Academisch zorgverlener

Als academische zorgverlener is de master in staat het handelen als clinical leader, als onderzoeker en als evidence based deskundige in vraag te stellen en bij te sturen. Dit vraagt een houding van levenslang leren.

Als "champion" is de alumnus in staat een team te begeesteren om een betere zorgverlening in welke omstandigheid dan ook na te streven. Vanuit een flexibiliteit en inventiviteit worden creatieve oplossingen gezocht bij gezondheidszorgproblemen.