Arbeidssociologie

Binnen de arbeidssociologische onderzoekslijn ligt de nadruk op de loopbaan van individuen en de gevolgen van transities tijdens de loopbaan op het verdere verloop van de carrière. Daarnaast wordt in het onderzoek ook aandacht besteed aan de kwaliteit van de loopbaan en de eindeloopbaanproblematiek. Op het kruispunt met de familiesociologie wordt aandacht besteed aan de combinatieproblematiek tussen gezin en arbeid.