Onderzoek over zorg en welzijn

Deze onderzoekslijn rond zorg en welzijn behandelt een breed spectrum van gezondheidsgerelateerde onderwerpen met speciale aandacht voor organisationele aspecten van gezondheidszorg (ziekenhuis- en thuiszorg); taakverschuiving en inter-professionele samenwerking in de gezondheidszorg; kwaliteit van zorg en kwaliteit van het leven; sociologie van chronische ziekten; HIV/AIDS zorg (antiretrovirale behandelingstrouw); en internationaal comparatief gezondheidssysteem-onderzoek. Deze kennis wordt toegepast in regionale, nationale en internationale onderzoekssettings.