij werken als actieve sites voor katalytische reacties. Wegens de steeds strengere milieuvoorschriften neemt de vraag naar deze metalen jaarlijks toe. De schaarste van PGM's maakt efficiënte recyclage van deze metalen een zeer belangrijke kwestie. Momenteel is het smeltproces het meest gebruikte pyrometallurgische proces voor het concentreren van PGM's. Gezien de schaal van de industriële ovens en de grootte van de PGMnanodeeltjes, kan het lokale gedrag van deze deeltjes niet experimenteel in situ worden waargenomen. Het ontwikkelen van computermodellen van dit proces is daarom zeer nuttig om dit hiaat op te vullen. Dit onderzoek streeft naar de ontwikkeling van een modelleerkader dat een meerfasig faseveldmodel combineert met ab initio berekeningen om het lokale oplossingsgedrag te bestuderen van PGM-nanodeeltjes in een metallurgische slak die collectormetaaldruppels bevat. Dit modelleerkader zal gebruikt worden om het dominante oplossingsmechanisme aan het licht te brengen, wat zal leiden tot nieuwe inzichten in de effecten van pyrometallurgische procesparameters op het oplossingsgedrag van deze PGM-deeltjes. Dit is nuttig voor zowel het interpreteren van waarnemingen als het optimaliseren van bestaande industriële recyclage processen. Eens dit kader is ontwikkeld, kan het ook worden toegepast op andere metallurgische processen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Chiraliteit "by design" in magnetische 2D materialen 01/11/2021 - 31/10/2023

Abstract

Technologische vooruitgang in modern maatschappij zal sterk bepaald worden door nieuwe, all-in-one materialen, waar in zowel magnetische, elastische, als elektronische vrijheidsgraden op een gecontroleerde manier kunnen gekoppeld worden. 2D materialen zijn hier voor mogelijks erg geschikt: ze vertonen een uitgebreid palet aangeavanceerde eigenschappen, die getuned kunnen worden door uitrekking, buigen, gating en de realisatie van heterostructuren. Met de realisatie van magnetisme in 2D materialen is het potentieel om het multifunctioneel gedrag van deze materialen te tunen nog groter geworden. Magnetisme in 2D materialen is bijzonder, omdat elke verandering in symmetrie de interacties beinvloedt en aangrenzende magnetische momenten niet meer gealigneerd zijn door de chiraliteit die optreedt. Deze chirale interacties leiden tot observeerbare niet-triviale magnetische texturen, zoals skyrmionen, en tot een volledig verschillend gedrag van de dynamische excitaties (de magnonen), beide technologisch veel-belovende effecten. Het breken van de symmetrie die de chiraliteit veroorzaakt, leidt ook tot een lokaal elektrisch veld, wat maakt dat magnetisme en elektrische polarisatie in 2D materialen gekoppeld zijn. Dit project focust op het begrijpen van deze koppeling, en de responservan op standardmanipulaties van 2D materialen. Dit zal toelaten om de chirale magneto-electronica te tunen, om zo een inzetbare technologie te realizeren die gevoelig is aan verschilende stimuli.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Vlakke energiebanden en elektron-correlaties in grafeen. 01/01/2021 - 31/12/2024

Abstract

Grafeen is een opmerkelijk onderzoeksonderwerp geworden dat nieuwe fenomenen vertoont in bijna elk domein van de gecondenseerde materie en fysische chemie. Recent werd 'magic-angle' grafeen ontdekt, een gedraaide dubbele laag grafeen (TBG) met vlakke energiebanden, die zich gedraagd als een hoge temperatuur supergeleider – de Physics World 2018 'Breakthrough of the Year'. Het blijft echter extreem uitdagend om TBG te fabriceren, wat, in combinatie met intrinsieke beperkingen op hun afstembaarheid, verder onderzoek naar de gevolgen van de vlakke energiebanden op elektronencorrelatieverschijnselen sterk bemoeilijkt. Hier stellen we een ander systeem voor met een vergelijkbare vlakke energiebandenstructuur: een periodiek rooster van nanobubbels onder spanning in een enkele grafeenlaag. Dit nieuwe systeem heeft als voordeel dat het makkelijker aan te passen is (realizeren van nog vlakkere banden) en geproduceerd kan worden op grotere schaal, wat cruciaal is voor verder fundamenteel onderzoek en mogelijke toekomstige toepassingen. De originele productiemethode bestaat uit het combineren van een ionenimplantatie met ultralage energie (een unieke techniek ontwikkeld door het consortium) met ultramoderne nanofabricage. Door het aanpassingsvermogen van deze productietechniek en de unieke expertise van het consortium in theoretische methoden om structuurberekeningen uit te voeren op dergelijke systemen wordt het mogelijk om specifieke elektronenverschijnselen te ontwerpen

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Manipuleerbare opto-elektronica in periodisch vervormde tweedimensionale materialen. 01/11/2020 - 31/10/2024

Abstract

De recent gerealiseerde tweedimensionale (2D) materialen met periodische structuren en vlakke banden zijn interessante systemen om nieuwe soorten fysica in te onderzoeken. In dit project zal ik gebruik maken van bestaande expertise van de CMT onderzoeksgroep om verschillende voorspellingen te maken hoe de periodische vervorming van nieuwe 2D materialen, zoals grafeen, hun opto-elektronische respons beïnvloedt door de introductie van elektronische minibanden of excitonbanden. Ik zal eerst op basis van numerieke simulaties onderzoeken hoe men 2D materialen kan vervormen met sterke periodische modulaties. Vervolgens ga ik na hoe verschillende types van modulaties de bandenstructuur renormaliseren, en hoe dit de optische en elektronische eigenschappen van de 2D kristallen beïnvloedt. Hierbij zal ik ook de rol van externe effecten, zoals elektrische velden, onderzoeken. De externe velden en periodische vervormingen functioneren op deze manier als een soort afstelknop om verschillende opto-elektronische effecten te manipuleren. Tot slot zal ik ook onderzoeken hoe periodische vervormingen excitonen in 2D kristallen beïnvloeden. In dit project zal ik kunnen steunen op de sterke samenwerking die de CMT groep heeft opgebouwd met een scala aan experimentele onderzoeksgroepen. Het onderzoek zelf is theoretisch, maar ik zal steeds mijn resultaten toetsen aan experimentele waarnemingen om de impact van het onderzoek te vergroten.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Piëzo- en flexo-elektriciteit aangedreven door inhomogene deformatie van 2D-materialen. 01/10/2020 - 30/09/2023

Abstract

Elektromechanische eigenschappen spelen een essentiële rol bij het bepalen van de fysica van diëlektrische vaste stoffen en hun praktische toepassingen. In het algemeen werden elektrostrictie en het piëzo-elektrisch effect beschouwd als de twee belangrijkste effecten die een aangelegd elektrisch veld koppelen aan de spanning en omgekeerd. De koppeling tussen polarisatie en rekgradiënten is een ander elektromechanisch fenomeen, dat kan worden waargenomen door een materiaal te buigen. Dit staat bekend als flexo-elektriciteit, relevant voor vele materialen, waaronder nietpolaire diëlektrica en polymeren, maar alleen significant op kleine lengteschalen, waar hoge spanningsgradiënten ontstaan. In tweedimensionale (2D) materialen, waar grote rekgradiënten mogelijk zijn, kunnen we deze effecten naar verwachting sterk verbeteren. Bovendien maken hun uitstekende elastische eigenschappen en verminderde roostersymmetrie 2D-materialen veelbelovend voor flexo-elektriciteit. In dit voorstel zullen we met behulp van geavanceerde ab initio benaderingen fundamentele flexoelektrische eigenschappen van een breed scala aan 2D-materialen onderzoeken. Vervolgens zal een multischaal modelleringsraamwerk worden ontwikkeld voor de invloed van interne spanningsgradiënten op de elektronische en optische eigenschappen. Het hier voorgestelde werk biedt niet alleen een fundamenteel begrip van flexo-elektriciteit in 2D-materialen, maar zal ook de ontdekking van nieuwe flexibele elektronica stimuleren.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Nieuwe fasetoestanden van interlaag excitonen in bilagen met platte elektronische banden. 01/10/2020 - 30/09/2023

Abstract

Recente experimentele resultaten over supergeleiding in geroteerd bilaag grafeen geven aan dat platte banden een cruciaal onderdeel zijn voor het ontdekken van sterk gecorreleerde fasen. Een eenvoudige toegang tot quasi-platte banden werd ook gerealiseerd door middel van roteren of periodisch uitrekken in van der Waals heterobilagen bestaande uit transitiemetaal dichalcogeniden. Door de dotering in bilaag systemen te controleren is het mogelijk om interlaag excitonen te genereren: elektronen zijn opgesloten in een laag en koppelen met holtes, welke opgesloten zijn in de tegenoverliggende en afzonderlijke laag. In dit project stel ik voor om de effecten van afstembare platte banden op interlaag excitonen theoretisch te bestuderen, met als doel om de mogelijkheid tot excitonische sterk gecorreleerde fasen te onderzoeken. Een aantal concurrerende fasen zijn voorspeld bij lage temperatuur, zoals elektron-holte superfluïditeit, exciton isolator, gekoppelde Wigner kristallisatie en geladen dichtheidsgolven. Een toename van de effectieve massa's van de ladingsdragers resulteert in een verhoging van de excitonische bindingsenergie en dit leidt tot een meer robuuste excitonische fase. Door de platheid van de banden af te stemmen, het mogelijk zal worden om de kritische temperatuur voor elektron-holte superfluïditeit te verhogen en om het verschijnen van de concurrerende sterk gecorreleerde fasen die in het fasediagram voorkomen te controleren.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Ionair transport en faseovergangen in alkali-geïntercaleerde tweedimensionale materialen met actieve sturing. 01/11/2019 - 31/10/2023

Abstract

Ionair transport in laagdimensionale materialen speelt een sleutelrol in nieuwe methodes voor het opwekken en opslaan van energie. Recente experimentele ontwikkelingen laten toe om extreem nauwe en zuivere kanalen tussen zwak gebonden 2D materialen te maken. De stroming van ionen of moleculen door zulke kanalen blijkt extreem vlot te gaan, dankzij de hoge druk ten gevolge van de opsluiting in de kanalen. De druk dwingt de atomen ook dichter bij elkaar en doet zo een compleet nieuwe samengestelde structuur ontstaan door de vorming van bindingen met het omhullende materiaal. De krapte van de kanalen laat slechts toe aan enkele atoomlagen om er doorheen te bewegen, wat aangepast kan worden door externe druk, zijdelingse deformatie of door een elektrisch veld aan te leggen. Zodra dit geavanceerde ionaire transport onder kwantuminperking begrepen is, heeft het een groot potentieel om de performantie en de capaciteit van batterijen sterk te verhogen. Bovendien kan de binding van de ionen met het omhullende materiaal de elektronische fase volledig veranderen zodat het bijvoorbeeld supergeleidend kan worden bij lage temperaturen, en dus bruikbaar voor elektronica zonder dissipatie. De hoofddoelstelling is dus het onderzoeken van de mechanismes van ionaire stromingen in sterk ingeperkte kanalen, hoe de ionaire ordening te sturen, en het identificeren van faseovergangen om nieuwe methodes voor zogenaamde blauwe energie, geminiaturiseerde batterijen en nanoelektronica te vinden.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Computationeel modelleren van materialen: van atomistische eigenschappen tot nieuwe functionaliteiten. 01/01/2019 - 31/12/2023

Abstract

The WOG "Computational modeling of materials" aims to:  Promote interdisciplinary computational material research, bringing together groups from physics, chemistry and materials science, and providing them with a platform on which to share their expertise in order to arrive at an integrated and pragmatic approach in order to develop opto-electronic, thermodynamic and structural properties of materials to study.  Develop new techniques and implement them in computer software that can be subsequently used in either academic or industrial contexts

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Afgelopen projecten

Theoretische studie van groep III-V twee-dimensionele materialen en heterostructuren. 05/01/2021 - 04/07/2021

Abstract

De merkwaardige elektronische en mechanische eigenschappen van twee-dimensionele grafeen-achtige materialen, zoals hun mobiliteit, sterk covalent gebonden structuur, zwakke interactie uit het vlak en de hoge mechanische sterkte, maken deze materialen attractief voor potentiële industriële toepassingen. De afwezigheid van een bandkloof in grafeen beperkt de mogelijke toepassingen van dit materiaal in elektronische apparaten. Het doel van het doctoraat is om nieuwe materialen theoretisch te onderzoeken gebaseerd op de groep III-V elementen. De motivatie komt van de succesvolle toepassing van deze elementen in huidige drie dimensionele halfgeleiders zoals o.a. lasers. Dichtheidsfunctionaal theorie (DFT) is een krachtige techniek voor de berekening van de structurele, elektronische en magnetische eigenschappen alsook de dynamische en mechanische stabiliteit van materialen. Dit is de reden waarom geopteerd wordt voor deze techniek ter beschrijving van twee dimensionele hexagonale monolaag structuren met (111) kristalvlak van IIIAs-ZnS systemen (III = B, Ga en In). Vervolgens onderzoeken we of een bandkloof in grafeen kan worden geÏnduceerd doormiddel van het maken van een heterostructuur met 2D-GaAs. De elektronische banden van deze heterostructuur zal worden berekend rekening houdend met de van der Waals interactie en de spin-baan koppeling. Het effect van uniaxiale spanning langs de c-as en verschillende planaire spanningsverdelingen worden bestudeerd. Vervolgens wordt hydrogenation van de monolaag GaAs bestudeerd voor drie verschillende geometrieën: chair, zigzag en boot configuraties. Als laatste deel van het doctoraat zal er grote magnetische anisotropie geÏnduceerd worden in 2D-GaAs door adsorptie van transitie metaal atomen. Dit is belangrijk voor mogelijke toepassingen in spintronica.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Sluimerende chiraliteit in magnetische tweedimensionale materialen. 01/11/2020 - 31/10/2021

Abstract

Het is bekend dat magnetische uitwisselingsinteractie het gedrag van magnetische materialen stuurt, waardoor ze ferromagnetisch (positieve interactie, spins parallel) of antiferromagnetisch (negatieve interactie, spins antiparallel) worden. Het is veel minder duidelijk dat er wisselwerking bestaat leidend tot chiraal magnetisme, d.w.z. aangrenzende spins nemen wederzijds orthogonale ordening aan. Dit is het geval voor Dzyaloshinskii-Moriya interactie (DMI), voor het eerst geïdentificeerd in de jaren 60, maar pas door de recente waarneming van skyrmion-roosters is verder fundamenteel onderzoek met technologische toepassingen op gang gebracht. DMI kan alleen ontstaan ??in systemen zonder inversiesymmetrie met een sterke spin-baankoppeling, een voorwaarde waaraan in enkele bulkmaterialen wordt voldaan, en aan interfaces van specifiek ontworpen magnetische heterostructuren. In 2017 werd magnetische ordening ook waargenomen in 2D-materialen zoals CrI3. Daar staan magnetische atomen (Cr) in directe binding met niet-magnetische atomen met sterke spin-baan koppeling (I). Dus is DMI intrinsiek aanwezig, maar wordt het geannuleerd in een perfect kristallijn rooster, tenzij de symmetrie wordt verbroken (aan randen, defecten, korrelgrenzen enz.). De overkoepelende thema's in dit project zijn de microscopische mechanismen om DMI te wekken, het belang hiervan en hoe de afgifte en de bijbehorende spinstructuur aangepast kan worden als functie van temperatuur en magnetisch veld.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Skyrmionica en magnonica in heterochirale magnetische films – een multischaal aanpak. 15/07/2020 - 14/07/2021

Abstract

Via dit DOCPRO1-project zal de doctorandus zijn thesis over heterochirale magnetische films afronden, gebaseerd op de zojuist ontwikkelde veralgemeende Heisenberg-methode voor een willekeurig rooster, waardoor hij het magnetische fasediagram van mono- en bilaag spin-rooster-systemen ruim kan verkennen met ruimtelijk niet-uniforme chiraliteit. Deze studie wordt gemotiveerd door recent ontdekte 2D magnetische materialen, hun roosterstructuur, anisotropie, opkomende chiraliteit en geometrische manipulaties die bekend zijn bij van der Waals engineering. Naast de generieke topologische karakterisering en classificatie van de mogelijke spinstructuren, zal ook aandacht worden besteed aan de emergente spin-golf (magnonische) eigenschappen in het gegeven spinlandschap en aan de nieuwe concepten voor spintronische apparaten.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project website

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Emergente eigenschappen van 2D magnetische materialen. 01/04/2020 - 31/03/2021

Abstract

In dit project willen we de eigenschappen van tweedimensionale (2D) materialen met intrinsiek magnetisme, die recent onder de aandacht gekomen zijn, bestuderen. Omwille van de recente ontdekking van ferromagnetische 2D monolaag CrI3 en de ontdekte rijkdom aan magnetische faseovergangen bij elke laag die toegevoegd wordt, zullen we het vormingsmechanisme, de temperatuursafhankelijkheid en de verschillende routes om 2D magnetisme te versterken door middel van deformatie, ladingsdopering en elektrische veld onderzoeken, met het oog op mogelijke toepassingen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Prijs 'Robert Oppenheimer' - 2019. 01/12/2019 - 31/12/2020

Abstract

Prijs gekregen van de onderzoeksraad om mijn onderzoek te versterken. Ik zal het gebruiken om studenten te laten proeven van het onderzoek dat wij doen aan onze universiteit en zo het internationale karakter van het onderzoek uit te breiden.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Plasmonen ontwerpen met van der Waals heterostructuren. 01/10/2019 - 30/09/2022

Abstract

Het doel van dit onderzoeksvoorstel is de plasmonen in verschillende soorten "van der Waals heterostructuren" te beschrijven en om deze kennis te gebruiken om nieuwe zulke structuren te ontwerpen waarin ongekende soorten plasmonen ontdekt kunnen worden. Door de samenstelling en structurele eigenschappen van de heterostructuren te veranderen, zoeken we naar nieuwe methoden om licht te manipuleren over afstanden korter dan haar golflengte. Dit doen we door het licht te koppelen aan collectieve excitaties van de vrije elektronen in deze materialen, de zogenaamde "plasmonen". Van der Waals heterostructuren zijn stapels van verschillende atomair dikke tweedimensionale materialen. De ontdekking van grafeen resulteerde in de ontdekking van heel wat andere kristallen van één atoom dik. Ieder van deze kristallen heeft unieke elektrische eigenschappen, van isolatoren over halfgeleiders tot zelfs supergeleiders. Vandaag zijn we in de buitengewone positie om deze materialen te stapelen om zo de verschillende eigenschappen van de componenten te laten samenwerken. In dit project zal ik verschillende zulke stapels onderzoeken om te begrijpen wat voor plasmonen erin kunnen voorkomen en hoe we ze kunnen manipuleren om plasmonen te ontdekken met ongeziene eigenschappen. Dit onderzoek wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met buitenlandse experimentatoren die de nodige feedback zullen voorzien om de modellen te verfijnen en de plasmonen in de nieuw ontworpen heterostructuren op te wekken.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Data-fusiemodel voor CityFlows 01/10/2019 - 01/04/2020

Abstract

De Universiteit Antwerpen ontwikkelt in dit project smane met IMEC een data-fusiemodel voor CityFlows, waarbij de dichtheid aan gemotoriseerde en niet-gemotoriseerde personen bekomen wordt op basis van de samenvoeging van verschillende databronnen (zoals telco signalling data, Wifi scanning, data camera object detection, Telraam data, …).

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Begrijpen en afstemmen van lichte materie-interacties in transitiemetaal dichalcogeniden monolagen en hun heterostructuren (QuantumTMD's). 01/05/2019 - 30/04/2020

Abstract

Fundamenteel inzicht in en beheersing van kwantumverschijnselen op ongekende lengte en tijdschaal zijn essentieel voor een goede ontwikkeling van de volgende generatie apparaten. Recente ontwikkelingen in de synthese van atomisch dunne lagen van der Waals vaste stoffen zoals grafeen, boornitride en overgangsmetaaldialcogeniden (TMD) openen mogelijkheden voor succes, bijvoorbeeld in de computer-, informatie- en energietechnologie. Met betrekking tot fotonica en opto-elektronicatoepassingen hebben monolaagse TMD's mogelijkheden om de mogelijkheden van conventionele halfgeleiders te vergroten door een breed absorptiespectrum, dat wil zeggen van bijna-infrarood naar het zichtbare gebied. In dit voorstel zullen we de lichtmaterie-interacties in monolaagtelagen TMD's en hun heterostructuren bestuderen met de nadruk op sterke excitoneffecten, en spin- en valley-afhankelijke eigenschappen. Hiertoe zullen we model Hamiltoniaanse technieken ontwikkelen, die in combinatie met berekeningen op basis van de dichtheidsfunctionaliteitstheorie nieuwe inzichten zullen geven in de lichtmaterie-interacties in monolaagse TMD's. Het overkoepelende doel van dit voorstel is om inzicht te krijgen in nieuwe kwantumfenomenen in monolaagse TMD's, in het bijzonder hoe heterostructurering, defecten en rek met elkaar verweven zijn om interessante fysische eigenschappen te produceren. Het werk dat hier wordt voorgesteld zal leiden tot grote vooruitgang in het onderschatten van hoe defecten, heterostructurering en rek de eigenschappen van 2D-materialen wijzigen, wat resulteert in nieuwe kwantumverschijnselen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Tight-Binding model en effectieve Hamiltonian voor twee-dimensionale materialen. 01/03/2019 - 31/08/2019

Abstract

Een breed scala aan tweedimensionale (2D) materialen, gaande van grafeen tot topologische isolatoren, delen het buitengewone fenomeen dat elektronen zich gedragen als relativistische deeltjes in hun lage energie-excitaties. Deze kunnen verschillende vormen aannemen Dirac-kegels, Dirac-knooplijnen en Weyl-knooppunten. Dit gedrag van fermionen in gecondenseerde materiesystemen hebben geleid tot talrijk experimentele en theoretische onderzoeken. Dichtheids-functionaal theorie is een goed uitgangspunt voor het berekenen van de elektronische eigenschappen van materialen, maar deze methode kan niet alle eigenschappen van het systeem beschrijven. Een van de belangrijkste methoden om de elektronische eigenschappen van dergelijke systemen te berekenen, is met behulp van de Greense functie benadering. In deze methode speelt het "Tight-Binding" (TB) model een essentiële rol bij het verklaren van verschillende eigenschappen. Daarom is het noodschelijk om een TB-model te definiëren en de hoppings-coëfficiënten tussen atomen en orbitalen te bepalen. Met de lineaire combinatie van atomaire orbitalen (LCAO) methode kan het systeem worden beschreven door een verzameling van niet-interagerende deeltjes. Door de vereenvoudigde LCAO-methode te gebruiken in combinatie met de ab initio methode, zijn we in staat om TB -modellen te construeren in de tweecenterbenadering voor 2D-materialen. De Slater- en Koster-aanpak (SK) is een krachtige methode om de resultaten van de ab initio benadering te reproduceren en het TB-model te construeren. Deze methode wordt toegepast om de TB Hamiltoniaan van deze systemen te berekenen op basis van de s-, p- en d-orbitalen. We verkrijgen uitdrukkingen voor de Hamiltoniaan en de overlap matrixelementen tussen de verschillende orbitalen voor de verschillende atomen en de SK-coëfficiënten in een niet-orthogonale basis.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Transitiemetaal dichalcogeniden als uniek 2D platform voor collectief kwantumgedrag. 01/10/2018 - 30/09/2021

Abstract

Tweedimensionale transitiemetaal dichalcogeniden (2D-TMDs) zijn atomair dunne materialen die een prominente rol spelen in het hedendaagse onderzoek, door hun bijzondere elektronische en optische eigenschappen, hun afstelbaarheid door middel van elektrische gating en mechanische deformatie, en de mogelijkheid om heterostructuren te maken. Het werd echter veel minder geëxploreerd dat ze ook een rijkdom aan collectieve kwantumfasen vertonen, die gekarakteriseerd worden door collectief gedrag van de elektronen dat radicaal verschillend is van hun individuele toestanden. Eén van deze fasen is een ladingsdichtheidsgolf, waarbij de elektronen bij lagere temperaturen een geordende kwantumvloeistof vormen die de structuur van het materiaal zelf verandert. Een andere collectieve kwantumfase in 2D-TMDs is de supergeleidende fase, waarbij de elektronen condenseren in een weerstandsloze zee van Cooperparen die elektrische stroom kan geleiden zonder enige weerstand. Bovendien dragen ook de spins van de elektronen bij tot een veelvoud van mogelijke combinaties voor nieuwe kwantumtoestanden en kunnen ze texturen vormen in monolaag TMDs die volledig afwezig zijn in de bulk vorm. Het is duidelijk dat al deze toestanden sterk met elkaar verstrengeld zijn, maar toch worden de fundamentele eigenschappen van hun wisselwerking nog niet goed begrepen. Dit verhindert ook de vooruitgang bij het ontwikkelen van geavanceerde nieuwe toepassingen. In dit project zal ik de wisselwerking tussen de toestanden uitgebreid bestuderen met behulp van state-of-the-art theoretische technieken. Voorts zal ik een stappenplan opstellen om de wisselwerking volledig gecontroleerd aan te kunnen passen door middel van deformatie, elektrische gating en doteren. Het uiteindelijke doel is om 2D-TMDs op de kaart te zetten als een uniek platform voor uiterst veelzijdige kwantumapparaten, door de specifieke voordelen van de verschillende toestanden die meespelen aan te wenden.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Afstembare anisotropie in het vlak en uit het vlak van twee dimensionele materialen. 01/10/2018 - 30/09/2021

Abstract

Tweedimensionale (2D) enkellaagse materialen zijn momenteel een zeer belangrijk onderwerp in de materiaalwetenschap vanwege hun unieke eigenschappen. Een bepaalde klasse van dergelijke materialen is er een die met lage symmetrie en met anisotropie belangrijke kandidaten zijn voor verschillende toepassingen in nanotechnologie, gaande van opto-elektronische tot spin-gebaseerde apparaten en zelfs tot veldeffecttransistors (FET) en nano optische golfgeleiderpolarisatoren. De voorspelling van nieuwe stabiele anisotrope enkellaags kristallen en een beter begrip van hun fysische eigenschappen is erg belangrijk. Het begrijpen van hun Raman-spectrum is essentieel bij het onderscheiden van de verschillende structurele fasen en bij het bepalen van de kristaloriëntatie van het materiaal. Het huidige project presenteert een methode om de kristaloriëntatie van anisotrope materialen te bepalen door middel van resonante Raman-metingen van zowel Raman-spectra van de eerste als van de tweede orde. Ik zal bijdragen aan de studie van resonantie Raman-verstrooiing van de eerste en tweede orde in anisotrope materialen, waaruit informatie over de elektron-fonon- en exciton-fonon-interacties kan worden verkregen. Deze zijn erg belangrijk voor het begrijpen van licht-materie-interacties. Bovendien zijn 2D-materialen vaak onderworpen aan uitwendige krachten zoals spanning en ladingsoverdracht naar of van het substraat. Daarom zullen deze effecten op de fysische eigenschappen van anisotrope materialen grondig worden onderzocht.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Gevorderde simulaties van topologische supergeleidende hybriden voor de tweede kwantumrevolutie 01/10/2018 - 15/12/2020

Abstract

De Europese Commissie heeft zojuist een vlaggenschipinitiatief van 1 miljard euro in Quantum Technology gelanceerd, binnen het Europese kaderprogramma voor onderzoek en innovatie H2020. Dit initiatief is erop gericht Europa een voortrekkersrol te laten spelen in de tweede kwantumrevolutie, met kwantuminformatie, communicatie en informatica in de kern, zoals zich al in de VS ontvouwt onder de impuls van Microsoft en Google. Beide bedrijven zien supergeleidende hybride apparaten als een basis voor levensvatbare kwantumtechnologie van de toekomst. Dit project is erop gericht Vlaanderen te positioneren als een thuis voor realistische theoretische simulaties van dergelijke apparaten. Op dit moment worden wereldwijd tal van experimenten uitgevoerd op supergeleidende hybriden met speciale topologische eigenschappen, zodat ze exotische Majorana-fermionen kunnen stabiliseren - een quasideeltje dat beschreven wordt door niet-Abelse statistieken en daardoor nuttig is voor robuuste kwantumcomputing. Omdat geen enkele experimentele opstelling ideaal is, ontbreekt overtuigend bewijs voor het Majorana-fermion nog steeds. Bovendien verschijnen er aanvullende aspecten die niet correct worden beschreven door simplistische modellen. Daarom zijn simulaties op basis van realistische parametrisering en geometrieën absoluut noodzakelijk om het theoretisch inzicht in lopende experimenten te verbeteren, om de detectie en manipulatie van Majorana-fermionen overtuigend te bevestigen en om kwantumapparaten te ontwerpen die de huidige technologie op betrouwbare wijze kunnen vervangen. De geavanceerde simulaties in dit project staan volledig in dienst van dat doel.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Atomaire instabiliteit in Dirac-achtige materialen. 01/10/2018 - 02/06/2020

Abstract

Kort na de formulering van de Dirac-vergelijking (1928), die relativistische deeltjes beschrijft, werd voorspeld dat voor een hoge lading Z van de kern het atoom onstabiel wordt, wat leidt tot het fenomeen van atomaire ineenstorting. Vanwege de grote vereiste Z> 170-waarde konden wetenschappers het nooit experimenteel verifiëren. De ontdekking van grafeen en het feit dat de ladingsdragers relativistische (quasi-) deeltjes nabootsen, opende echter een nieuw venster op de instorting van atomen, dat onlangs experimenteel werd waargenomen in grafeen. Gebruikmakend van deze recente observatie als motivatie, zullen we theoretisch het atomaire instorting fenomeen onderzoeken in grafeen en andere Dirac-achtige materialen met zeer verschillende energie dispersies. We zullen bestuderen hoe de verschillende verschillen tussen deze materialen het atomaire instorting fenomeen beïnvloeden en bestuderen hoe dit fenomeen kan worden afgestemd door externe elektrische en magnetische velden. Het doel van dit voorstel is tweevoudig: 1) studie van de instorting van atomen in verschillende Dirac-achtige materialen, die ons fundamentele informatie en begrip zal geven over de instorting van atomen op relativistisch niveau, en 2) onderzoek naar de invloed van atomaire instorting op de transport van ladingdragers in Dirac-achtige materialen, ons voorzien van zeer belangrijke informatie die nodig is voor de ontwikkeling van toekomstige toepassingen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Nieuwe Magnetische Twee-dimensionale Materialen. 01/10/2018 - 30/09/2019

Abstract

De reikwijdte van het voorgestelde project is om de magnetische eigenschappen van recent gevormde tweedimensionale (2D) materialen met intrinsiek magnetisme te onderzoeken. Nanoschaalmagnetisme is van groot wetenschappelijk belang en heeft een hoge technologische relevantie. Sinds de ontdekking van grafeen hebben tweedimensionale materialen veel aandacht getrokken vanwege hun buitengewone fysische eigenschappen en potentiële toepassing in nanomagneto-elektronica, de zogenaamde spintronica. Hoewel de meeste 2D-materialen geen magnetisme vertonen, is de zoektocht naar intrinsiek ferromagnetisme in de grens van de monolaag niet beëindigd. Gemotiveerd door de recente ontdekking van de ferromagnetische monolaag CrI3 en het aantal lagen-afhankelijke magnetische faseovergangen stellen we voor om de functionele dichtheidstheorie te gebruiken om andere 2D-ferromagnetische materialen te voorspellen. Verder willen we de vormingsmechanismen en stabiliteit van magnetisme in 2D-materialen en mogelijke routes van afstemming ervan door externe stimuli, zoals strain, charge-doping en een elektrisch veld, begrijpen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Atomair dunne supergeleidende elektronica - een multischaal aanpak. 01/01/2018 - 31/12/2021

Abstract

Supergeleidende elektronica is cruciaal voor een breed spectrum van toepassingen, gaande van zeer gevoelige biomagnetische metingen tot breedband-satellietcommunicatie. De gewenste miniaturisatie en draagbaarheid van dergelijke apparaten vereist de fabricage en gedragskarakterisering van ultrakleine supergeleidende circuits. Recente ontwikkelingen hebben controleerbare groei van kristallijne en atomisch dunne (quasi 2D) supergeleiders toegelaten. Zulke ultradunne materialen herbergen rijke fundamentele fysica vanwege kwantumopsluiting van zowel elektronen als fononen, de interactie met een substraat, de niet-triviale effecten van strain en gating, enz., en dus belofte houden voor elektronische, magnetische en optische eigenschappen die anders onbereikbaar zijn. Met andere woorden, ultradunne supergeleiders zullen de basis vormen voor een nieuwe generatie van ultra-laag verbruikend en uiterst gevoelige elektronica, met meer functionaliteiten dan de vorige ontwerpen. Het baanbrekende doel van dit project is om de verkennende zoektocht naar die functionaliteiten mogelijk te maken, door ontwikkelen van multischalige simulaties van atomisch dunne supergeleidende circuits - beginnend met ab initio-informatie over elektronische en vibrationele veranderingen in materialen met monolaagdiktes, gevolgd door onderzoek naar de rol van het substraat, intercalanten, elektrische spanning, enz. op supergeleiding in geselecteerde materialen, tot de ultieme simulaties van electrische circuits op micronschaal met behulp van geavanceerde stroom-spanning-magnetisch veld karakterisering met ab initio parametrisatie.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Moiré patronen geinduceerd in bilaag van der Waals heterostructuren 01/10/2017 - 30/09/2020

Abstract

Two-dimensional materials are currently a very important topic in materials science due to their unique properties and high crystal quality. An important property of these materials is that they can be stacked on top of each other regardless of the mismatch between the unit cells and with almost any twist angle between the two lattices. This is thanks to the weak van der Waals interaction that acts between different layers. However, researchers have found that the properties of these stacked structures can be very different from its constituents, they not only dependent on the choice of 2D materials used for its construction but are also significantly influenced by the orientation of the two lattices. A difference in lattice constant and/or misorientation of the two lattices results in the appearance of a periodic superlattice structure called moiré pattern. Thus, the types of 2D materials used for stacking and the period of moiré pattern can be in principle used for the design of novel materials with desirable properties. In this project we will focus on the formation of moiré patterns as generated by stacking two monolayers on top of each other and their consequences on the different physical properties of the heterostructure. The effect of internal and external applied strain will be considered.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Weinig-deeltjes correlatie-effecten in transitiemetaal dichalcogenide monolagen. 01/10/2017 - 30/09/2019

Abstract

Veel-deeltjes effecten in transitie metaal dichalcogenides zullen worden onderzocht. O.a. de bindingsenergie van excitonen, geladen excitonen en biexcitonen zullen worden berekend gebruikmakend van verschillende theoretische benaderingen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Geavanceerde elektronische simulaties van atomair dunne supergeleidende films. 01/04/2017 - 31/03/2018

Abstract

Recente experimenten tonen aan dat de elektronische eigenschappen van atomair dunne supergeleidende films sterk beinvloed worden door atomaire trappen, voornamelijk omwille van de sterk gewijzigde elektronische bandstructuur en fasecoherentie van de Cooper-gepaarde elektronen. In dit project zullen we deze effecten beschrijven en verklaren aan de hand van state-of-the-art Bogoliubov-de Gennes numerieke simulaties. Deze uitdagende studie zal ons het ontbrekende ingrediënt leveren voor een diep theoretisch begrip van de mogelijke elektronische toestanden en transporteigenschappen in atomair dunne films, en zal uitleg en richtlijnen verschaffen voor lopend scanning tunneling microscopy (STM) experimenten wereldwijd.

Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  De zoektocht naar de grondtoestand van twee-dimensionale III-V halfgeleiders. 15/03/2017 - 14/03/2021

  Abstract

  Het onderzoek naar twee-dimensionale nanomaterialen is exponentieel gegroeid sinds de realisatie en karaterisatie van grafeen in 2005. Heel wat nieuwe materialen van een enkele atomaire laag dik werden sindsdien theoretisch voorgesteld en experimenteel gerealiseerd, en nieuwe mogelijke structuren worden nog steeds voorgesteld. Om nieuwe en mogelijk betere materialen te vinden voor opto-elektronische toepassingen, ligt het voor de hand om te onderzoeken of drie-dimensionale materialen die nu al voor dergelijke toepassingen gebruikt worden kunnen herschaald worden naar hun twee-dimensionale limiet, om zo hun eigenschappen nog te verbeteren of te tunen. Deze route werd gevolgd voor de group IV elementen, wat geleid heeft tot de ontdekking van siliceen, germaneen, enz. Het is verrassend dat er tot nu toe heel wat minder aandacht besteed is aan de klasse van III-V materialen, zoals InAs, GaAs, ... Enkel de eigenschappen van deze III-V materialen in de grafeen-achtige (vlakke) en siliceen-achtige (verbogen) structuur werd uitvoerig bestudeerd. Het is echter gekend uit de moleculaire chemie dat groep III elementen vlakke sp2-bindingen verkiezen, en groep V elementen sp3 configuraties. Het valt dan ook te verwachten dat deze trends zich opnieuw zullen laten gelden wanneer de drie-dimensionale III-V bulk halfgeleiders gereduceerd worden tot twee dimensies. Het doel van dit project is de echte grondtoestandsstructuren te identificeren van twee-dimensionale III-V materialen en om hun elektronische eigenschappen te onderzoeken op basis van ab-initio berekeningen. Een ander belangrijk onderzoeksdomein dat voortvloeide uit het onderzoek rond grafeen en gerelateerde systemen is dat van de topologische isolatoren en het kwantum spin-Halleffect. De oorsprong van dit effect ligt in een bandinversie, vaak veroorzaakt door een sterke spin-baankoppeling. Daarom zullen we, eens de grondtoestand is gevonden van de twee-dimensionale materialen die Tl of Bi bevatten, hun topologisch karakter bepalen. De werking van de huidige opto-elektronische devices is gebaseerd op de realisatie van heterostructuren, zoals bv. in lasers. Het is dan ook van groot belang om de elektronische eigenschappen te onderzoeken van heterostructuren gebaseerd op de nieuw gevonden twee-dimensionale halfgeleiders. Ten slotte is het ook duidelijk dat dit onderzoek kan uitgebreid worden tot de klasse van II-VI materialen.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  Ontwerp van opto - elektronische eigenschappen in tweedimensionale materialen door verbeterde flexoelectric koppeling. 01/01/2017 - 31/12/2020

  Abstract

  Electromechanical effects, such as piezo- and flexoelectricity, are a consequence of the coupling of an applied electric field to the strain and the strain gradient, respectively. These effects are expected to be strongly enhanced in two dimensional materials (2D), first, due to the reduction in lattice symmetries in the 2D limit, and second, due to the superior elastic properties, allowing strains even up to 10% in some cases. Furthermore, 2D materials are fully flexible and bendable, thus ushering a new era of flexible opto-electronic devices. In this proposal, we will first investigate the fundamental flexoelectric properties of a wide variety of 2D materials by using a combination of analytical and ab-initio approaches. Important questions related to the magnitude of the coupling coefficients, the effect of phonon anharmonicity and the identification of materials with optimal electro- and mechanical properties will be answered. Subsequently we will model specific strain configurations as out-of-plane (ripples, folds, kirigami) and in-plane geometries (patterned layers, heterostructures, etc.). These are of significant importance because, as opposed to bulk electromechanical effects, modifications at the nanoscale in 2D materials greatly affect their optoelectronic properties. As concrete examples we will investigate the possibility of creating flexo-transistors or flexo-photovoltaic devices.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  Computergesteund ontwerp van hetero-chirale magnonische componenten. 01/01/2017 - 31/12/2020

  Abstract

  Magnetische heterostructuren met ruimtelijk variërende chirale interacties zullen onderzocht worden om na te gaan hoe ze kunnen gebruikt worden voor het manipuleren en transporteren van magnonen, het analogon van fotonen in magnetische materialen. Dit zou kunnen leiden tot nieuwe klasse van ultrasnelle dataverwerkingscomponenten. Onze methodologie is gebaseerd op state-of-the-art numerieke micromagnetische simulaties op grafische processoren (GPU's).

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  Spingolfexcitaties in laagdimensionale ferromagneten 01/10/2016 - 30/09/2020

  Abstract

  Elektronen- en gatenstromen in halfgeleiderstructuren blijven tot vandaag de vaakst aangewende dragers van informatiebits in logische toepassingen en schakelingen. Omdat de miniaturisatie van de betrokken transistoren stilaan haar (kwantum)fysische grenzen heeft bereikt, wordt met snelgroeidende belangstelling uitgekeken naar alternatieve informatiedragers, bijvoorbeeld de spin van elektronen en atomen in (ferro)magnetische materialen, waarin propagatie van de informatie die gecodeerd is in de spintoestanden, in principe kan plaatsvinden door spingolven of magnetisatiegolven op te wekken. Per definitie zijn spingolven sinusvormige propagaties van enkelvoudige spindeviaties t.o.v. de ferromagnetische grondtoestand waarin alle spins parallel staan, en komen ze dus alleen voor bij zeer lage temperaturen. Bij kamertemperatuur kunnen echter wel magnetisatiegolven worden opgewekt, die ovreenkomen met analoge, golfachtige propagaties van de macroscopische magnetisatievector t.o.v. de spontane magnetisatie. Voor bulkmateriaal is de kwantumtheorie van het magnetisme die de microscopische spininteracties behandelt die tot de macroscopische magnetisatie leiden, al zeer uitvoerig bestudeerd in de vorige eeuw. Dat neemt niet weg dat er nog talloze onopgeloste problemen en vraagstukken overblijven, i.h.b. als het gaat over ferromagneten op nanometerschaal waaraan nogal wat potentieel wordt toegeschreven om spin/magnetisatiegolven te manipuleren. Zoals bekend, kunnen kwantumfluctuaties in laagdimensionale systemen langeafstandsordening dwarsbomen of zelfs onmogelijk maken. De kwantummechanische behandeling - zowel statisch als dynamisch - van dunne magnetische films die dergelijke kwanumfluctuaties, in tegenstelling tot semiklassieke simulaties gebaseerd op de Landau-Lifshitz-Gilbert-vergelijkingen, in rekening brengt, is het onderwerp van dit doctoraatsproject.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  Onderzoek naar prototype apparaten van twee dimensionale materialen. 01/10/2016 - 30/09/2019

  Abstract

  De verkenning van nieuwe laag-dimensionale atomisch dunne materialen is erg belangrijk voor een toekomstige generatie van flexibele nano-elektronica, opto-elektronica en energieopslagapparaten. Van deze heeft grafeen een breed scala aan eigenschappen aangetoond, waaronder hoge elektrische en thermische geleidbaarheid en optische transparantie. Vanwege de halfgeleidende aard van overgangsmetaaldichalcogeniden worden ze ook veelbelovende kandidaten. Meer recent zijn hoogfrequente apparaten met weinig laagzwart fosfor aangetoond. Het combineren van deze materialen in heterostructuren zou leiden tot een veelvoudige verbetering van hun functionaliteiten. In dit voorstel zullen, met de gezamenlijke inspanningen van de twee teams, prototype-apparaten met 2D heterostructuren worden onderzocht. Een diep begrip van de stabiliteit en elektronische eigenschappen van heterostructuren, onderzocht door het Chinese team met behulp van ab-inito-simulaties, zal worden gekoppeld aan effectieve modellen van prototype-apparaten, hetzij op strikt bindend of continuümniveau, geleid door het Belgische team. Systemen bestaande uit heterostructuren in verticale en in het vlak zullen worden gebruikt om kandidaat-apparaten voor te stellen die voordeel halen uit de ladingsgraad of spin-graden van vrijheid. Van bijzonder belang zijn ook afstembare opto-elektronische en excitonische effecten. Verwacht wordt dat deze samenwerking zal leiden tot zowel een fundamenteel begrip van opto-elektronische processen als de modellering van specifieke nano- en micro-elektronische apparaten.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  De verkenning van de grenzen van de optica van Dirac materialen. 01/10/2016 - 30/09/2019

  Abstract

  Dit voorstel beoogt de grenzen van de optica van Dirac-materialen te verkennen. Door te modelleren hoe licht interageert met twee- en driedimensionale Dirac-materialen, willen we toegang krijgen tot de bijzondere wereld van elektronen met zeer onconventionele eigenschappen. We zullen ons voorstellen hoe de zee van elektronen reageert op een externe lichtbron. Aan de ene kant willen we deze lichtbron gebruiken om te meten hoe visceus de zee van elektronen is. Bijvoorbeeld, of het meer is als honing, een visceuze vloeistof, of meer als water, een minder viskeuze vloeistof. Aan de andere kant zullen we voorstellen doen om de levensduur van plasmonen in Dirac-materialen te verlengen. Plasmonen kunnen worden beschouwd als een golf in de zee van elektronen. In deze golf zijn de elektronen en het invallende licht met elkaar gekoppeld en bewegen ze coherent rond. Het is mogelijk om deze plasmonen te manipuleren om licht in de gewenste richting te sturen en ze te gebruiken voor fotonische toepassingen. Het blijft echter een uitdaging om systemen te vinden waarin de plasmonen lang genoeg leven om bruikbaar te zijn. Daarom zullen we onderzoeken of het mogelijk is om te profiteren van bepaalde eigenschappen van het kristal of externe elektrische stromen om de plasmons robuuster te maken en hun levensduur te verlengen. Het voorgestelde werk zal worden gedaan in nauwe samenwerking met verschillende buitenlandse experimentele groepen die de nodige feedback zullen geven om onze modellen te verbeteren en de voorgestelde fysica te verifiëren.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  Onderzoek in het domein van de theorie van de gecondenseerde materie. 01/10/2016 - 30/09/2017

  Abstract

  Doelstellingen van het sabbatjaar: - Het uitstippelen van nieuwe innovatieve onderzoeksrichtingen voor mijn onderzoeksgroep - Herbronning - Nieuwe samenwerkingen uitbouwen met vooral experimentele groepen - Versterken van bestaande samenwerkingsverbanden

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  Nanogestructureerd grafeen. 01/09/2016 - 28/02/2017

  Abstract

  De energieniveau's van elektronen in nanogestructureerd grafeen worden berekend. Drie verschillende systemen werden bestudeerd: 1) monolaag-bilaag grafeen quantumstippen, 2) quantumstippen bestaande uit drie lagen van grafeen, en 3) hybride monolaag-bilaag tussenvlakken. Als laatste subproject zullen de energieniveau's en het elektronisch transport analytisch en numeriek worden berekend voor een grafeen quantumput. Zulk een quantumput kan experimenteel gerealizeerd worden door gebruik te maken van nanogestructureerde 'gates' die potentiaalbergjes induceren in grafeen. De transmissie door zulke potentiaalbergjes is in grafeen sterk hoekafhankelijk. Het 'trigonal warping' effect kan de tunneling sterk reduceren wat kan leiden tot lokalizatie van de elektronen in the quantumput. De elektrische geleiding door zulk een quantumput zal worden onderzocht en er zal worden nagegaan of deze geleiding beinvloed wordt door de specifieke hoek die de quantumput maakt met het grafeenrooster. Het idee is dat dit kan leiden tot de realizatie van een nieuw type van grafeendraad waarbij de elektrische geleiding niet beinvloed wordt door de randen van de draad. Het doel van dit project is ook om experimenteel onderzoek aan dit system te ondersteunen.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  Overgangsmetaal dichalcogenides heterostructuren 01/04/2016 - 15/08/2016

  Abstract

  De focus van dit project is het begijpen van de fysische eigenschappen van overgangsmetaal dichalcogenides monolagen en hun heterostructuren. Recente vooruitgang in experimentele technieken maken het mogelijk om deze nanoschaal materialen te integrate in elektronische en opto-elektronische toepassingen. De volgende belangrijke vragen worden onderzocht binnen dit onderzoeksvoorstel met behulp van state-of-the-art berekeningsmethoden: 1) Welke materialen en / of contact platforms leveren en contact weerstand nul voor opto-elektronische en nano apparaten die gebaseerde zijn op TMDs? 2) Hoe hangen de fysische eigenschappen van TMD gebaseerd quantum dots of van hun vorm en de grootte?

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  Nieuw tweedimensionale atomaire kristallen 01/04/2016 - 30/04/2016

  Abstract

  Dankzij nieuwe experimenteel methoden, werden er recentelijk naast de 2D kristallen grafeen en transition-metal dichalcogenides (TMDs): nieuwe 2D kristallen zoals bijvoorbeeld monolayer alkaline-earth-metal hydroxides (AEMHs) en post-transition metal chalcogenides (PTMCs) geintroduced waaran verwacht wordt dat ze nieuwe fysische eigenschappen hebben. Het doel van dit project is nieuwe AEMH en PTMC monolagen te voorspellen en de stabiliteit en electronische, magnetisch en optisch eigenschappen van zulke nieuwe 2D kristallen te be studeren.

  Onderzoeker(s)

   Onderzoeksgroep(en)

   Project type(s)

   • Onderzoeksproject

   Functionele eigenschappen van twee-dimensionale nanogestructureerde materialen. 01/01/2016 - 31/12/2020

   Abstract

   With the proposed scientific research community involved research teams want to create the necessary critical mass to successfully combine self-organization and more generally surface modification for inducing improved as well as new functionalities with the ultimate aim to tune the electronic, magnetic and spintronic, mechanical, and optical properties. We want to achieve the following goals: • Understanding the influence of controlled surface modification on the functionalities and the applicability of 2D materials, including topological insulator surfaces • Understanding the influence of contamination that can be present on the surface as well as at the interface with the substrate • Exploring the modified and novel properties resulting from the low dimensionality, including quantum-mechanical effects • A major strength of the proposed consortium is that there will be a very close interaction between the experimentally oriented research groups and the groups that focus on the theoretical modeling of the modified 2D materials

   Onderzoeker(s)

   Onderzoeksgroep(en)

   Project type(s)

   • Onderzoeksproject

   Theoretische studie van elektronisch transport in gefunctionalizeerde 2D transitie metaal dichalcogenides (Trans2DTMD). 01/01/2016 - 31/12/2018

   Abstract

   Metallic transition metal dichalcogenide (TMD) monolayers are promising ultrathin materials which have the potential to complete the range of graphene-related materials by offering tunable metallic phases with strong spin-orbit coupling. Many of them can be achieved by small structural deformations and doping of Group 6 TMDs and thus could thus be used as electrode materials within a single monolayer, resulting in a very low contact resistance. Experimental study of metallic TMDs is difficult as these phases are often metastable or rely on very subtle structural modifications. Thus, a careful theoretical investigation is imperative before complex experimental studies should be pursued. This consortium will investigate metallic TMD structures, including intrinsically metallic phases, metastable metallic phases, and external factors to trigger semiconductor-metal transitions such as doping, defects and strain. Special attention will be given to spin-orbit splitting and ways to control them. Computer simulations will range from band-structure calculations of small unit cells to rather complex systems, including heterostructures, doped and defected systems up to grain boundaries. Conclusions on the suitability of these materials in practical application will be further confirmed by explicit transport calculations and device simulations. While most calculations can be carried out using state-of-the-art software, some method developments are necessary and will be carried out here. Numerical methods that scale linearly with the system size, O(N), will be developed by using a polynomial expansion of the components of the conductivity tensor. These will allow for simulations of large unit cells in the presence of disorder and the calculation of spin- and valley- dependent contributions. It will become therefore suitable to describe the Spin and Valley Hall effects in realistic models of TMDs.

   Onderzoeker(s)

   Onderzoeksgroep(en)

   Project type(s)

   • Onderzoeksproject

   Tweedimensionale atomaire kristallen als bouwstenen van nieuwe heterostructuren. 01/10/2015 - 30/09/2018

   Abstract

   Elektronische en magnetische eigenschappen van heterostructuren bestaande uit twee-dimensionale atomaire kristallen zullen worden onderzocht met behulp van theoretische technieken zoals o.a. dichtheidsfunctionaal theorie.

   Onderzoeker(s)

   Onderzoeksgroep(en)

   Project type(s)

   • Onderzoeksproject

   Nieuwe elektronische eigenschappen van atomair-gestructureerde ultra-dunne supergeleidende films en de te voorschijn komende topologische toestanden. 01/10/2015 - 30/09/2018

   Abstract

   Supergeleidende ultradunne films, bestaande uit één of meerdere atomaire lagen, hebben recent een enorme interesse opgewekt, omwille van hun impact op fundamentele fysica en omwille van mogelijke toepassingen in energiezuinige electronica. Doordat kwantumopsluiting van belang is op de atomaire schaal, worden de supergeleidende eigenschappen sterk beïnvloed door de dikte, de geometrie en de structuur van de film. Sedert enkele jaren kunnen zulke ultradunne films experimenteel gegroeid worden in een zuivere, kristallijne vorm en gemanipuleerd worden met atomaire precisie. Op deze wijze werden al veel volstrekt nieuwe elektronische eigenschappen waargenomen en werden zelfs reeds prototypes van nieuwe veldeffecttransistoren gemaakt. Niettegenstaande deze toepassingen is de theorie voor deze nieuwe materialen helemaal nog niet doorgrond. Daarom willen we in dit project de invloed van atomaire wijzigingen in de ultradunne supergeleiders op de supergeleidende condensaten en hun elektronische structuur bestuderen met behulp van numerieke Bogoliubov-de Gennes simulaties. Deze wijzigingen zijn met name atomaire treden aan de rand, wanorde en de keuze van het substraat. We zullen nieuwe topologische toestanden bekijken (zoals vortices, fractionele vortices en skyrmionen) onder invloed van aangelegd magnetisch veld en elektrische stroom. Dit project zal uiteindelijk leiden tot een dieper begrip van de eigenschappen van deze fascinerende materialen en hoe men deze kan waarnemen met een scanning-tunnelingmicroscopie (STM).

   Onderzoeker(s)

   Onderzoeksgroep(en)

   Project type(s)

   • Onderzoeksproject

   Weinig-deeltjes correlatie-effecten in transitiemetaal dichalcogenide monolagen. 01/10/2015 - 30/09/2017

   Abstract

   Veel-deeltjes effecten in transitie metaal dichalcogenides zullen worden onderzocht. O.a. de bindingsenergie van excitonen, geladen excitonen en biexcitonen zullen worden berekend gebruikmakend van verschillende theoretische benaderingen.

   Onderzoeker(s)

   Onderzoeksgroep(en)

   Project type(s)

   • Onderzoeksproject

   Versterkte elektron-holte superfluïditeit in dubbele grafeennanostroken. 01/02/2015 - 31/12/2015

   Abstract

   We stellen twee elektron-holte gekoppelde quasi-eendimensionale (1D) grafeennanostroken voor als een nieuwe nanostructuur om superfluïditeit te observeren bij verbeterde superfluïde parameters. Het doel van dit project is het onderzoeken van de eigenschappen van de superfluïde toestand van dubbele armchair grafeennanostrook devices, om zo het experimenteel onderzoek te sturen en hoge-Tc elektron-holte superfluïditeit te realiseren.

   Onderzoeker(s)

    Onderzoeksgroep(en)

    Project type(s)

    • Onderzoeksproject

    Transport eigenschappen van grafeen van der Waals structuren 01/02/2015 - 31/12/2015

    Abstract

    De transporteigenschappen van grafeen afgezet op boronnitride of op andere grafeen lagen worden sterk gewijzigd als gevolg van een geïnduceerde periodieke potentiaal. Door een zwakke (van der Waals) tussenlaag koppeling, wordt de relatieve discrepantie een belangrijke aanpasbare parameter. De invloed van substraatmodificaties (rotatie, spanning) op transport eigenschappen zullen numeriek worden onderzocht (experimenten Manchester groep).

    Onderzoeker(s)

    Onderzoeksgroep(en)

    Project type(s)

    • Onderzoeksproject

    Het ontrafelen van de mechanische eigenschappen van pristine grafeen met nanodeeltjes door gebruik te maken van stochastische fysica 01/02/2015 - 31/10/2015

    Abstract

    Gebruik makend van gedetailleerde theoretische voorspellingen en atomaire -schaal karakterisering doormiddel van scanning tunneling microscopie data (bekomen door experimentatoren van de Universiteit van Arkansas, USA) worden de stochastische eigenschappen van grafeen membranen bestudeerd. Dit zal ons toelaten om inzicht te krijgen in de mechanismen die verantwoordelijk zijn voor het regelen van de spanningsdistributie in vrijstaand grafeen en de stochastische eigenschappen van een grafeen membraan.

    Onderzoeker(s)

    Onderzoeksgroep(en)

    Project type(s)

    • Onderzoeksproject

    Veel-deeltjes fysica van gekoppelde grafeen multilagen. 01/01/2015 - 31/12/2018

    Abstract

    Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

    Onderzoeker(s)

    Onderzoeksgroep(en)

    Project type(s)

    • Onderzoeksproject

    'Ab initio'-studie van de bandenalignering in tweedimensionale systemen. 01/10/2014 - 30/09/2017

    Abstract

    Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

    Onderzoeker(s)

    Onderzoeksgroep(en)

    Project type(s)

    • Onderzoeksproject

    (Topologische) supergeleiding in atomair dunne metalen 01/10/2014 - 31/10/2016

    Abstract

    Sinds de "Grafeen-revolutie", is er veel vooruitgang gemaakt in zowel het maken als het begrijpen van één-atoomlaag-dikke twee-dimensionale kristallen. Tot recent werd gedacht dat supergeleiding - de eigenschap dat sommige materialen vertonen waarbij alle elektrische weerstand wegvalt onder een bepaalde temperatuur — niet zou kunnen bestaan in zulke systemen. Het spreekt voor zich dat, wanneer supergeleiding toch werd gevonden in een monolaag Pb op een Si substraat, er een debat ontstond over de preciese oorsprong van dit fenomeen. Daarnaast werd bevonden dat Sn, een lang bekende elementaire supergeleider, ook een topologische isolator is in de 2D limiet ("staneen" genaamd, naar analogie met grafeen), die elektrische stroom perfect kan geleiden langs de randen, maar blijft isoleren aan de binnenkant. Deze perfecte geleiding is enorm robuust tegen onzuiverheden en thermische fluctuaties, wat maakt staneen een perfecte kandidaat voor technologische toepassingen. Het is in dit kader dat het voorgestelde onderzoek plaats vindt. We willen het gedrag van verschillende metalen bestuderen in de twee-dimensionale limiet: eerst een enkele atoomlaag, dan laten we het aantal lagen één voor één toenemen, en bestuderen we de elektronische en fononische spectra met behulp van state-of-the-art numerieke technieken. Dit zal ons toegang geven tot de topologische aard van de elektronen, zowel als de oorzaak van nucleatie en mogelijke evolutie van supergeleiding, terwijl we nauw aan blijven leunen bij het experiment. Gezien de impact dat zowel supergeleiding als topologische isolatoren hebben gehad op het onderzoek tot dusver, kan de fundamentele en technologische relevantie van dit project nauwelijks overdreven worden.

    Onderzoeker(s)

    Onderzoeksgroep(en)

    Project type(s)

    • Onderzoeksproject

    Veeldeeltjeseffecten in enkele en meerdere lagen grafeen. 01/10/2014 - 30/09/2016

    Abstract

    De ontdekking van nieuwe koolstof materialen (zoals fullerenen, koolstof nanobuisjes, grafeen, …) heeft de afgelopen tien jaar de basis gelegd voor een volledig nieuwe, uitdagende tak van de vaste stof fysica. In dit project worden de elektronische eigenschappen van het tweedimensionale grafeen en multilaag varianten ervan onderzocht. Er wordt nagegaan hoe de elektronen met elkaar interageren en hoe het aantal lagen en de stapeling ervan deze eigenschappen beïnvloeden.

    Onderzoeker(s)

    Onderzoeksgroep(en)

    Project type(s)

    • Onderzoeksproject

    Nanogestructureerde topologische insulatoren. 01/10/2014 - 30/09/2016

    Abstract

    Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

    Onderzoeker(s)

    Onderzoeksgroep(en)

    Project type(s)

    • Onderzoeksproject

    Multischaal in Silico Studie van Multiband Supergeleiders. 01/10/2014 - 30/09/2015

    Abstract

    Dit project kadert in een onderzoeksopdracht toegekend door de Universiteit Antwerpen. De promotor levert de Universiteit Antwerpen de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd door de universiteit.

    Onderzoeker(s)

    Onderzoeksgroep(en)

    Project type(s)

    • Onderzoeksproject

    Moduleren van de elektronische structuur van tweedimensionale heterostructuren. 01/10/2014 - 30/09/2015

    Abstract

    Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

    Onderzoeker(s)

    Onderzoeksgroep(en)

    Project type(s)

    • Onderzoeksproject

    Fase overgangen in ultra dunne kristal structuren 01/02/2014 - 31/12/2014

    Abstract

    Na de ontdekking van grafeen is men begonnen met het exfoliëren van andere gelaagde materialen, waarvan TMD het meeste populair zijn. Hoewel bulk TMDs reeds lang werden onderzocht, hebben recente vooruitgangen in experimentele technieken geresulteerd in de ontdekking van vele unieke eigenschappen van enkele laag TMDs. Het doel van dit project is het onderzoek naar de mogelijke structurele fase-overgangen in multi-laag en monolaag TMD.

    Onderzoeker(s)

    Onderzoeksgroep(en)

    Project type(s)

    • Onderzoeksproject

    Synthese, eigenschappen en modellering van gedoteerde ZnO nanodraden en nanokristallen. 01/01/2014 - 31/12/2017

    Abstract

    Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

    Onderzoeker(s)

    Onderzoeksgroep(en)

    Project type(s)

    • Onderzoeksproject

    Supergeleiding per atoomlaag. 01/01/2014 - 31/12/2017

    Abstract

    In dit project beogen we het verkrijgen van theoretisch inzicht in het effect van opsluiting en de keuze van het substraat op de supergeleidiende eigenschappen van atomair dunne filmen, en dit als de dikte laag per laag gevarieerd wordt. Voor dit onderzoek zullen we steunen op ab initio studies van de structurele, elektronische en vibrationele eigenschappen van de filmen van enkele monolagen dik, en het Bogoliubovde‐Gennes en het Eliashberg formalisme toepassen om de supergeleidende eigenschappen van deze filmen te bestuderen, op basis van de input van de ab intio berekeningen

    Onderzoeker(s)

    Onderzoeksgroep(en)

    Project type(s)

    • Onderzoeksproject

    First-principles positron spectroscopie van topologische isolatoren. 01/01/2014 - 31/12/2017

    Abstract

    Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

    Onderzoeker(s)

    Onderzoeksgroep(en)

    Project type(s)

    • Onderzoeksproject

    Spintronics met transitionele metalen dichalcogeniden. 01/01/2014 - 31/12/2014

    Abstract

    Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

    Onderzoeker(s)

    Onderzoeksgroep(en)

    Project type(s)

    • Onderzoeksproject

    Elektron correlaties in dubbellaag en drielagige grafeen. 01/10/2013 - 30/09/2016

    Abstract

    Onderzoek van veel-deeltjes effecten in multilagen van grafeen en in gekoppelde multilagen. O.a. exciton superfluiditeit zal worden onderzocht in twee gekoppelde multilagen van grafeen. Een analoge studie zal worden uitgevoerd voor Wigner kristallizatie.

    Onderzoeker(s)

    Onderzoeksgroep(en)

    Project type(s)

    • Onderzoeksproject

    Werking van grafeen. 01/10/2013 - 13/07/2016

    Abstract

    Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds Erasmus Mundus. UA levert aan Erasmus Mundus de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

    Onderzoeker(s)

    Onderzoeksgroep(en)

    Project type(s)

    • Onderzoeksproject

    Supergeleiding per atoomlaag. 01/10/2013 - 30/09/2014

    Abstract

    Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

    Onderzoeker(s)

    Onderzoeksgroep(en)

    Project type(s)

    • Onderzoeksproject

    Chiraliteit van tweelagige grafeen in de nabijheid van Rashba en intrinsieke spin-draaicirkelkoppeling. 01/10/2013 - 30/09/2014

    Abstract

    Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

    Onderzoeker(s)

    Onderzoeksgroep(en)

    Project type(s)

    • Onderzoeksproject

    Numerieke experimenten met nieuwe supergeleidende materialen. 15/09/2013 - 14/07/2016

    Abstract

    Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds Erasmus Mundus. UA levert aan Erasmus Mundus de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

    Onderzoeker(s)

    Onderzoeksgroep(en)

    Project type(s)

    • Onderzoeksproject

    Zelf-organisatie van 'patchy' deeltjes voor nanotechnologische toepassingen. 01/09/2013 - 31/08/2016

    Abstract

    Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

    Onderzoeker(s)

    Onderzoeksgroep(en)

    Project type(s)

    • Onderzoeksproject

    Nieuwe afzonderingsfenomenen bij supergeleidende nanogranen. 01/09/2013 - 31/08/2015

    Abstract

    Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de federale overheid. UA levert aan de federale overheid de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

    Onderzoeker(s)

    Onderzoeksgroep(en)

    Project type(s)

    • Onderzoeksproject

    Mechanische eigenschappen en chemische bindingen aan de grensvlakken in polymeer-gebaseerde composiet materialen (InterPoCo). 01/03/2013 - 28/02/2017

    Abstract

    Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de Vlaamse overheid. UA levert aan de Vlaamse overheid de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract

    Onderzoeker(s)

    Onderzoeksgroep(en)

    Project type(s)

    • Onderzoeksproject

    Theoretische studie van de thermische eigenschappen van gefluoreerde grafeen. 01/02/2013 - 31/12/2013

    Abstract

    Met behulp van grootschalige atomistische simulaties met de reactieve kracht veld benadering (ReaxFF) onderzoeken we de rooster thermische eigenschappen van gefluoreerde grafeen (FG). We zullen de invloed van effecten op de rooster thermische eigenschappen van FG onderzoeken, zoals bijv. roosterconstanten, rippeling enz. Het doel om recente experimentele metingen van de thermische eigenschappen van zowel volledig en gedeeltelijk bedekt grafeen door F-atomen te verklaren.

    Onderzoeker(s)

    Onderzoeksgroep(en)

    Project type(s)

    • Onderzoeksproject

    Vibrationele en elektronische eigenschappen van supergeleidende films en nanodeeltjes bestudeerd met vooruitstrevende synchrotron- en theoretische methodes. 01/01/2013 - 31/12/2016

    Abstract

    Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

    Onderzoeker(s)

    Onderzoeksgroep(en)

    Project type(s)

    • Onderzoeksproject

    Strain engineering van elektronische correlaties in grafeen. 01/01/2013 - 31/12/2016

    Abstract

    Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

    Onderzoeker(s)

    Onderzoeksgroep(en)

    Project type(s)

    • Onderzoeksproject

    Een kwantum oplossing voor III-V kwantumtoestellen zonder aansluiting. 01/10/2012 - 30/09/2016

    Abstract

    Het doel van dit doctoraatsonderzoek is de realisatie van een kwantummechanische solver om het transport te onderzoeken in twee- en drie-dimensionale elektronengassen in het actieve gebied van junctieloze III-V structuren en devices. Een belangrijk aspect hierbij is de numerieke implementatie van de kwantum-transportvergelijking -bv. de Wigner-Liouville vergelijking- die de dominante kwantumeffecten beschrijven, de Schroedingervergelijking die de laterale opsluiting beschrijft en de Poisson-vergelijking die de lokale elektrostatische potentiaal beschrijft.

    Onderzoeker(s)

    Onderzoeksgroep(en)

    Project type(s)

    • Onderzoeksproject

    Theoretische studie van fluctuaties in niet-conventionele supergeleiders. 01/10/2012 - 30/09/2015

    Abstract

    Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

    Onderzoeker(s)

    Onderzoeksgroep(en)

    Project type(s)

    • Onderzoeksproject

    Onderzoek van Novel Grafeen-achtige structuren. 01/10/2012 - 30/09/2015

    Abstract

    Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

    Onderzoeker(s)

    Onderzoeksgroep(en)

    Project type(s)

    • Onderzoeksproject

    Het effect van spanning op de spin-baan koppeling in the enkel -en multilagen van grafeen. 01/10/2012 - 10/04/2015

    Abstract

    Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

    Onderzoeker(s)

    Onderzoeksgroep(en)

    Project type(s)

    • Onderzoeksproject

    Veeldeeltjeseffecten in enkele en meerdere lagen grafeen. 01/10/2012 - 30/09/2014

    Abstract

    De ontdekking van nieuwe koolstof materialen (zoals fullerenen, koolstof nanobuisjes, grafeen, …) heeft de afgelopen tien jaar de basis gelegd voor een volledig nieuwe, uitdagende tak van de vaste stof fysica. In dit project worden de elektronische eigenschappen van het tweedimensionale grafeen en multilaag varianten ervan onderzocht. Er wordt nagegaan hoe de elektronen met elkaar interageren en hoe het aantal lagen en de stapeling ervan deze eigenschappen beïnvloeden.

    Onderzoeker(s)

    Onderzoeksgroep(en)

    Project type(s)

    • Onderzoeksproject

    Ab initio studie van nanogestructureerde topologische isolatoren. 01/10/2012 - 30/09/2014

    Abstract

    Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

    Onderzoeker(s)

    Onderzoeksgroep(en)

    Project type(s)

    • Onderzoeksproject

    Frustratie in Multiband Supergeleiders. 01/10/2012 - 04/08/2013

    Abstract

    Dit project kadert in een onderzoeksopdracht toegekend door de Universiteit Antwerpen. De promotor levert de Universiteit Antwerpen de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd door de universiteit.

    Onderzoeker(s)

    Onderzoeksgroep(en)

    Project type(s)

    • Onderzoeksproject

    Transporteigenschappen van junctieloze nanodraden. 01/07/2012 - 30/06/2016

    Abstract

    Het doel van dit project is om het potentieel te onderzoeken van een neiuwe klasse van halfgeleider-devices gebaseerd op de geometrie en architectuur van junctieloze III-V nanodraad-transistoren. Een belangrijk aspect hierbij is de noodzakelijkheid van een kwantummechanische beschrijving van de werkingsprincipes in de actieve device gebieden.

    Onderzoeker(s)

    Onderzoeksgroep(en)

    Project type(s)

    • Onderzoeksproject

    Harmonisatie van de mechanische en elektronische eigenschappen van grafeen via vervorming, chemische dotering en onvolkomenheden (MESCD). 01/07/2012 - 30/06/2014

    Abstract

    Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds EU. UA levert aan EU de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

    Onderzoeker(s)

    Onderzoeksgroep(en)

    Project type(s)

    • Onderzoeksproject

    Exotische sub-mesoscopische supergeleiders (FWO Vis. Fel., Juha JAYKKA, Finland). 01/03/2012 - 28/02/2013

    Abstract

    Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

    Onderzoeker(s)

    Onderzoeksgroep(en)

    Project type(s)

    • Onderzoeksproject

    Computationeel modelleren van materialen (FWO Vis. Fel., Hasan SAHIN, Turkije). 02/01/2012 - 31/12/2012

    Abstract

    Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

    Onderzoeker(s)

    Onderzoeksgroep(en)

    Project type(s)

    • Onderzoeksproject

    Nano-materialen. 01/01/2012 - 31/12/2020

    Abstract

    Dit project kadert in een onderzoeksopdracht toegekend door de Universiteit Antwerpen. De promotor levert de Universiteit Antwerpen de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd door de universiteit.

    Onderzoeker(s)

    Onderzoeksgroep(en)

    Project type(s)

    • Onderzoeksproject

    Zelforganisatie van colloïden met richtingsafhankelijke interactie. 01/01/2012 - 31/12/2015

    Abstract

    Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

    Onderzoeker(s)

    Onderzoeksgroep(en)

    Project type(s)

    • Onderzoeksproject

    Wisselwerkingseffekten tussen atomaire lagen en functionele adsorbaten. 01/01/2012 - 31/12/2015

    Abstract

    Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

    Onderzoeker(s)

    Onderzoeksgroep(en)

    Project type(s)

    • Onderzoeksproject

    Versnelde numerieke methoden voor grafische processoren toegepast op niet-homogeen grafeen. 01/01/2012 - 31/12/2014

    Abstract

    Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

    Onderzoeker(s)

    Onderzoeksgroep(en)

    Project website

    Project type(s)

    • Onderzoeksproject

    Josephson gekoppelde supergeleidende multi-lagen als controleerbare meta-materialen 01/01/2012 - 31/12/2012

    Abstract

    Dit project behelst de studie van het propageren van hoog frequente electromagnetische golven in gelaagde supergeleiders, dewelke beschouwd kunnen worden als meta-materialen vanwege hun anisotrope di\"{e}lektrische eigenschappen. Zij hebben niet alleen een laag verlies, compacte structuur, en niet-lineaire eigenschappen, maar bovendien laten deze structuren een unieke controle toe over de propagatie van de electromagnetische golven, die niet in gewone materialen aangetroffen wordt. Tevens worden Quantum meta-materialen beschouwd in een ketting van identieke supergeleidende ladings-qubits in een supergeleidend resonant systeem. In zo 'n medium worden de eigenschappen van het systeem bepaald door coherente quantum dynamica, wat leidt tot een interessante fysische processen.

    Onderzoeker(s)

    Onderzoeksgroep(en)

    Project type(s)

    • Onderzoeksproject

    Onderzoek in het domein van de theoretische studie van nanogestructureerde supergeleiders. 15/11/2011 - 31/12/2012

    Abstract

    Het onderzoek in het domein van de theoretische studie van nanogestructureerde supergeleiders is meer bepaald gewijd aan de theoretische behandeling van de vortex materie in nanogestructureerde lage Tc supergeleiders en supergeleider / ferromagneet heterostructuren.

    Onderzoeker(s)

    Onderzoeksgroep(en)

    Project type(s)

    • Onderzoeksproject

    Elektronische structuur van gemodificeerd grafeen. 01/10/2011 - 30/09/2014

    Abstract

    Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

    Onderzoeker(s)

    Onderzoeksgroep(en)

    Project type(s)

    • Onderzoeksproject

    Interacties in samengestelde op grafeen gebaseerde elektronische systemen; 01/10/2011 - 30/09/2012

    Abstract

    De focus van het project is gericht op een analytische beschrijving van interagerende elektronen in nieuwe kwasi-één-dimensionale grafeen-gebaseerde systemen: gedeeltelijk doorgesneden nanobuisjes en kwantum spin Hall (QSH) randtoestanden. In tegenstelling tot hun hoger-dimensionale tegenhangers, vertonen zulke systemen vaak Luttingervloeistof gedrag, in plaats van het Fermi-vloeistof gedrag, dit wil zeggen dat de fundamentele excitaties geen individuele quasi-deeltjes meer zijn, maar dichtheidsgolven die elk lading of spin kunnen meedragen.

    Onderzoeker(s)

    Onderzoeksgroep(en)

    Project type(s)

    • Onderzoeksproject

    Elektronische en structurele eigenschappen van multilaagstructuren van complexe oxiden op atomaire schaal: een (S)TEM- en EELS-studie. 01/10/2011 - 30/06/2012

    Abstract

    In dit project zullen nieuwe (gelaagde) oxidematerialen gekarakteriseerd worden om inzicht te verschaffen in hun macroscopische eigenschappen. Het gebruik van technieken zoals (raster) transmissie-elektronenmicroscopie en elektronen energieverliesspectroscopie, levert informatie tot op atomaire schaal dankzij de verbeterde resolutie van de QU-Ant-EM microscoop. Verschillende dataverwerkingsmethoden zullen vergeleken en aangepast worden om de beschikbare informatie die verkregen wordt bij zulke experimenten maximaal te benutten.

    Onderzoeker(s)

    Onderzoeksgroep(en)

    Project type(s)

    • Onderzoeksproject

    Visiting Postdoctoral Fellowship (Project 'Nanogestructureerde en niet-homogene kwantumdraden')(BUDAGOSKY MARCILLA, Jorge Alejandro Marcilla, Spanje) 01/05/2011 - 30/04/2012

    Abstract

    Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

    Onderzoeker(s)

    Onderzoeksgroep(en)

    Project type(s)

    • Onderzoeksproject

    Elektrisch transport in nanostructuren. 01/03/2011 - 31/08/2012

    Abstract

    Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de federale overheid. UA levert aan de federale overheid de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

    Onderzoeker(s)

    Onderzoeksgroep(en)

    Project type(s)

    • Onderzoeksproject

    Vortex materie in type-1.5 supergeleiders. 01/01/2011 - 31/12/2014

    Abstract

    Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

    Onderzoeker(s)

    Onderzoeksgroep(en)

    Project type(s)

    • Onderzoeksproject

    Nanoschaal supergeleiding: coherentie en robuustheid van de supergeleidende toestand als gevolg van kwantum inperking. 01/01/2011 - 31/12/2014

    Abstract

    Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

    Onderzoeker(s)

    Onderzoeksgroep(en)

    Project type(s)

    • Onderzoeksproject

    Irreversibiliteit en efficiëntie in kleinschalige systemen. 01/01/2011 - 31/12/2014

    Abstract

    Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

    Onderzoeker(s)

    Onderzoeksgroep(en)

    Project type(s)

    • Onderzoeksproject

    Exotische sub-mesoscopische supergeleiders. 01/01/2011 - 31/12/2014

    Abstract

    Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

    Onderzoeker(s)

    Onderzoeksgroep(en)

    Project type(s)

    • Onderzoeksproject

    Magnetisme in de nano-poriën grafeen 01/01/2011 - 31/12/2012

    Abstract

    Met mogelijke toepassingen in de op koolstof gebaseerde elektronica en spintronica, nano-poriën grafeen (NPG) heeft een groot potentieel. We gaan NPG theoretisch en / of computationeel bestuderen met behulp van microscopische tight-binding Hamiltonianen. Nadruk zal liggen op de invloed van defecten in de nano-poriën rooster en de verdeling van poriën maten en vormen op de band structuur en de magnetische eigenschappen van dit materiaal. Numerieke codes zullen worden ontwikkeld om te draaien op grafische verwerkingseenheden (GPU). De overname van een high-end GPU zal voordelig ook voor andere onderzoekers in de Condensed Matter Theory groep aan de UA door de invoering van GPU computing en het bieden van mogelijkheden om codes draaien op de nieuwe machine.

    Onderzoeker(s)

    Onderzoeksgroep(en)

    Project type(s)

    • Onderzoeksproject

    Elektronische structuur van gemodificeerd grafeen. 01/10/2010 - 30/09/2014

    Abstract

    Vele van de fascinerende eigenschappen van grafeen zijn een gevolg van het lineaire spectrum zonder bandkloof. De meeste elektronische toepassingen vereisen echter een bandkloof. In dit project onderzoeken we via ab initio berekeningen hoe het aanbrengen van een patroon op grafeen kan gebruikt worden om een bandkloof te realiseren. We focussen op grafeen/grafaan nanostroken, grafeen met geordende geadsorbeerde waterstof atomen en met geordende defecten, en hybride grafeenstucturen.

    Onderzoeker(s)

    Onderzoeksgroep(en)

    Project type(s)

    • Onderzoeksproject

    Drie-dimensionale dynamica van gekoppelde condensaten in multiband en gelaagde supergeleiders. 01/10/2010 - 30/09/2013

    Abstract

    Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

    Onderzoeker(s)

    Onderzoeksgroep(en)

    Project type(s)

    • Onderzoeksproject

    Spin-orbit- en many-bodywisselwerking in halfgeleidernanostructuren. 01/09/2010 - 28/02/2012

    Abstract

    Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de federale overheid. UA levert aan de federale overheid de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

    Onderzoeker(s)

    Onderzoeksgroep(en)

    Project type(s)

    • Onderzoeksproject

    Nieuwe siliconen-materialen voor solaire toepassingen (SILASOL). 01/01/2010 - 31/12/2013

    Abstract

    Het werkpaard van de fotovoltaïsche omzetting van zonlicht naar elektriciteit is de silicium-zonnecel. Het SILASOL project focust op nieuwe op silicium gebaseerde materialen voor PV toepassingen: door de vorm van het silicium-materiaal te veranderen (dunne wafers, nanodraden, ...) of de synthese methode (CVD, mechanische klieving, ...) verkrijgen de "nieuwe" silicium-materialen welbepaalde eigenschappen (bandkloop, kristalliniteit, ...) die voordelig kunnen zijn voor PV toepassingen. De technologie zal ontwikkeld worden in Imec (Leuven), de UA staat in voor de experimentele en computationele karakterisering van deze geavanceerde silicium-structuren.

    Onderzoeker(s)

    Onderzoeksgroep(en)

    Project type(s)

    • Onderzoeksproject

    Metaal-isolator overgangen in gecorreleerde elektron systemen. 01/01/2010 - 31/12/2013

    Abstract

    Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

    Onderzoeker(s)

    Onderzoeksgroep(en)

    Project type(s)

    • Onderzoeksproject

    CONGRAN - Confinement in Graphene Nanostructures. 01/01/2010 - 31/12/2012

    Abstract

    Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

    Onderzoeker(s)

    Onderzoeksgroep(en)

    Project type(s)

    • Onderzoeksproject

    FWO Visiting Postdoctoral Fellowship (Alexander HERNANDEZ NIEVES, Argentinië) 20/12/2009 - 19/12/2010

    Abstract

    Onderzoeker(s)

    Onderzoeksgroep(en)

    Project type(s)

    • Onderzoeksproject

    Structurele en dynamische eigenschappen van nieuwe peapodsystemen (moleculen in koolstofnanobuisjes) en fullereencubaankristallen. 01/10/2009 - 15/03/2013

    Abstract

    Nieuwe peapodsystemen - moleculen opgesloten in koolstofnanobuisjes - worden onderzocht, op experimenteel en theoretisch niveau. Deze moleculaire arrangementen vertonen bijzondere eigenschappen vanwege de opsluiting in één dimensie. De in het project bestuurde systemen zijn gemengde C60/C70-fullereenpeapods, peapods van octasilasesquioxaan (H8Si8O12), van cubaan (C8H8), en van ferroceen ((C5H5)2Fe). Structurele en dynamische aspecten worden bestudeerd: clustering, rotationele en translationele bewegingen van de moleculen, oriëntationele orde/wanorde-verschijnselen en fase-overgangen, in functie van de diameter van het omringende koolstofnanobuisje en de temperatuur. De systemen worden onderzocht door middel van X-stralenverstrooiing, tevens zullen theoretische studies uitgevoerd worden ter interpretatie van de experimentele resultaten: optimale configuraties worden bepaald met behulp van fenomenologische potentialen met uitbuiting van de symmetrie van de moleculen en de omgeving (voor fullereenpeapods), Monte Carlo simulaties (voor octasilasesquioxaan- en cubaanpeapods), en ab initio berekeningen (voor ferroceenpeapods). Fullereencubaankristallen (C70.C8H8) worden eveneens onderzocht; met behulp van Monte Carlo simulaties wordt inzicht verkregen in het patroon van moleculaire oriëntaties bij lage temperatuur. Verder wordt een geoptimaliseerde Monte Carlo procedure ontwikkeld, gebruik makend van symmetrie-aangepaste functies voor een efficiënte berekening van intermoleculaire interacties. Deze methode zal enerzijds toegepast worden op fullereencubaankristallen, anderzijds zal zij uitgewerkt worden in haar algemeenheid.

    Onderzoeker(s)

    Onderzoeksgroep(en)

    Project type(s)

    • Onderzoeksproject

    Studie van composiete supergeleidende nanodraden. 01/10/2009 - 30/09/2012

    Abstract

    Het huidige project is gericht op het numeriek oplossen van de Bogoliubov-deGennes gemiddelde veld vergelijkingen die supergeleiding op een microscopisch niveau beschrijven, terwijl vroegere werken zich voornamelijk beperkten tot macro-en mesoscopische aspecten. Voor dit doel zal ik een nieuwe methode ontwikkelen om verschillende inhomogene situaties te kunnen beschouwen: de aanwezigheid van onzuiverheden, oppervlakken en tussenvlakken en/of magnetische velden.

    Onderzoeker(s)

    Onderzoeksgroep(en)

    Project type(s)

    • Onderzoeksproject

    Energy level statistics and dynamics of electrons confined in mesoscipic graphene billiards. 01/10/2009 - 30/09/2010

    Abstract

    Onderzoeker(s)

    Onderzoeksgroep(en)

    Project type(s)

    • Onderzoeksproject

    FWO-Visiting Postdoctoral Fellowship (Cuihong YANG, China). 01/09/2009 - 31/08/2010

    Abstract

    Onderzoeker(s)

    Onderzoeksgroep(en)

    Project type(s)

    • Onderzoeksproject

    Nanoschaal fenomenen in niet-centrosymmetrische supergeleiders. 01/07/2009 - 31/12/2013

    Abstract

    De afgelopen 20 jaar is er in de wetenschappelijke wereld veel aandacht gegaan naar de niet-conventionele supergeleiders. Binnen deze groep dook onlangs (2005) nog een andere klasse op - niet-centrosymmetrische supergeleiders (NCS). Deze hebben een kristalstructuur zonder inversiecentrum, en binnen dit project bestuderen we de exotische breking van zowel ruimtelijke- als tijdsinversiesymmetrie van supergeleidende fenomenen in mesoscopische NCS samples.

    Onderzoeker(s)

    Onderzoeksgroep(en)

    Project type(s)

    • Onderzoeksproject

    FWO-Visiting Postdoctoral Fellowship (Zhimin AO, China). 01/04/2009 - 31/03/2010

    Abstract

    Onderzoeker(s)

    Onderzoeksgroep(en)

    Project type(s)

    • Onderzoeksproject

    Monte Carlo-simulaties van molecuulkristallen 01/02/2009 - 31/12/2010

    Abstract

    Het gebruik van symmetrie-aangepaste rotatorfuncties bij Monte Carlo simulaties van molecuulkristallen wordt uitgewerkt. De methode wordt algemeen geformuleerd en vervolgens toegepast op C60.C8H8 en C70.C8H8 fullereencubaankristallen. Verder wordt de rol van de bilineaire translatierotatiekoppeling in C60.C8H8 en C70.C8H8 onderzocht.

    Onderzoeker(s)

     Onderzoeksgroep(en)

     Project type(s)

     • Onderzoeksproject

     Veld-aangedreven fenomenen in driedimensionale magnetische elementen. 01/02/2009 - 14/09/2009

     Abstract

     Dit project behandelt 3D magnetische elementen op nanoschaal en kamertemperatuur, die sinds kort experimenteel realiseerbaar zijn. We zullen de 3D magnetisatie omdraaiing in diverse polyeders en kern-schil-structuren bestuderen, waarin de competitie tussen geometrie en anisotropie de nieuwe fenomenen verrijkt. Inzicht in de achterliggende fysica zal tot nieuwe principes leiden voor 3D-magnetische dataopslag en verbeterde logische eenheden.

     Onderzoeker(s)

      Onderzoeksgroep(en)

      Project type(s)

      • Onderzoeksproject

      Computationeel modelleren van materialen. 01/01/2009 - 31/12/2018

      Abstract

      Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

      Onderzoeker(s)

      Onderzoeksgroep(en)

      Project type(s)

      • Onderzoeksproject

      Afstemmen van de functionele eigenschappen van nanodeeltjes en nanodraden. 01/01/2009 - 31/12/2013

      Abstract

      Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

      Onderzoeker(s)

      Onderzoeksgroep(en)

      Project type(s)

      • Onderzoeksproject

      Nanogestructureerde en niet-homogene kwantumdraden. 01/01/2009 - 31/12/2012

      Abstract

      De doelstelling van dit project is de theoretische studie van de elektronische eigenschappen van: - Lateraal en radiaal nanogestructureerde kwantumdraden. We zullen zowel de optische als de transporteigenschappen onderzoeken. - Niet-homogene kwantumdraden. Studie van de effecten t.g.v. de geometrische fluctuaties (laterale variaties in de straal), t.g.v. wanorde, en t.g.v. verstrooiing aan onzuiverheden en fononen op het elektrisch transport.

      Onderzoeker(s)

      Onderzoeksgroep(en)

      Project type(s)

      • Onderzoeksproject

      Nanostructurering van gelaagde supergeleidende systemen voor gecontroleerde terahertz straling. 01/01/2009 - 31/12/2011

      Abstract

      Terahertz (THz) wetenschap en technologie zijn hoogst toepasselijk over alle wetenschappelijke gebieden. Ondanks enkele al gerealiseerde THz bronnen, is er nog altijd gebrek van concept voor een single-chip en controleerbaar THz toestel. In dit project willen wij controle van THz straling bestudeeren in artificiëele supergeleidende/magnetische multilagen, of hoog-Tc en ferromagnetische supergeleiders, gebruikend de THz frequentie van Josephson plasmagolven en hun interactie met magnetische inclusies en/of extern veld.

      Onderzoeker(s)

      Onderzoeksgroep(en)

      Project type(s)

      • Onderzoeksproject

      Electronisch transport in grafene nanostructuren.(beurs Artak AVETISYAN, Armenië) 01/01/2009 - 31/12/2009

      Abstract

      Onderzoeker(s)

      Onderzoeksgroep(en)

      Project type(s)

      • Onderzoeksproject

      Supergeleider/ferromagnetische hybrieden, en spintronics in hybriede materialen. 01/10/2008 - 30/09/2018

      Abstract

      Hybride nanostructuren, bestaande uit een supergeleidende en een ferromagnetische metallische component, worden recent erkend als een van de meest interessante studieobjecten, vooral omwille van de fascinerende eigenschap dat deze structuren twee antithesen in de fysica van de gecondenseerde materie in zich verenigen, m.n. supergeleiding en ferromagnetisme. Op nanometer schaal leidt deze combinatie tot verschillende zeer interessante aspecten voor zowel het fundamenteel als het toegepast onderzoek. Het doel is om dergelijke hybriede composieten op theoretische basis uit te werken en vervolgens te synthetiseren. Anderzijds is spintronics momenteel een zeer uitdagend en zich snel ontwikkelend domein binnen de fysica van de gecondenseerde materie dat zowel de spin als de lading van dragers in elektronische instrumenten beoogt te controleren. Spintronische samples combineren in zich de eigenschappen van magnetische en semi-geleidende materialen, waardoor zij geacht worden snel te zijn, niet-volatiel en versatiel, en in staat tot het simultane opslaan en verwerken van data aan een lage energie-kost.

      Onderzoeker(s)

      Onderzoeksgroep(en)

      Project website

      Project type(s)

      • Onderzoeksproject

      Nanogestructureerde halfgeleider/magneet/supergeleider hybriden. 01/10/2008 - 30/06/2013

      Abstract

      Nieuwe eigenschappen in nano-gestructureerde halfgeleider ¿ magneet ¿ supergeleider hybriden zullen theoretisch onderzocht worden. Verschillende bi- en multi- component hybride structuren worden onderzocht met het oog op toegenomen functionaliteiten voor supergeleidende en spintronica devices. De voorgestelde samenwerking bestaat uit de groep 'Theorie van de gecondenseerde materie' (TGM/UA) en het 'Institute for Theoretical Sciences (ITS)' (University of Notre Dame, USA).

      Onderzoeker(s)

      Onderzoeksgroep(en)

      Project type(s)

      • Onderzoeksproject

      (Zelf-)organisatie, dynamica en transport in begrensde systemen. 01/10/2008 - 30/09/2011

      Abstract

      Doelstellingen 1. Onderzoek naar het effect van de eindige grootte van het systeem. Studie naar kristallisatie, smelten, glasvorming. 2. Onderzoek naar de lineaire en niet lineaire dynamica van zulke systemen onder invloed van een externe kracht. ¿ Lineair: Onderzoek naar diffusie eigenschappen in een polydispers systeem en de invloed van de dimensionaliteit van het systeem. ¿ Niet-lineair: Het onderzoek naar de invloed van een vloeistofstroom waarin zich colloïdale deeltjes bevinden. Hierbij wordt nagegaan onder welke voorwaarden er scheiding tussen de verschillende soorten deeltjes optreedt. De stroom van deeltjes in een monodispers systeem in een rooster zal onderzocht worden.

      Onderzoeker(s)

      Onderzoeksgroep(en)

      Project type(s)

      • Onderzoeksproject

      Ab initio berekeningen van halfgeleider nanodraden. 01/10/2008 - 30/09/2010

      Abstract

      In het dit project worden ab initio totale-energieberekeningen uitgevoerd in het pseudopotentiaal dichtheidsfunctionaaltheorie-formalisme (DFT) voor experimenteel gerealiseerde nanoclusters en nanodraden. Deze aanpak laat toe om op atomaire schaal de structuur van deze halfgeleider nanokristallen te bestuderen, en de elektronische structuur en de ladingsdichtheid van de valentie-elektronen te bepalen.

      Onderzoeker(s)

      Onderzoeksgroep(en)

      Project type(s)

      • Onderzoeksproject

      Nanostructurering van gelaagde supergeleidende systemen voor gecontroleerde terahertz straling. 01/10/2008 - 30/09/2009

      Abstract

      Terahertz (THz) technologie is toepasselijk in verschillende wetenschappelijke gebieden. Ondanks de reeds gerealiseerde THz bronnen, is er nog altijd gebrek aan een enkel-chip en frequentie regelbaar THz toestel. In dit project willen wij de controle van THz straling bestuderen in artificiëele supergeleidende/magnetische multilagen, of hoge-Tc en ferromagnetische supergeleiders, door gebruikte maken van de THz frequentie van Josephson plasmagolven en hun interactie met magnetische inclusies en/of uitwendig veld.

      Onderzoeker(s)

      Onderzoeksgroep(en)

      Project type(s)

      • Onderzoeksproject

      FWO Visiting Postdoctoral Fellowship (Jozsef LIBAL, Roemenië). 15/09/2008 - 14/09/2009

      Abstract

      Onderzoeker(s)

      Onderzoeksgroep(en)

      Project type(s)

      • Onderzoeksproject

      Wetenschappelijke opdracht voor het versterken van bestaande en het aangaan van nieuwe samenwerkingen, en het uitstippelen van nieuwe onderzoeksrichtingen. 01/09/2008 - 31/08/2009

      Abstract

      De sabbatical zal zich rond drie onderwerpen concentreren: - het onderzoek over klassieke gecorreleerde systemen - nanogestructureerde halfgeleiders - experimentele en theorietische studie van grafeen

      Onderzoeker(s)

      Onderzoeksgroep(en)

      Project type(s)

      • Onderzoeksproject

      FWO Visiting Postdoctoral Fellowship (Zha Guo-Qiao, China) 01/07/2008 - 30/06/2009

      Abstract

      Onderzoeker(s)

      Onderzoeksgroep(en)

      Project type(s)

      • Onderzoeksproject

      Grafeen: modellering van transport. 01/02/2008 - 15/07/2012

      Abstract

      Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds een privé-instelling. UA levert aan de privé-instelling de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

      Onderzoeker(s)

      Onderzoeksgroep(en)

      Project type(s)

      • Onderzoeksproject

      Niet-lineaire dynamica in nano-systemen: flux quanta in nano-gestructureerde supergeleiders, colloïds, nano-clusters (NONDYNANO). 01/01/2008 - 31/12/2012

      Abstract

      Nanotechnologie is de technologie van de 21ste eeuw. De belangrijkste geindustrialiseerde landen intensifiëren hun onderzoek in materiaal wetenschappen met een focus op nanotechnologie. Kwantum mechanische principes in nanogestructureerde materialen vertegenwoordigen één van de meest opwindende gebieden van de moderne fysica. Nanogestuctureerde supergeleiders ladingsdragers en het verschijnen van gekwantiseerde flux lijnen (vortices) in de aanwezigheid van een magneetveld. Het voorgestelde onderzoek is gericht op een fundamentele studie van de niet-lineaire dynamica van flux kwanta in NSSG en van interdisciplinaire topics die hiermee verband houden. De belangrijkste doelstellingen zijn: -Ontwikkeling van nieuwe benaderingen bij de studie van de niet-lineaire dynamica van magnetische flux kwanta in NSSG. Voorstellen van nieuwe efficiënte manieren ter manipulatie van de flux beweging en de studie van de kritische parameters van NSSG. -Begrijpen van de niet-lineaire dynamica van anti-vortices in NSSG. Het uitwerken van een voorstel voor de experimentele verificatie van anti-vortices. -Begrijpen en berekenen van de afhankelijkheid van de kritische temperatuur van de grootte en vorm van supergeleidende nano-korrels. -Studie van de niet-lineaire dynamica en de principes van zelfassemblage van colloidale binaire mengsels. -Begrijpen van de kinetica van nano-clusters, de invloed van de omgeving, vorming van oppervlakken, etc.

      Onderzoeker(s)

      Onderzoeksgroep(en)

      Project type(s)

      • Onderzoeksproject

      Polydispersie en anisotropie in statische en aangedreven kwasi-een en twee dimensionale systemen. 01/01/2008 - 31/12/2011

      Abstract

      De doelstellingen van het project zijn: Het begrijpen en bepalen van de parameters die de orde bepalen in polydispersieve oneindige Q1D en 2D sterk interagerende systemen bestaande uit klassieke deeltjes. Studie van kristallisatie, glasvorming, en smelten. Onderzoek van de overgang van 1D naar 2D Studie van de lineaire en niet-lineaire dynamica van zulke systemen onder invloed van een externe kracht. Lineair: normale modes (nI. fononen) en het effect van dimensionaliteit en correlatie op diffusie. Niet-lineair: beweging in de aanwezigheid van obstakels of doorheen constricties. We onderzoeken o.a. pinning, depinning en verstopping ('jamming') van het sterk gecorreleerd polydispersief systeem.

      Onderzoeker(s)

      Onderzoeksgroep(en)

      Project type(s)

      • Onderzoeksproject

      Nanoschaal supergeleiding. 01/01/2008 - 31/12/2009

      Abstract

      In dit project willen wij kwantum-afmeting regime in hoogkristallijne metallische supergeleiding nanodraden en nanofilms onderzoeken. Wij zullen de volgende aspecten bestuderen: (i) het kritieke magneetveld als functie van de dikte (met en zonder inachtname van spin); (ii) nieuwe toestanden van het Andreev-type, geinduceerd door de kwantumopsluiting in supergeleidende nanostrukturen; (iii) de kritieke stroomsterkte in nanodraden en nanofilms.

      Onderzoeker(s)

       Onderzoeksgroep(en)

       Project type(s)

       • Onderzoeksproject

       Gecontroleerde terahertz straling in gelaagde supergeleidende systemen 01/01/2008 - 31/12/2009

       Abstract

       Terahertz technologie is hoogst toepasselijk over alle wetenschappelijke gebieden. Ondanks enkele al gerealiseerde THz bronnen, is er nog altijd gebrek van concept voor een controleerbaar THz toestel. In dit project willen wij controle van THz straling bestudeeren in hoog-Tc en magnetische supergeleiders, en artificiële hybriden, gebruikend de THz frequentie van Josephson plasmagolven en hun interactie met magnetische inclusies en extern veld.

       Onderzoeker(s)

       Onderzoeksgroep(en)

       Project type(s)

       • Onderzoeksproject

       Prijs Onderzoeksraad 2007 (prijs F. Verbeure - fac. Wetenschappen). 19/12/2007 - 31/12/2007

       Abstract

       Onderzoeker(s)

       Onderzoeksgroep(en)

       Project type(s)

       • Onderzoeksproject

       Laag-dimensionele gecorreleerde systemen op nanoschaal. 01/12/2007 - 31/12/2012

       Abstract

       Theoretische studie van correlatieeffecten in klassieke en kwantum systemen zoals o.a. laag dimensionele systemen bestaande uit colloïdale deeltjes, stofferige plasma's en nanostrukturen gemaakt van supergeleiders en grafeen. Teams met complementaire expertise in computationele technieken en met een gemeenschappelijke interesse in multi-disciplinaire onderwerpen worden samengebracht.

       Onderzoeker(s)

       Onderzoeksgroep(en)

       Project type(s)

       • Onderzoeksproject

       Statica en dynamica van vortex materie in nanogestructureerde type I en type II supergeleiders 01/10/2007 - 30/09/2010

       Abstract

       Onderzoeker(s)

       Onderzoeksgroep(en)

       Project type(s)

       • Onderzoeksproject

       Beheersing van de kritische parameters en Flux Motion in nanogestructureerde supergeleiders (CFNANOSC). 01/07/2007 - 30/06/2009

       Abstract

       Onderzoeker(s)

       Onderzoeksgroep(en)

       Project type(s)

       • Onderzoeksproject

       Kwantumeffecten in clusters en nanodraden. 01/01/2007 - 31/12/2011

       Abstract

       In het voorgestelde project zullen de fysische eigenschappen van individuele nanocellen en clusters en grote roosters van nanocellen bestudeerd worden. De belangrijkste activiteiten zullen zich concentreren op nanodraden, kwantumstippen, clusters en nano-gestructureerde films. De nanosystemen zullen samengesteld zijn uit halfgeleiders, metalen (bv. supergeleiders of ferromagneten), koolstof, oxides, organische materialen en combinaties van deze materialen. Deze laatste worden ook hybride systemen genoemd en bieden een extra flexibiliteit om de eigenschappen van nanosystemen op maat te maken.

       Onderzoeker(s)

       Onderzoeksgroep(en)

       Project type(s)

       • Onderzoeksproject

       Structurele en elektronische eigenschappen van biologisch gemodificeerde op grafeen gebaseerde lagen. 01/01/2007 - 31/12/2010

       Abstract

       Doelstellingen van het project: (i) De optimalisatie van de preparatie en patroonvorming van op grafeen gebaseerde lagen waarop biomoleculen vastgehecht worden en (ii) het begrijpen van de magnetotransporteigenschappen van zulke lagen in een breeed temperatuursgebied voor en na het vasthechten van de biomoleculen. De inzichten die resulteren uit deze studies zullen gebruikt worden om een gevoelige, elektronische monitoring te ontwikkelen voor specifieke biologische processen in een waterig midden, inclusief de denaturatie en rehybridisatie van DNA en de herkenning van antigenen door antilichamen.

       Onderzoeker(s)

       Onderzoeksgroep(en)

       Project type(s)

       • Onderzoeksproject

       Manipulatie van de Flux Beweging in nano-Gestructureerde Supergeleiders. 01/01/2007 - 31/12/2008

       Abstract

       Het onderzoek is gericht op de fundamentele studie van nieuwe supergeleidende (SG) materialen waarbij de flux beweging wordt gecontroleerd doormiddel van nano-structurering. Dit leidt tot een sterke verhoging van de kritische elektrische stroom en kritisch magneetveld. Dit project omvat de studie van: (i) gecontroleerde flux beweging in nano-gestructureerde SGs met pinning centra; (ii) nieuwe vortextoestanden met inbegrip van vortex-clusters en de reuze vortextoestand geinduceed doormiddel van pinning en inperking.

       Onderzoeker(s)

        Onderzoeksgroep(en)

        Project type(s)

        • Onderzoeksproject

        Nano-gestructureerde hybriede supergeleiders. 01/01/2007 - 31/10/2007

        Abstract

        De vortex toestand in mesoscopische en nano-gestructureerde supergeleiders zal worden onderzocht wanneer een supergeleider wordt gecombineerd met een magnetisch materiaal. De gekoppelde niet-lineaire Ginzburg-Landau vergelijkingen zullen worden opgelost met behulp van de methode van 'simulated annealing'.

        Onderzoeker(s)

        Onderzoeksgroep(en)

        Project type(s)

        • Onderzoeksproject

        Structurele en dynamische eigenschappen van fullereen-hybridesystemen: moleculen in koolstofnanobuisjes, cubaan-fullereen-mengkristallen, dynamica van een fullereen-kwantumgyroscoop. 01/10/2006 - 30/09/2009

        Abstract

        Onderzoeker(s)

        Onderzoeksgroep(en)

        Project type(s)

        • Onderzoeksproject

        Modellering van nanostructuren en klassieke clusters. 01/10/2006 - 30/09/2008

        Abstract

        De hoofdthema's van het onderzoeksproject zijn de studie van de structurele en elektronische eigenschappen van nanostructuren en klassieke clusters. Hoewel beide thema's op het eerste zicht geen verband houden met elkaar is er toch een belangrijk raakvlak: beide zijn computationeel erg zware problemen.

        Onderzoeker(s)

        Onderzoeksgroep(en)

        Project type(s)

        • Onderzoeksproject

        Ab initio berekeningen van halfgeleider nanokristallen: draden en clusters. 01/10/2006 - 30/09/2008

        Abstract

        In het dit project worden ab initio totale-energieberekeningen uitgevoerd in het pseudopotentiaal dichtheidsfunctionaaltheorie-formalisme (DFT) voor experimenteel gerealiseerde nanoclusters en nanodraden. Deze aanpak laat toe om op atomaire schaal de structuur van deze halfgeleider nanokristallen te bestuderen, en de elektronische structuur en de ladingsdichtheid van de valentie-elektronen te bepalen.

        Onderzoeker(s)

        Onderzoeksgroep(en)

        Project type(s)

        • Onderzoeksproject

        FWO Visiting Postdoctoral Fellowship. (Pawel REDLINSKI, Polen) 01/10/2006 - 30/09/2007

        Abstract

        Studie van de elektronische eigenschappen van kwantumdraden door gebruik te maken van k.p-theorie. Studie van de exciton eigenschappen.

        Onderzoeker(s)

        Onderzoeksgroep(en)

        Project type(s)

        • Onderzoeksproject

        Kritische en vortex fenomenen in magnetisch nanogestructureerde supergeleiders. 01/03/2006 - 31/12/2007

        Abstract

        Het doel van dit project is nieuwe kwantum fenomenen te onderzoeken, gebaseerd op interactie tussen supergeleiders (SG) en ferromagneten (FM) wanneer die samengebracht worden op een nanoschaal. De vortexstructuren bestaande uit SG/FM hybride nanostructuren zullen theoretisch bestudeerd worden, in systemen zoals SG filmen met ingebedde FM clusters, en submicron 3D SG/FM samples.

        Onderzoeker(s)

        Onderzoeksgroep(en)

        Project type(s)

        • Onderzoeksproject

        Interne trillingsmodes van fullereenmoleculen in C-nanobuisjes. 01/03/2006 - 31/12/2007

        Abstract

        De wisselwerking tussen C60 en andere fullereenmoleculen opgesloten in koolstofnanobuisjes wordt berekend. De relevantie van de precieze structuur van het koolstofnanobuisje wordt nagegaan. De interne trillingsmodes van de C60-moleculen worden met numerieke en analytische methodes onderzocht en vergeleken met Raman-verstrooiingsexperimenten. De oriëntatie van fullereenmoleculen als functie van de diameter van het nanobuisje wordt bestudeerd.

        Onderzoeker(s)

         Onderzoeksgroep(en)

         Project type(s)

         • Onderzoeksproject

         Nanoschaal condensaat- en fluxopsluiting in supergeleiders. 01/01/2006 - 31/12/2009

         Abstract

         Het project situeert zich in het gebied van nanoschaal opsluiting van het condensaat en de flux in supergeleiders en supergeleider/ferromagneet hybriden. Het project zal zich toespitsen op de volgende belangrijke nieuwe onderwerpen : - nanoschaal evolutie van Tc en de energiekloof in individuele 3D-structuren; - controleren van de vortexpatronen en komen tot vortexmanipulatie in supergeleiders en S/F-hybriden met nanoschaal pinningcentra.

         Onderzoeker(s)

         Onderzoeksgroep(en)

         Project type(s)

         • Onderzoeksproject

         Strongly Coulomb coupled particle transport in plasmas and on solid substrates. 01/01/2006 - 31/12/2007

         Abstract

         Dit project hoort tot het gebied van sterk gecorreleerde Coulomb systemen. In het project willen we ons concentreren op: 1) sterke Coulomb correlaties van stof deeltjes in een plasma omgeving, en 2) de depositie van zulke stof deeltjes op vaste oppervlakken.

         Onderzoeker(s)

         Onderzoeksgroep(en)

         Project type(s)

         • Onderzoeksproject

         Berekening van strain in materialen onder stress m.b.v. de eindige elementen methode. 01/01/2006 - 31/12/2007

         Abstract

         Het berekenen van stress en strain is niet enkel belangrijk in ingenieursproblemen, maar o.a. ook in zelf-georganiseerde kwantumstippen. In dit project wensen we de strain te berekenen voor complexe geometrieën en samenstellingen van zulke kwantumstippen met de elasticiteitstheorie zoals die ook door ingenieurs gebruikt wordt. We zullen dit doen met de onder ingenieurs populaire eindige elementen methode. De resultaten zullen dan als input gebruikt worden voor elektronische structuurberekeningen van deze kwantumstippen.

         Onderzoeker(s)

         Onderzoeksgroep(en)

         Project type(s)

         • Onderzoeksproject

         Eigenschappen van magnetisch gedopeerde halfgeleider kwantumstippen. 01/01/2006 - 31/12/2006

         Abstract

         Het doel van het project is om de koppeling tussen elektronen en de magnetische ionen, in het bijzonder Mn-ionen, in halfgeleider kwantumstippen te onderzoeken. Een klein aantal Mn ionen wordt in een kwantumstip geplaatst. De elektronische eigenschappen zullen afhangen van de koppeling met de magnetische ionen, maar ook van de positie van de ionen in het systeem. Een theoretische studie zal worden uitgevoerd van de magnetische en optische eigenschappen van dit nieuw type van nanostructuur.

         Onderzoeker(s)

         Onderzoeksgroep(en)

         Project type(s)

         • Onderzoeksproject

         Prijs Onderzoeksraad 2005 (fac. Wetenschappen). 07/12/2005 - 31/08/2006

         Abstract

         Onderzoeker(s)

          Onderzoeksgroep(en)

          Project type(s)

          • Onderzoeksproject

          Nanodraden: optische en transporteigenschappen. 01/10/2005 - 30/09/2006

          Abstract

          Het doel van het project is het realiseren van een theoretische studie over vrijstaande nanodraden en aangezien studies hierover praktisch onbestaande zijn kunnen we als één van de eersten bijdragen tot dit onderzoek. De bestaande theoretische studies zijn beperkt tot halfgeleider draden die ingebed zijn in een andere halfgeleider of tot metallische whiskers zoals o.a. Bi. De voorgestelde studie van de vrijstaande draden bestaat uit twee grote luiken, nl. onderzoek naar de transport- en optische eigenschappen van een kwantumdraad.

          Onderzoeker(s)

          Onderzoeksgroep(en)

          Project type(s)

          • Onderzoeksproject

          Ab initio berekeningen van halfgeleider nanokristallen: draden en clusters. 01/10/2005 - 30/09/2006

          Abstract

          Doelstelling: In dit project wens ik ab initio totale-energieberekeningen uit te voeren in het pseudopotentiaal dichtheidsfunctionaaltheorie-formalisme voor experimenteel gerealiseerde nanoclusters en nanodraden. Deze aanpak laat toe om op atomaire schaal de structuur van deze halfgeleider nanokristallen te bestuderen, en de elektronische structuur en de ladingsdichtheid van de valentie-elektronen te bepalen. Methodologie: Een voorspelling van de elektronische en geometrische structuur vereist een kwantummechanische bereking van de totale energie, die vervolgens geminimaliseerd wordt door de posities van de atomen te wijzigen. Zulke berekeningen zijn enkel mogelijk als een aantal benaderingen worden gemaakt. Ten eerste de Born-Oppenheimer benadering die het veel-deeltjes probleem reduceert tot het oplossen van het elektronenprobleem voor een vaste configuratie van de kernen. Vervolgens wordt het resulterende probleem van sterk interagerende elektronen geformuleerd als dat van 1 elektron in een niet-lokale potentiaal via het dichtheidsfunctionaaltheorie-formalisme. Deze niet-lokale potentiaal is niet gekend, en moet dus benaderd worden (typisch LDA of GGA in totale-energieberekeningen). De pseudopotentiaaltheorie laat toe om de sterke interactiepotentiaal tussen de elektronen en de kernen te vervangen door een veel eenvoudigere, zwakkere interactiepotentiaal (en dus computationeel heel wat eenvoudiger) die alle eigenschappen van de valentie- elektronen correct beschrijft. Tenslotte moeten we nog gebruik maken van de supercel-benadering als we aperiodische configuraties wensen te beschrijven en wensen gebruik te maken van Blochs theorema. Het is evident dat dergelijke ab initio berekeningen computationeel erg intensief zijn en het totaal aantal elektronen dat kan beschouwd worden is daarom beperkt. Het maximaal aantal is typisch enkele honderden.

          Onderzoeker(s)

          Onderzoeksgroep(en)

          Project type(s)

          • Onderzoeksproject

          Theoretische studie van twee- en driedimensionale mesoscopische supergeleidende structuren. 01/10/2005 - 31/08/2006

          Abstract

          Het doel van dit project is een theoretische beschrijving te geven van meetbare effecten en fenomenen in begrensde supergeleidende systemen van submicron afmetingen. Moderne electronenlithografie maakt het mogelijk om systemen te fabriceren met afmetingen kleiner dan de supergeleidende coherentielengte waardoor het kwantummechanische karakter van de electronen een belangrijke rol gaat spelen bij lage temperaturen.

          Onderzoeker(s)

          Onderzoeksgroep(en)

          Project type(s)

          • Onderzoeksproject

          Ab initio berekeningen van halfgeleider nanodraden. 01/05/2005 - 30/04/2009

          Abstract

          Ab initio totale-energieberekeningen zullen uitgevoerd worden in het pseudopotentiaal dichtheidsfunctionaaltheorie formalisme voor de recent experimenteel gerealiseerde vrijstaande Si, Ge, ZnO, ... nanodraden. Deze aanpak laat toe om de atomaire en elektronische structuur van nanodraden te bestuderen. Ook de invloed van externe moleculen (zoals de ladingsoverdracht) zal bestudeerd worden, om inzicht te verkrijgen in het functioneren van de draad als nanosensor.

          Onderzoeker(s)

          Onderzoeksgroep(en)

          Project website

          Project type(s)

          • Onderzoeksproject

          Ab initio berekeningen van halfgeleider nanokristallen. 01/05/2005 - 31/12/2006

          Abstract

          Ab initio totale-energieberekeningen zullen uitgevoerd worden in het pseudopotentiaal dichtheidsfunctionaaltheorie formalisme voor de recent experimenteel gerealiseerde vrijstaande halfgeleider nanodraden en nanoclusters. Deze aanpak laat toe om de atomaire en elektronische structuur van de nanodraden en -clusters te bestuderen. Ook de invloed van externe moleculen (zoals de ladingsoverdracht) zal bestudeerd worden, om inzicht te verkrijgen in het functioneren van de draad als nanosensor.

          Onderzoeker(s)

          Onderzoeksgroep(en)

          Project type(s)

          • Onderzoeksproject

          Twee- en driedimensionale mesoscopische supergeleiders. 01/05/2005 - 31/08/2006

          Abstract

          Het doel van dit project is om de studie van vortices in mesoscopische supergeleiders een grote stap vooruit te helpen door mijn theoretische berekeningen in het kader van de niet-lineaire Ginzburg-Landautheorie te koppelen aan de nieuwe experimentele resultaten. De huidige experimentele vooruitgang betekent immers een unieke kans voor mijn onderzoek. In het bijzonder zullen we ons concentreren op de studie van giant-vortextoestanden en vortexschillen in dunne mesoscopische supergeleiders en driedimensionale vortices in realistische geometrieën.

          Onderzoeker(s)

           Onderzoeksgroep(en)

           Project type(s)

           • Onderzoeksproject

           Theorie en modellering voor nanotechnologie. 01/04/2005 - 31/03/2009

           Abstract

           Theoretische studie van de mesoscopische fysica van de elektronische en opto-elektronische eigenschappen en ook de elektronische transport eigenschappen van laag-dimensionele halfgeleider of metallische structuren die als actieve elementen kunnen functioneren in toekomstige nanodevices.

           Onderzoeker(s)

           Onderzoeksgroep(en)

           Project type(s)

           • Onderzoeksproject

           Ondersteuning instandhouding wetenschappelijke apparatuur (Theorie van de gecondenseerde materie). 01/01/2005 - 31/12/2019

           Abstract

           Onderzoeker(s)

           Onderzoeksgroep(en)

           Project type(s)

           • Onderzoeksproject

           Elektronische eigenschappen van halfgeleider kwantumdraden en kwantumringen. 01/01/2005 - 31/12/2008

           Abstract

           Het doel van dit project is het realiseren van een theoretische studie van de elektronische eigenschappen van kwantumdraden en kwantumringen.

           Onderzoeker(s)

           Onderzoeksgroep(en)

           Project type(s)

           • Onderzoeksproject

           Computermodellering van nanosystemen. 01/01/2005 - 31/12/2007

           Abstract

           Modellering van halfgeleidernanodraden en supergeleidernanostructuren. Onderzoek van de optische en elektrische eigenschappen van nanodraden voor sensor toepassingen. Ab initio berekenningen van de elektronische structuur van nanomaterialen. Drie dimensionele meso- en nano-supergeleiders zullen worden onderzocht door gebruik te maken van respectievelijk de Ginzburg-Landau benadering en het Richardson formalisme.

           Onderzoeker(s)

           Onderzoeksgroep(en)

           Project type(s)

           • Onderzoeksproject

           Spin polarization effects in diluted magnetic semiconductors (spin-DMS). 01/01/2005 - 31/12/2006

           Abstract

           Onderzoeker(s)

           Onderzoeksgroep(en)

           Project type(s)

           • Onderzoeksproject

           Zelf geassembleerde halfgeleider nanostructuren voor nieuwe devices in fotonica en electronica. (SANDIE) 01/07/2004 - 30/06/2008

           Abstract

           Dit is een 'network of excellence' gewijd aan een geintegreerde en cohesieve benadering van het onderzoek en de kennis in het gebied van zelf geassembleerde halfgeleider nanostructuren. Deze nanostructuren kunnen dan vastgezet worden door de depositie van lagen van het substraat material. Door een variatie van halfgeleider materialen, de groei condities, en door een vertikale opeenstapeling van nanostructuren, is het mogelijk om een rijke varieteit van nieuwe materialen te produceren voor de studie van de fundamentele eigenschappen van sterk ingeperkte systemen, en voor de ontwikkeling van geavanceerde elektronische en opto-elektronische devices.

           Onderzoeker(s)

           Onderzoeksgroep(en)

           Project type(s)

           • Onderzoeksproject

           Wigner Phase in Quantum Dots. (WIPQD) 01/07/2004 - 30/06/2005

           Abstract

           Onderzoeker(s)

           Onderzoeksgroep(en)

           Project type(s)

           • Onderzoeksproject

           Fase coherentie in kwantumstippen. (FWO Vis.Fel., Alexei Vagov) 01/02/2004 - 31/12/2004

           Abstract

           Onderzoeker(s)

           Onderzoeksgroep(en)

           Project type(s)

           • Onderzoeksproject

           Hybride systemen op nanometerschaal. 01/01/2004 - 31/12/2008

           Abstract

           Onderzoeksgemeenschap tussen verschillende Vlaamse, Waalse en buitenlandse laboratoria. De volgende onderzoeksthema's zullen worden bestudeerd: studie van metallische clusters; magnetische eigenschappen van nanostructuren; spinafhankelijke verstrooiing; optische eigenschappen; studie van twee dimensionele elektrongassen en kwantumstippen; theoretische modellering van nanostructuren.

           Onderzoeker(s)

           Onderzoeksgroep(en)

           Project type(s)

           • Onderzoeksproject

           Structuur, fasen en evolutie ver van evenwicht in klassieke systemen met een eindig aantal vrijheidsgraden. 01/01/2004 - 31/12/2007

           Abstract

           Drie systemen zullen worden bestudeerd: 1) deeltjes met aantrekkende krachten, 2) deeltjes met afstotende krachten en opsluiting, en 3) negatieve mobiliteit in Coulombsystemen. Ginzburg-Landau dichtheidsfunctionaaltheorie en Monte Carlo simulaties in combinatie met de gradientmethode zullen aangewend worden.

           Onderzoeker(s)

           Onderzoeksgroep(en)

           Project type(s)

           • Onderzoeksproject

           Spin Polarisatie effecten in halfgeleiders met geïncorporeerde magnetische ionen en clusters. 01/01/2004 - 31/12/2007

           Abstract

           Onderzoeker(s)

           Onderzoeksgroep(en)

           Project type(s)

           • Onderzoeksproject

           Elektroncorrelaties in nanostructuren : klassieke en kwantumsystemen. 01/10/2003 - 30/09/2006

           Abstract

           In dit project bestuderen we de effecten van correlaties in zowel kleine kwantummechanische als klassieke systemen. In het kwantummechanische deel van dit project zal het huidige onderzoek van de elektronische eigenschappen van kwantumstippen en gekoppelde kwantumstippen verder gezet worden en uitgebreid worden tot multi-excitonen en kwantumdraden. In het klassieke deel wordt met behulp van moleculaire dynamica technieken dynamische eigenschappen van klassieke clusters bestudeerd.

           Onderzoeker(s)

           Onderzoeksgroep(en)

           Project type(s)

           • Onderzoeksproject

           Vortexstructuren in mesoscopische supergeleiders. 01/10/2003 - 31/12/2005

           Abstract

           Met dit project wil ik een samenwerking uitbouwen met de experimentele groep van Prof. Kadowaki in Tsukuba (Japan) over het behalen van de vortexposities in dunne mesoscopische supergeleiders. Recent is deze groep er immers in geslaagd om vortices te visualiseren. Anderzijds hebben wij de kennis om de vortexposities theoretisch te bepalen. Deze samenwerking zou een unieke gelegenheid zijn om onze theoretische resultaten te koppelen aan de experimentele.

           Onderzoeker(s)

            Onderzoeksgroep(en)

            Project type(s)

            • Onderzoeksproject

            Spin effects in nanostructured semiconductors. (beurs Balazs MOLNAR, Hongarije) 01/07/2003 - 30/06/2004

            Abstract

            Onderzoeker(s)

            Onderzoeksgroep(en)

            Project type(s)

            • Onderzoeksproject

            Canadian European Research Initiative On Nanostructures - 2. (CERION 2) 01/12/2002 - 31/05/2004

            Abstract

            Dit is de verlenging van het Canadees Europees onderzoeksinitiatief over nanostructuren. Het behelst voornamelijk de uitwisseling van onderzoekers en de organizatie van gemeenschappelijke workshops. De Universiteit Antwerpen zal o.a. samenwerken met Prof. Vasilopoulos (Montreal) en Dr. Hawrylak (NRC, Ottawa).

            Onderzoeker(s)

            Onderzoeksgroep(en)

            Project type(s)

            • Onderzoeksproject

            Theoretische studie van mesoscopische supergeleidende structuren. 01/10/2002 - 30/09/2005

            Abstract

            Het doel van dit project is een theoretische beschrijving te geven van meetbare effecten en fenomenen in begrensde supergeleidende systemen van submicron afmetingen. Moderne electronenlithografie maakt het mogelijk om systemen te fabriceren met afmetingen kleiner dan de supergeleidende coherentielengte waardoor het kwantummechanische karakter van de electronen een belangrijke rol gaat spelen bij lage temperaturen.

            Onderzoeker(s)

            Onderzoeksgroep(en)

            Project type(s)

            • Onderzoeksproject

            Excitonencomplexen in realistische nanostructuren. 01/10/2002 - 31/12/2004

            Abstract

            De eigenschappen van de excitoncomplexen in halfgeleidernanostructuren zullen worden onderzocht. In het bijzonder zullen we de energietoestanden en de optische eigenschappen van de excitoncomplexen in kwantumdraden en kwantumstippen onderzoeken. De afwijkingen van het idealistische beeld in realistische nanostructuren t.g.v. het groeiproces zal ook in rekening gebracht worden. Het effect van externe magnetische velden zal ook worden onderzocht.

            Onderzoeker(s)

             Onderzoeksgroep(en)

             Project type(s)

             • Onderzoeksproject

             Theoretisch onderzoek van ladingscorrelaties in laag dimensionele systemen. 01/02/2002 - 31/01/2006

             Abstract

             Training in de fysica van strong gecorreleerde systemen. Zowel kwantum als klassieke stippen en moleculen, colloidale deeltjes, `dusty' plasmas,' worden bestudeerd. Training in numerieke technieken, eindige differentie methoden, Monte Carlo en moleculaire dynamica simulaties, dichtheidsfunctionaal en Hartree-Fock theorie.

             Onderzoeker(s)

             Onderzoeksgroep(en)

             Project type(s)

             • Onderzoeksproject

             Struktuur en dynamica van vortices en geladen deeltjes in mesoscopische begrensde systemen. 01/01/2002 - 31/12/2007

             Abstract

             Theoretische studie van thermodynamische eigenschappen en tjidsafhankelijke fenomenen in opgesloten systemen. Een onderzoek naar de drijvende krachten achter ordening. Het doel is om de onderliggende principes te vinden die leiden tot ordening en smelten in verschillende twee-dimensionale experimenteel realizeerbare systemen.

             Onderzoeker(s)

             Onderzoeksgroep(en)

             Project type(s)

             • Onderzoeksproject

             Spintronics. 17/12/2001 - 17/12/2004

             Abstract

             De kwantum mechanische principes die aan de basis liggen van `spintronics' zullen worden bestudeerd. Spin afhankelijk tunnelen, spin coherentie en spin injectie zullen worden bestudeerd.

             Onderzoeker(s)

             Onderzoeksgroep(en)

             Project type(s)

             • Onderzoeksproject

             Correlaties in Coulomb interactie systemen. 17/12/2001 - 17/12/2004

             Abstract

             In dit project zal een aanvang gemaakt worden van de uitbreiding van DFT naar de beschrijving van geexiteerde toestanden en `N-representable' densiteits matrices. Met het oog op het beter begrijpen van optische eigenschappen van halfgeleiders zullen correlatie effecten op exitonen en spin transport bestudeerd worden. Het lange-afstand character van coulomb interacties zal bestudeerd worden aan de hand van studies van magnetische effecten op clusters van 3d transitie metalen. Tenslotte zullen om de performatie van een aantal DFT-functionalen te evalueren, studies doorgevoerd worden aan moleculen en clusters van belang voor de farmaceutische industrie en de nano-technologie sector.

             Onderzoeker(s)

             Onderzoeksgroep(en)

             Project type(s)

             • Onderzoeksproject

             Studie van sterk interagerende elektronen in ingeperkte en uitgebreide bi-lagen m.b.v. veel-deeltjes technieken. 01/12/2001 - 30/11/2003

             Abstract

             Dit is een Marie Curie postdoctorale fellowship voor Dr. Egidijus Anisimovas. Sterk interagerende elektronen in ingeperkte en uitgebreide bi-lagen zullen worden bestudeerd met behulp van veel-deeltjes technieken waar een meer gesofistikeerde beschrijving dan de gemiddelde veld benadering nodig is.

             Onderzoeker(s)

             Onderzoeksgroep(en)

             Project type(s)

             • Onderzoeksproject

             Optische eigenschappen van nanogestructureerde halfgeleiders. 01/10/2001 - 30/09/2005

             Abstract

             Studie van Coulomb-gecorreleerde electron-gat systemen, i.e. excitoncomplexen. Er zal nagegaan worden wat de invloed is van de dimensionaliteit van het halfgeleider systeem; de vorm van de opsluiting; de interactie met de fonon modes van de halfgeleider, en de invloed van een extern veld.

             Onderzoeker(s)

             Onderzoeksgroep(en)

             Project type(s)

             • Onderzoeksproject

             Self-assembled nanostructured materials for electronic and optoelectronic applications (NANOMAT). 01/10/2001 - 30/09/2004

             Abstract

             Onderzoeker(s)

             Onderzoeksgroep(en)

             Project type(s)

             • Onderzoeksproject

             Magneto-optische studies van excitoncomplexen en kwantummechanische koppeling voor een verbeterd kwantum-dot laser design. 01/08/2001 - 31/07/2005

             Abstract

             Als voornaamste onderdeel van optische telecommunicatienetwerken en dataopslag (CD), zijn halfgeleiderlasers een essentieel deel van de informatierevolutie. In dit project zullen we de magneto-optische eigenschappen van zelf-georganiseerde kwantum-dots bestuderen. Ons doel is theoretisch de experimenten te ondersteunen die de effecten van kwantummechanische koppeling bestuderen om hun bruikbaarheid in lasers te verhogen.

             Onderzoeker(s)

             Onderzoeksgroep(en)

             Project type(s)

             • Onderzoeksproject

             Nanofysica van halfgeleiders en hybriede structuren. 01/10/2000 - 30/09/2009

             Abstract

             Het project beoogt een theoretische studie van de eigenschappen van ladingsdragers in structuren met een gereduceerde dimensie bestaande uit halfgeleiders of de hoge temperatuur supergeleiders.

             Onderzoeker(s)

             Onderzoeksgroep(en)

             Project type(s)

             • Onderzoeksproject

             Oppervlakte elektronen op mesoscopische structuren. 01/10/2000 - 30/09/2004

             Abstract

             Dit is een EU-netwerk dat een samenwerking beoogd tussen 5 labo's uit de volgende landen: België, Duitsland, Engeland en Frankrijk. Dit netwerk wordt gecoordineerd door F. Peeters. Experimenteel en theoretisch onderzoek zal worden verricht aan nieuwe mesoscopische structuren waarbij vrije elektronen bewegen boven een gestructureerd oppervlak van vloeibaar helium. De wisselwerking tussen elektroncorrelaties, inperking en de graad van kwantum ontaarding zal worden bestudeerd.

             Onderzoeker(s)

             Onderzoeksgroep(en)

             Project type(s)

             • Onderzoeksproject

             Mesoscopische en nanofysica van halfgeleiders en supergeleiders. 01/01/2000 - 31/12/2003

             Abstract

             Theoretische studie van de responseigenschappen van mesoscopische systemen en artificiële nanostructuren bestaande uit halfgeleiders of supergeleiders. Centraal bij deze studie is dat dergelijke systemen bestaan uit een eindig aantal vrijheidsgraden.

             Onderzoeker(s)

             Onderzoeksgroep(en)

             Project type(s)

             • Onderzoeksproject

             Spin correlaties en spin afhankelijk transport in hoge magnetische velden. 01/01/1999 - 31/12/2003

             Abstract

             Het verwerven van een dieper inzicht in het probleem van spin correlaties en de rol van mobiele ladingsdragers in de overdracht van spin orientaties. Dit door de incorporatie van individuele gelokaliseerde magnetische momenten en/of hun clusters in halfgeleiders of verdunde magnetische halfgeleiders of halfmagnetische halfgeleiders. Studie van spin afhankelijke verstrooiing van mobiele ladingsdragers in "Giant" en "Colossal" magnetoweerstand.

             Onderzoeker(s)

             Onderzoeksgroep(en)

             Project type(s)

             • Onderzoeksproject

             Nanostructuren : elektronische, magnetische en optische fenomenen. 01/01/1999 - 31/12/2003

             Abstract

             Onderzoeksgemeenschap tussen verschillende Vlaamse, Waalse en buitenlandse laboratoria. De volgende onderzoeksthema's zullen worden bestudeerd: studie van metallische clusters; magnetische eigenschappen van nanostructuren; spinafhankelijke verstrooiing; optische eigenschappen; studie van twee dimensionele elektrongassen en kwantumstippen; theoretische modellering van nanostructuren.

             Onderzoeker(s)

             Onderzoeksgroep(en)

             Project type(s)

             • Onderzoeksproject