Annelies Van den Eynde - Families in transitie: de levens van gescheiden ouders en hun kinderen.

Haar onderzoek focust op de specifieke situaties en omstandigheden waarmee gescheiden ouders en hun kinderen geconfronteerd worden. Meer specifiek doet zij onderzoek naar de effecten van deze omstandigheden op de werk-familie balans, ouder-kind relatie, en het welzijn van de ouder en het kind. 

Working papers:

Impact van de verblijfsregeling op het werk-familie conflict van gescheiden ouders.

Herpartneren en de ouder-kind relatie: verandert deze relatie over de tijd heen?

Ouderlijk conflict, ouder-kind relatie, en ouderschapskwaliteit: wat is het belangrijkste voor het welzijn van het kind en de gescheiden ouders?

            

Kernwoorden (min. 3): echtscheiding, ouders, kinderen, welzijn