Clinical leader

Binnen de gezondheidszorg worden we steeds meer geconfronteerd met complexe zorgvragen en zorgsituaties. Ook wordt er een appel gedaan op continuïteit en transmuraliteit van zorg.

Als zorgverlener staat de clinical leader in voor de uitvoering en organisatie van professioneel verantwoorde en vraaggestuurde zorg op maat.

Als regisseur laat de clinical leader de zorg verlopen als een continu en integraal proces dat gericht is op het welzijn van de zorgvrager en coördineert hij de zorgsituaties.

Het gaat hier zowel over meerdere zorgvragers in complexe en ongekende zorgsituaties als de zorginhoudelijke regiefunctie binnen en buiten de eigen organisatie.

Als ontwerper van het zorgproces staat de clinical leader in voor de innovatie van directe zorgverlening. Om de kwaliteit van zorg te bewaken en te waarborgen participeert de master in het ontwerpen van kwaliteitszorg. De master is verantwoordelijk  voor het scheppen van voorwaarden voor een verbetering van het primaire zorgverleningsproces. Hij levert een bijdrage aan het totstandkomen van het zorgbeleid.

Als coach garandeert de clinical leader deskundigheidsbevordering in alle fase van het zorgproces.

Als beroepsbeoefenaar geeft de clinical leader leiding aan een multidisciplinair team.

De clinical leader is in staat te functioneren als expert een ondernemer in de gezondheidszorg.