Als beleidsmaker, kabinetsmedewerker of expert maak je tal van beslissingen. Voordat je veranderingen doorvoert, wil je eerst weten wat de gevolgen zullen zijn. Bereik je het gewenste effect? Wat is de budgettaire impact? Het microsimulatiemodel ‘BELMOD’ kan deze vragen beantwoorden!

De Universiteit Antwerpen stelt, samen met de FOD Sociale Zekerheid, zijn microsimulatiemodel ‘BELMOD’ voor tijdens een online presentatie op 3 februari 2022.

Agenda in het kort

  1. Hoe kwam dit model tot stand?
  2. Nauwkeurige berekeningen en internationale vergelijkingen. Wat is de meerwaarde van BELMOD bij ex-ante beleidsevaluaties?
  3. Illustratie 1: een harmonisering van middelgetoetste uitkeringen. Wat betekent dit voor het overheidsbudget en het armoederisico?
  4. Illustratie 2: simulatie van een stijging van de tewerkstellingsgraad tot 80%. Wat betekent dit voor het overheidsbudget en het armoederisico?
  5. Hoe krijg ik toegang tot BELMOD?

Praktische informatie

  • Wanneer? Op 3 februari 2022 van 14u00 tot 16u30
  • Waar? Online via Zoom
  • Taal? Er wordt gezorgd voor simultaanvertaling Frans-Nederlands
  • Geïnteresseerd? Inschrijven kan via deze link

Wat doet BELMOD?

Met BELMOD kunnen beleidsmakers het effect van wijzigingen in belastingen en uitkeringen berekenen. Hoe gebeuren deze berekeningen? Hoe kwam dit model tot stand?

Gedetailleerde invoergegevens over de karakteristieken en het inkomen van een selectie van de inwoners van België zorgt voor nauwkeurige resultaten. Op basis van bestaande modellen werd een model gebouwd dat het budgettaire effect en het effect op de inkomensverdeling voor uiteenlopende doelgroepen kan inschatten. Tegelijk wordt internationale uitwisseling over hervormingen binnen de sociale zekerheid gemakkelijker door de onderliggende structuur van het Europese model EUROMOD. Wat is de meerwaarde van BELMOD bij ex-ante beleidsevaluaties?

Een harmonisering van de middelentoets voor leefloon, IGO en andere bijstandsuitkeringen kan helpen in de strijd tegen armoede. Eerste BELMOD berekeningen tonen het effect van de harmonisering van de behandeling van onroerend vermogen en onderhoudsgelden in de middelentoetsen van enkele uitkeringen en voordelen.

Tegen 2030 wil de federale regering de tewerkstellingsgraad doen stijgen tot 80%. Het effect op het budget en de armoedecijfers is afhankelijk van vooropgestelde doelgroepen of de specifieke wijzigingen in de sociale uitkeringen en de belastingen. Welke wijzigingen in de armoedecijfers kunnen we verwachten?

BELMOD werd ontwikkeld in een samenwerkingsverband tussen verschillende partners. Omdat het model nuttig kan zijn op verschillende beleidsterreinen maken we het via een remote access beschikbaar voor de overheidsinstellingen en de academische wereld. Hoe zal dit werken? Kan jij toegang krijgen?

Wil je meer weten? Kom naar de presentatie op 3 februari 2022 door via deze link te registreren.

Vragen of opmerkingen?

Contacteer ons via johannes.derboven@uantwerpen.be, gerlinde.verbist@uantwerpen.be, of belmod@minsoc.fed.be.

Ontvang je graag de BELMOD-nieuwsbrief? Schrijf je hier in!