Onderzoeker

De kwaliteitseisen binnen de maatschappij hebben noodzaken tot hoge kwaliteitsstandaarden in de gezondheidszorg.

De master is betrokken bij de ontwikkeling en opvolging van kwaliteitsparameters. Hij analyseert complexe situaties om via een onderzoeksdesign een antwoord te bieden. Als zelfstandig onderzoeker levert de master een bijdrage aan de gezondheidszorg.

Tijdens de opleiding worden op een projectmatige manier de stappen van degelijk wetenschappelijk onderzoek aangeleerd. Hierbij worden zowel kwantitatief als kwalitatief en mixed method onderzoek gepromoot.