Theoretische studie van materialen (halfgeleiders en supergeleiders) in het micrometer en nanometer gebied. De elektrische, magnetische en optische eigenschappen van zulke nanostructuren worden bestudeerd door gebruik te maken van theoretische modellering en computer simulaties. Dit is het gebied van de mesoscopische fysica en de nano-fysica. Nieuwe hybride systemen bestaande uit combinaties van halfgeleiders en ferromagneten of supergeleiders worden bestudeerd. De doelstelling is een toename van de functionaliteit van halfgeleiderstructuren te realizeren. Een belangrijk aspect van het onderzoek is de interactie met het experiment. Er is een actieve samenwerking (met gemeenschappelijke publicaties) met verschillende experimentele en theoretische groepen over de wereld.