Anina Vercruyssen - Flexibel werk voor alleenstaande ouders (FITTIF) + Ouderen in de Digitale Wereld

Inhoud

FITTIF is een multidisciplinair onderzoeksproject over het familieleven in Vlaanderen. Via interuniversitaire samenwerking combineert het project expertise van gezinswetenschappers uit demografie, rechten, psychologie en sociologie. Als sociologe werk ik mee rond het onderwerp flexibel werk bij alleenstaande ouders, gebruik makend van de European Working Conditions Surveys.

Ouderen in de Digitale Wereld: praktische, sociale en familiale vraagstukken is een exploratieve, mixed-method studie over hoe ouderen digitale communicatie met hun familie en breder sociaal netwerk gebruiken en evalueren. Naast de geplande eigen dataverzameling, gebruikt dit project ook data van SHARE (Wave 5 and 6) en  data van het project Gemenskap 2.0 van de Linköping University in Zweden over social media gebruik bij ouderen. Deze projecten zijn gericht op het identificeren van praktische, familiale en sociale kwesties en opportuniteiten die zich manifesteren bij shifts van analoge naar digitale communicatie.

Working papers:

Vercruyssen, A. & Schirmer, W. Can internet use reduce loneliness among older people? A comparative multilevel study with data from 18 countries.

Vercruyssen, A. & Mortelmans, D. Juggling alone: telework and flextime among single parents throughout Europe and effects on work-family balance.

 

International collaboration:

‘Gemenskap 2.0 – older people and social media’ – samenwerking met Department of Social and Welfare Studies, Linköping University Sweden

            

Kernwoorden: werk-gezinsbalans, welbevinden van werkende ouders, familiezorg voor ouderen, internetgebruik van ouderen