SHARE

De Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE) is een multidisciplinaire en cross-sectionele panel database met individuele informatie aangaande gezondheid, socio-economische positie en sociale - en familienetwerken over meer dan 120 000 longitudinale respondenten (50 jaar en ouder) uit meer dan twintig Europese landen.

Binnen het Centrum voor Demografie, Familie en Gezondheid wordt zowel deelgenomen aan de SHARE data-verzameling als aan onderzoek met de data.