Elke Claessens - objectivering van onderhoudsbijdragen voor kinderen

Inhoud:
In dit doctoraatsonderzoek wordt onderzoek gedaan naar de objectivering van onderhoudsbijdragen voor kinderen. Een eerste luik van het onderzoek betreft een diepgaande studie van verscheidene berekeningsmethoden gebruikt in België, waarbij de moeilijkheden en valkuilen voor gebruikers worden belicht. Een tweede luik betreft het kwantitatief analyseren van fiscale registerdata met als doel licht te schijnen op het gesignaleerde gebrek aan objectiviteit in de resultaten van de Belgische onderhoudsbijdrageberekening. Het derde luik is dan weer kwalitatief en beoogt om aan de hand van interviews zowel bij ouders als professionelen inzicht te verkrijgen in zowel positieve als negatieve ervaringen met betrekking tot het begroten van een geschikt alimentatiebedrag. De resultaten van de drie luiken worden tot slot omgezet in zo concreet mogelijke suggesties die bevoegde instanties (bv. de Commissie Onderhoudsbijdragen) kunnen helpen bij de objectivering van onderhoudsbijdragen in België.

Output:
 

Publicaties: 
Publicaties Elke Claessens

Project: 
Families in Transition, Transitions in families (Fittif)

Kernwoorden: Onderhoudsbijdragen, objectiviteit, scheiding

Volg Elke