Dries Van GasseĀ  - De reorganisatie van werk- en gezinsverantwoordelijkheden in complexe gezinssituaties

Inhoud:
In dit doctoraatsonderzoek wordt bekeken hoe mensen in complexe situaties  toewerken naar een nieuwe werk-levensbalans. In dit onderzoek wordt kwalitatieve data verzameld door middel van diepte-interviews.  Naast eigen interviews wordt ook nauw samengewerkt met studenten. Interviews worden retrospectief uitgevoerd om zo de veranderingen die mensen aanbrengen in kaart te brengen. Er werd in het onderzoek al focus gelegd op alleenstaande ouders en de impact van het netwerk op het herstel van een werklevensbalans, bewust alleenstaande ouders en de voorbereiding op alleenstaand ouderschap en de rol die flexibele arbeidscontracten zouden kunnen spelen voor eenoudergezinnen. In de toekomst zullen voornamelijk de veranderingen die alleenstaande ouders op de arbeidsmarkt doorvoeren, aan bod komen. 

Output:
Presentatie op de dag van de Sociologie: Flexibel werken als boundary concept (2016)
Presentatie op de Gender, Work & Organization (GWO) conference: Flexible work arrangements: different types and purposes (2016)
Presentatie op de Community Work & Family (CWF) conference: Family Augmented resilience - constructing and deconstructing the concept of resilience in the perspective of work-life balance (2017)
Poster op de Nordic Demographic Symposium (NDS): With or without you (2017)
Presentatie op de European Sociological Association (ESA) conference: With or without you (2017)
Poster op de Divorce Conference: Jägermeister is our Housewine: a dynamic perspective on divorce and network support (2017)
Kijkdag voor Respondenten: I left you, I lost you or I finally got you? (2017)

Publicaties:
Publicaties Dries Van Gasse

Project: 
Families in Transition, Transitions in families (Fittif)

Kernwoorden: Werk-levensbalans, alleenstaand ouderschap, gezinstransities

Volg Dries